Sarlós Boldogasszony ünnepe – július 2-a – alkalmából a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségei számára a máriacsiklovai kegyhelyen több szentmisét mutatnak be a következő program szerint:

Július 1-jén, pénteken 19.30 órától szentmise horvát nyelven.

Július 2-án, szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepén:
8.30 órakor szentmise horvát nyelven;
9.30 órakor szentmise bolgár nyelven;
9.30 órakor keresztúti ájtatosság német, román és magyar nyelven;
11 órakor szentmise német, román és magyar nyelven.