Kevéssel húsvét előtt érkezett a szomorú hír, hogy beomlott a nagyszentpéteri templom tetőzetének és mennyezetének egy része. Kozovits Attila perjámi plébános szerint a kár jelentős. A tetőgerenda részben az orgona fölé zuhant. A kisebb javításokat már néhány évvel ezelőtt elvégezte a helyi közigazgatás. A templom egyelőre zárva van, nem mutatnak be szentmisét. Kozovits atya biztonságos helyre vitte a szobrokat és az értéktárgyakat. Nagyszentpéter a perjámosi plébánia egyik filiája, egykori plébániatemplomát 1889-ben építették és Szent József tiszteletére szentelték fel. 1948-ban a községben mintegy 700 lélek élt, Egresen pedig további 40. A Nagyszentpéterről és Perjámosról kitelepült német hívek évek óta közös egyesületet alkotnak (HOG Großsanktpeter und Perjamosch), mivel két szomszédos településről van szó. Az elemi iskola elvégzése után sok tanuló a perjámosi általános iskola német tagozatára iratkozott.
Az első munkálatok elvégzése érdekében és annak megakadályozására, hogy az eső felgyorsítsa a templom további pusztulását, tisztelettel várjuk az adományokat a HOG Großsanktpeter und Perjamosch közös számlájára a következő megjegyzéssel: Renovierung Kirche Großsanktpeter / A nagyszentpéteri templom felújítása. A támogatók nevét a “Banater Post” és a Perjamoscher Heimatbrief folyóiratokban teszik közzé. Adományokat a perjámosi római katolikus plébánia számlájára is lehet utalni.

A perjámosi HOG folyószámlája:
Karl Gillich, HOG Perjamosch
IBAN: DE 13 74392300 0000 7524 10
BIC/ SWIFT: GENODEFIGSH

Isten fizesse vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak!