Július 27-én, hétfőn a temesvári egyházmegye pasztorációs tevékenységében résztvevő irodák munkatársai és felelősei tartottak szabadtéri találkozót Pál József Csaba megyéspüspökkel a Marienheim ifjúsági ház kertjében. Az összejövetel célja részben az volt, hogy a résztvevők jobban megismerjék az egyes pasztorációs területeket, tudomást szerezzenek az ott felmerülő nehézségekről és szorosabb kapcsolatot építsenek a többi kollégával, részben pedig az együtt gondolkozás, a megoldások közös keresése. A találkozó koordinátora és kezdeményezője Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános volt, aki üdvözölte a jelenlévőket, majd pedig ismertette az egyes területek felelőseinek és képviselőinek névsorát: Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója és Cădărean Ion radnai lelkipásztor a hivatásokért és szeminaristák pasztorációjáért, Daniel Dumitru oravicabányai plébános a missziókért, a Ciubotariu család, Clara és Iulian, az egyházmegyében levő mozgalmakért, Sebastian Mirciov vingai plébános a liturgiáért, a liturgikus zeneért / énekesekért és a zarándoklatokért, Wonerth László lugosi in solidum plébános a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei előkészítéséért felel. A jövőbeni állandó diakónusok felkészítéséért Pălie Veniamin resicabányai plébános, a kórházlelkészségért Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános, a börtönlelkészségért Filip Dorin Gyula csáki plébános felel. A család- és felnőttpasztoráció felelősei: Tari M. Böbe schönstatti nővér, Hiticaș Valentin Macedon lippai plébános és Matieș Marin karánsebesi plébános. Az egyházmegyei ifjúsági központ tevékenységét Szabó Tiberiu egyházmegyei ifjúsági lelkész, temesvár-józsefvárosi segédlelkész, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér, Dumitru Daniel oravicabányai plébános és Irimiciuc Alin boksánbányai plébános koordinálja. A sajtóiroda munkatársai: Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész, Sipos Enikő, Lazar Mária és dr. Claudiu Călin levéltáros.
A találkozó kezdetén minden résztvevőnek, illetve csapatnak öt kérdés alapján kellett bemutatnia a területét, a munkatársait, a feladatkörét, illetve a jövőbeni terveit. Az egybegyűltek továbbá megoldásokat kerestek arra a kérdésre, hogy hogyan juttathatnák el Isten szeretetének és kegyelmének üzenetét még több emberhez, illetve hogyan vihetnék közelebb az embereket Istenhez. A munkatársak mindegyike fontosnak tartotta a jézusi tanítványságban való növekedést, illetve, hogy mindig naprakész válaszokat adjanak a felmerülő gondokra. Számos terv és ötlet fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy miként lehet „újraépíteni” a pasztorációt az egyházmegyénkben, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, hol kell még jobban erősíteni a lelkipásztori munkát. A megbeszélés során a résztvevők a legfontosabb célkitűzést a következőképpen összegezték: megszólítani minden fiatalt, családot és idős embert … szolgálni minden embert.
Fontos továbbá a tanítványok képzése az egyházmegyében. A felnőttpasztorációs munkatársak például elmondták, mennyire meglepte őket a világi képzésen résztvevők lelkesedése. Úgy döntöttek tehát, hogy még jobban és még többet kell dolgozni a kántorok képzésén, a betegek lelkipásztori ellátásán. A jelenlévők kerestek továbbá olyan módszereket is, amelyek révén könnyebben kommunikálhatnak a kollégák és a csoportok egymás között, annak érdekében, hogy a lelkipásztori munka hatékonyabb legyen. Pál József Csaba püspök úgy fogalmazott: a pasztorációs csoport tagjainak inkább mozdonyoknak kell lenniük, nem pedig vasúti kocsiknak, mivel a mozdonyok húzzák maguk után a szerelvényt, ők azok, akik lelkesítik, motiválják a többieket.
Pál József Csaba megyéspüspök bemutatta továbbá a következő pasztorációs év témáját is, hogy az irodáknak és a munkatársaknak legyen idejük az elemzésre, az egyes programok, majd pedig a közös terv kidolgozására. Jövőre tehát a temesvári egyházmegyében Isten Igéje, vagyis a Szentírás kerül előtérbe. A keresztény ember életében csakúgy, mint a pasztorációs munkatársak és a tanítványok életében kiemelten fontos ugyanis az Evangélium megélése a mindennapokban. Az év első felében az igeliturgia kerül a középpontba, a bibliai szövegek olvasása, a meditáció, amely általában bibliakörök keretében történik, ám – mint azt a Főpásztor kiemelte – az átelmélkedett szövegek többnyire nem érnek véget ott, Isten Igéje tovább él a résztvevők lelkében. – Naponta legalább kétszer-háromszor, gondolkozzunk el Isten Igéjén, főleg azon a részen, amelyet meg akarunk élni. Különösen mélyítsük el az Igét, hogy az fáklya legyen előttünk! – fogalmazott Pál József Csaba megyéspüspök.
Váncsa Csaba és dr. Claudiu Călin