A Bánsági Hegyvidék egyik legszebb római katolikus temploma az Assisi Szent Ferenc tiszteletére felszentelt ferencfalvi templom. A „Ferenczfalvi plébánia története 1793-1918” című krónikában, amelyet Johann Pallanik plébános szerkesztett az egyházközség alapításának 125. évfordulója alkalmából és 1918-ban megjelent, a templom épületével kapcsolatban a következőket találjuk: 1861-ben a patronátus a régi, 1807-ben épült és nagyon megrongálódott templom helyére egy új, régi gótikus stílusú, vakolás nélküli templomot építtetett sziklakőből és égett téglából. A padlás nélküli tetőteret nagy gerendákból alakították ki, művészileg ívelt, és egyedülálló, páratlan a maga nemében. Úgy tűnik, hogy az építőmérnök francia volt. A templomot 1861. október 23-án szentelte fel Alexander Bonnaz csanádi püspök. Az eseményen a patronátus képviseletében jelen volt Breda gróf és Karl Duboqu, az Államvasút-Társaság (Staatseisenbahn-Gesellschaft, StEG) igazgatói, Karl Müller vezérigazgató, Kümmer apát, Karl Litahorsky főesperes és a papság.
Október 4-én, vasárnap, Szent Ferenc ünnepén, a templombúcsú a Covid19 járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések jegyében zajlott: nem volt rézfúvós zene, sem népviseletbe öltözött párok felvonulása, és a Semenic hegy lábánál elterülő helység polgármesteri hivatala előtt nem került sor a német néptánccsoportok fellépésére sem. Délután 3 órakor megkondult a templom harangja, és bent megkezdődött a búcsús szentmise, amelyet Pălie Veniamin esperes, resicabányai plébános és Gheorghe Iordache SVD atya celebrált. A liturgián jelen volt a ferencfalvi származású, jelenleg Németországban élő Gerhard Loidl állandó diakónus. Az ünnepségen részt vettek a helyi hívek és a Hegyvidéki Német Demokrata Fórum küldöttsége.

Dr. Cristian-Paul Chioncel / fordítás: Dr. Claudiu Călin
Megjelent: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28. évfolyam / 6947 sz., Bukarest, 2020. október 9., péntek, 5. o.