Temesi főesperesség
A belvárosi római katolikus templomban november 1-jén, vasárnap 9 órakor szentmise magyar nyelven, 10 órakor szentmise német nyelven, 11 órakor szentmise román nyelven, 15 órakor a Lippai úti temetőben szertartás a Schlauch kápolnánál. November 2-án 14 órakor a Stuparilor úti temetőben szertartás, a Szent Katalin templomban 8 órakor és 17 órakor requiem.

Gyárvárosi római katolikus egyházközség: november 1-jén 13.45 órakor Győrödön, 14 órakor Magyarmedvesen, 15 órakor Újmosnicán és a Selyemgyár utcai temetőben, 16 órakor a Buziási úti temetőben szertartás. November 2-án, 14 órakor Vöröscsárdán és Kardostelepen, 14.30 órakor Krizsántelepen, 15.30 órakor Bukovácon, 16 órakor Nagyremetén temetői szertartás.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, 14 órakor a gyüregi temetőben, 16 órakor a Rusu Sirianu úti temetőben megemlékezés. November 2-án a templomban 10 órakor magyar, 17 órakor román nyelven szentmise, Gyüregen 13 órakor szentmise.

A józsefvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, délután 4 órakor a Sági úti temető Feger kápolnájánál megemlékezés. November 2-án a plébániatemplomban 17 órakor szentmise az elhunytak lelki üdvéért.

A mehalai temetőben november 1-jén 16 órakor, a szentandrási temetőben 14 órakor szertartás. November 2-án 11 órakor, a szakálházi temetőben megemlékezés.

Az újkissodai római katolikus templomban november 1-jén 10.30 órakor szentmise, 12 órakor Besenyeitelepen, 14 órakor Újkissodán 15.30 órakor Ókissodán megemlékezés a temetőben és ima a síroknál. November 2-án az újkissodai római katolikus templomban 10.30 órakor requiem.

A szabadfalui egyházközség liturgiáinak rendje: november 1-jén 9.30 órakor a szabadfalui templomban szentmise, 15 órakor Szabadfalun megemlékezés a temetőben, 11.30 órakor Temesságon,13 órakor Parácon szentmise és megemlékezés a temetőben. November 2-án 8 órakor a szabadfalui templomban szentmise, 11 órakor Begaszentmihályon, 14 órakor Újpécsen, 15 órakor a gyülvészi temetőben megemlékezés.

Bolgár plébánia, temesvári Notre Dame zárdatemplom:
November 1-jén 8 órakor szentmise 3 nyelven, 9 órakor és 18 órakor szentmise bolgár nyelven. November 2-án 7 órakor, 8 órakor és 18 órakor szentmise bolgár és román nyelven.

Temesvári piarista templom: November 2-án 15 órakor ima a piarista atyák sírjánál a Sever Bocu (volt Lippai) úti temetőben.

Bakóvár és Buziásfürdő:
Október 30-án temetői szertartások: Szinérszegen 12 órakor, Kepeten 14 órakor. Október 31-én temetői szertartások: Temesvukováron 12 órakor, Sebeden 13.30 órakor, Bakóváron 15.30 órakor. November 1-jén temetői szertartások: Temesfalván 12 órakor, Ötvösdön 14 órakor, Nitzkyfalván 15.30 órakor Buziásfürdőn 17 órakor. November 2-án Végváron 14 órakor temetői szertartás. Buziásfürdőn október 31-én, november 1-jén és 2-án 10 órakor szentmise a templomban.

Berestye és Temesmóra, temetői szertartások
:
November 1-jén 14 órakor Omor, 15 órakor Denta, 16 órakor Berestye. November 2-án 10 órakor Dézsánfalva, 11 órakor Temesmóra, 12 órakor Alsósztamora.

Billéd:
November 1-jén 10 órakor szentmise Kisbecskereken a temetőkápolnában, majd szertartás, 11.30 órakor Újbesenyőn, 16 órakor Billéden szentmise majd temetői szertartás.

A Csanádi Plébánához tartozó temetők mindenszenteki programja:
November 1-jén 12 órától Porgány, 13 órától Keglevichháza, 16 órától Csanád. November 2-án 13 órától Óbéb, 15 órától Pusztakeresztúr.

A Csáki Plébániához tartozó temetők programja:
Október 31-én 12 órakor Józsefszálláson a temetőben, 14 órakor Giládon a temetőben, 16 órakor Csákon a temetőben szentmise. November 1-jén 16 órakor Csákon a temetőkápolnában szentmise. November 2-án 12 órakor Fólyán a temetőben szentmise.

A dettai római katolikus egyházközségben a temetői szertartások programja a következő:
November 1-jén: Bánlak 14 óra, Gyér 14.30 óra, Vejte 16 óra, Detta 17 óra. November 2-án Dócz 14 óra, Tolvád 14,30 óra, Partos 15 óra, Karácsonyifalva 15.30 óra.

Gátaljai római katolikus egyházközség: október 31-én 14.30 órakor Nagyzsámban, 15.30 órakor Klopódián temetői szertartás. November 1-jén 9 órakor Szigetfalun temetői szertartás, 10 órakor Gátalján szentmise, 12 órakor Móricföldön, 15 órakor Gátalján, 16.30 órakor Temesbökényben megemlékezés a temetőben. November 2-án 8 órakor Gátalján szentmise az elhunytakért.

Lovrin:

November 1-jén 10.30 órakor szentmise a lovrini templomban, 14 órakor Bogároson, 14.30 órakor Csatádon, 15.15 órakor Garaboson, 17 órakor Lovrinban temetői szertartás. November 2-án 13 órakor Gottlobon, 13.30 órakor Vizesden, 14 órakor Pészakon temetői szertartás, 18 órakor a lovrini tempplomban requiem az elhunytakért.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban október 31-én 15 órakor Nagykomlóson, 15.30 órakor Teremin, 16 órakor Máriaföldén, 16.30 órakor Nyerőn megemlékezés a temetőben. November 1-jén 15 órakor Nagyőszön, 16 órakor Nagyszentmiklóson a német temetőben, 17 órakor a magyar temetőben megemlékezés.

Óbesenyő:
November 1-jén az óbesenyői templomban 9 órakor és 11 órakor szentmise, 14 órakor a Kolesćite temetőben, 15 órakor a Kalvárijata temetőben, 16 órakor a Mugjilata temetőben szertartás. November 2-án 7 órakor requiem az elhunyt hívek lelki üdvéért.

Óteleki római katolikus egyházközség: október 31-én az óteleki templomban 11.30 órakor szentmise, 14 órakor Keresztesen szentmise, majd szertartás a temetőben, 16 órakor Csávoson, 17 órakor Jánosföldén temetői szertartás. Novemben 1-jén az óteleki templomban 11.30 órakor requiem az elhunytakért. Temetői szertartások: 13 óra –Öregfalu, 14 óra – Aurélháza, 15 óra – Magyarszentmárton, 16 óra – Újvár, 17 óra – Ótelek.

Perjámos:
Okóber 31-én 10 órakor szentmise a perjámosi templomban, 11.30 órakor Varjason, 13.30 órakor Kisszentpéteren szentmise, majd temetői szertartás, 16 órakor Perjámoson (Altdorf), majd Perjámos-Haulikfalván temetői szertartás. November 1-jén 9 órakor Székeskúton, 9.30 órakor Temesnagyfalun, 10 órakor Nagyszentpéteren, 10.30 órakor Kétfélen temetői szertartás.

Temesrékás:
November 1.: 9 órakor szentmise a temesrékási templomban, 10.30 órakor Újjózseffalván szentmise majd temetői szertartás, 12 órakor Nagytopolyon, 14 órakor Temesrékáson a központi temetőben, 14.45 órakor Temesrékáson az újfalusi temetőben szertartás. November 2-án 9 órakor szentmise a temesrékási templomban, 11 órakor Agán szentmise majd temetői szertartás, 13.30 órakor Tésfalun, 14.45 órakor Óbázoson temetői szertartás.

Újszentes. A temetői szertartások programja a következő:
November 1-jén 14 órakor Felsőbencsek, 15 óra Hidasliget, 16 óra Temesgyarmat, 17 óra Újszentes. November 2-án 16 óra Temesjenő, 17 óra Gyarmatszőlős.

Zsombolya:
November 1-jén 10.30 órakor szentmise a plébániatemplomban, 12 órakor Csenén, 15 órakor a Zsombolyán, 17 órakor Kiskomlóson temetői szertartás. November 2-án 9 órakor szentmise a zsombolyai temetőkápolnánál, 10 órakor Kőcsén, 11 órakor Nagyjécsán, 12 órakor Gyertyámoson, temetői szertartás.

Aradi főesperesség
Aradon november 1-jén 16 órakor a Felsőtemetőben (Cimitirul Eternitatea UTA) és az Alsótemetőben (Cimitirul Pomenirea) megemlékezés.

Arad-Mosóczytelep:
Október 31-én Szilvás-Kádastelepen 8.30 órakor szentmise. November 1-jén 10.30 órakor szentmise az arad-mosóczytelepi templomban, 12 órakor szertartás a helyi temetőben. November 7-én Szilvás-Kádastelepen 8.30 órakor requiem az elhunytak lelki üdvéért.

Arad-Mikelaka és Öthalom, temetői szertartás:
Október 31-én: 16.15 órakor Újpanád. November 1-jén 15 órakor Öthalom, 16 órakor Arad-Mikelaka.

A Gyoroki Plébániához tartozó temetők mindenszenteki programja:
Október 31-én 15 órakor a világosi temetőben szertartás. November 1-jén 14 órakor az újpálosi, 14.30 órakor az ópálosi, 16 órakor a gyoroki temetőben szertartás.

Kisjenő és Simonyifalva:
Október 30-án az ottlakai temetőben 14 órakor, Simándon 16 órakor temetői szertartás. Október 31-én 15 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsándon, 17 órakor Nagypélen temetői szertartás. November 1-jén Kisjenőn 9.30 órakor a templomban szentmise, 17 órakor temetői szertartás, Simonyifalván 11 órakor szentmise a templomban, 15 órakor temetői szertartás.

Lippa és Temesújfalu, temetői szertartások:
Október 31-én Temesfüvesen 11.30 órakor, Máslakon 12.30 órakor, Németremetén 13.30 órakor, Temeshidegkúton 16.00 órakor, 16.30 órakor Cseralján, 17 órakor Szépfalun. November 1-jén Saroltaváron 15.30 órakor, Temesillésden 16 órakor, Temesújfalun 17 órakor, Lippán 18 órakor. November 2-án 17 órakor a lippai templomban requiem a lippai és temesújfalui elhunytak lelki üdvéért.

Majláthfalva:
Október 30-án Merczyfalván 11 órakor a temetőben, Temeskenézen 13.30 órakor a temetőben szertartás, Temeshodonyban 12.30 órakor a templomban szentmise. Október 31-én Majláthfalván 15 órakor a temetőben szertartás. November 1-jén Monostoron 13 órakor a temetőben szertartás. November 2-án 8 órakor a majláthfalvi templomban requiem az elhunyt hívek lelki üdvéért.

Máriaradna:
November 1-jén 11 órakor szentmise a templomban magyar, román és német nyelven, 15 órakor a városi temetőben szertartás, 16 órakor megemlékező szentmise a katolikus temetőben. November 2-án 16 órakor megemlékező szentmise a kegytemplomban.

Pankota és Szentanna, temetői szertartások:
Október 31-én 15 órakor Pankota, 16.30 órakor Szentanna, 17.15 órakor Komlós. November 1-jén 12 órakor Galsa, felső temető. November 2-án 12 órakor Galsa, alsó temető.

Újarad, temetői szertartások:
Október 31-én: 12 órakor Réthát. November 1-jén 12 órakor Kisszentmiklós, 13 órakor Angyalkút, 16 órakor Újarad. November 2-án 11 órakor Zádorlak.

Vingai és orczyfalvi plébánia:
November 1-jén a vingai templomban 11 órakor szentmise bolgár magyar és román nyelven, 14 órakor a sírok megáldása, 16 órakor temetői szertartás. November 2-án 9 órakor a vingai templomban szentmise, 11 órakor Németságon, 12 órakor Féregyházon, 15 órakor Temeskalácsán, 16 órakor Orczyfalván temetői szertartás.

Hegyvidéki főesperesség

Anina:
November 1-jén: 10.00 órakor szentmise az aninai templomban; temetői szertartások: 14.30 órakor – Celnic, 15.30 órakor – Steierdorf, 16.30 órakor – Sigismund.
November 2-án: 10.00 órakor szentmise Celnicen a kápolnában, 11.00 órakor szentmise a steierdorfi templomban, 15.00 órakor szentmise Bozovicion a templomban, majd 15.30 órakor temetői szertartás.

Karánsebes:
November 1-jén 10 órakor a karánsebesi plébániatemplomban szentmise, 13 órakor a karánsebesi N. Bălcescu temetőben szertartás. November 2-án 11 órakor Karánsebesen a Zlagnei úti temetőben szentmise és szertartás. November 3-án 14 órakor a zsuppai temetőben szertartás.

Kiskrassó:
November 1-jén 8 órakor szentmise és temetői szertartás Kengyeltón, 12 órakor szentmise a kiskrassói temetőkápolnában. November 2-án 8 órakor szentmise a kiskrassói temetőkápolnában.

Krassócsörgő:
November 1-jén Dognácskán 10 órakor szentmise, 15 órakor temetői szertartás. November 2-án 8 órakor requiem a krassócsörgői templomban, 10 órakor szentmise a temetőkápolnában.  

Krassóvár:
November 1-jén: 9 órakor Krassóalmás, 11 órakor Nermed, 14 órakor Krassóvár. November 2-án 17 órakor Krassóvár.

A lugosi római katolikus templomban november 1-jén 11 órakor szentmise és temetői szertartás Vecseházán, 13 órakor Gizellafalván és Kisfalun, 16.30 órakor Lugoson temetői szertartás. November 2-án a temetői szertartások programja: 14.30 órakor Nagybodófalván és Bojtorjánoson, 15.30 órakor Szapáryfalván és Csukáson.

Nándorhegy:
November 1-jén 8.30 órakor szentmise a nándorhegyi templomban, 14 órakor temetői szertartás. November 2-án a nándorhegyi templomban 8 órakor, 8.30 órakor, 9 órakor szentmise, 12.30 órakor a ruszkabányai temetőben, 14 órakor a ruszkicai temetőben szertartás.

Oravicabánya:
November 1-jén: 10 órakor Szászkabányán szentmise a templomban, ezt követően temetői szertartás, 16 órakor Oravicabányán szentmise a temetőben. November 2-án 8 órakor szentmise az oravicabányai templomban, 10 órakor Bársonyfalván megemlékezés.

Orsova és Eibenthal:
November 1-jén az orsovai templomban 10 órakor szentmise, 11 órakor a temetőben szertartás. Eibenthalon 15 órakor temetői szertartás, 16 órakor szentmise a templomban. November 2-án Dunaorbágyon 10 órakor szentmise a templomban, 11 órakor temetői szertartás.

Resicabánya I.:
November 1-jén 16 órakor szertartás a resicabányai Muncitoresc temetőben, 17.30 órakor szentmise a Havas Boldogasszony templomban. November 2-án 11 órakor Szörényordason, 14 órakor Ferencfalván szentmise és temetői szertartás, 17.30 órakor szentmise a Havas Boldogasszony templomban.

A Szörénybuzási Plébániához tartozó temetők mindenszenteki programja:
November 1-jén 14 órakor Szörénybuzáson temetői szertartás. November 2-án 14 órakor Alsólupkón, 16 órakor Berszászkán temetői szertartás.

Temesszlatina:
Október 31-én: 12.30 órakor az ószagyvai temetőben szertartás. November 2-án 12 órakor a temesszlatinai temetőben szertartás.

Újmoldova:
November 1-jén: Dunaszentilonán 10 órakor szentmise, majd temetői szertartás, Újmoldován 13 órakor szentmise, 14 órakor temetői szertartás. November 2-án Néraaranyoson 11 órakor szentmise, 12 órakor temetői szertartás.