A temesvári Püspökség vörös termében október 14-én, csütörtökön délelőtt Pál József Csaba főpásztor a temesvári egyházmegye esperesi kerületeinek vezetőivel, a különböző pasztorációs (felnőtt, család, ifjúság stb.) irodák munkatársaival, valamint a lelkiségi mozgalmak és egyesületek képviselőivel találkozott, hogy közösen megvitassák a Ferenc pápa által kezdeményezett szinodális út első, egyházmegyei szakaszának lebonyolítását. A találkozó részben fizikai jelenléttel, a járványügyi előírások betartásával, részben online, internetes felületen zajlott.
A megbeszélés a Főpásztor fohászával kezdődött, majd a résztvevők közösen mondták el a szinódus hivatalos imáját.
Bevezetőjében Pál József Csaba megyés püspök ismertette a szinódust előkészítő dokumentum főbb irányvonalait, és kiemelte: nem a szinodális folyamat végeredménye az, ami valóban fontos, hanem az, hogy egyházmegyénk papjai és a hívek elsajátítsák a szinodális stílust, vagyis egymást meghallgatását és az együtt haladást. – Mint azt Szentatyánk, Ferenc pápa is kijelentette, a szinódus nem parlament, a szinódus nem közvélemény-kutatás, hanem a találkozás, a meghallgatás és a döntés ideje a Szentlélek segítségével. A szinódusnak három kulcsszava van: szeretetközösség, részvétel és küldetés. Az együtt haladás azt jelenti, hogy odafigyelek a másik emberre, meghallgatom, nem csak a fülemmel, hanem a szívemmel is, befogadom, tanulok tőle – mondotta a Főpásztor.
A megbeszélés a Vademecum-ban, vagyis a szinodális út kézikönyvében megfogalmazott konzultációs kérdések bemutatásával folytatódott. A kérdéseket és a megbeszélések alapját képező tíz témát Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök ismertette, akit az ülés kezdetén a Főpásztor a szinodális út egyházmegyei szakaszának lebonyolításáért felelős koordinátornak nevezett ki. – Minden egyházközségben a plébános és a különböző csoportokhoz tartozó hívek arra kaptak meghívást, hogy az egyház jelenlegi helyzetéről beszéljenek, hogyan haladtunk eddig együtt, illetve milyen irányban kell a jövőben folytatnunk közös utunkat. Javasoljuk, hogy jövő év február 15-ig minden plébánia, valamint a különböző csoportok, egyesületek, lelkiségi mozgalmak a kézikönyvben javasolt kérdésekre válaszolva készítsenek egy maximum ötoldalas beszámolót, amit eljuttatnak a Püspökségre, ahol ezek alapján készül majd el az egyházmegyei szintű jelentés – tájékoztatott a püspöki helynök.
Az ülés utolsó részében a résztvevők az egyházmegyei szakasz lebonyolításának módjával kapcsolatosan fogalmaztak meg konkrét javaslatokat, észrevételeket.
A találkozó a Főpásztor imájával és áldásával ért véget.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája