Joi, 25 ianuarie a.c. biserica ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh“ a Parohiei „Ferdinand“ din Oțelu Roșu a găzduit ultima întâlnire de rugăciune din cadrul Octavei de Rugăciune Ecumenice pentru Unitatea Creștinilor organizată pe teritoriul Diecezei de Timișoara. Celebrarea s-a bucurat de prezența Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, Excelenței Sale Ioan Călin Bot, episcop auxiliar al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj și a Prea Sfinției Sale Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului, fiind totodată prezenți și decani/protopopi și preoți aparținând celor trei confesiuni, dar și oficialități locale din Oțelu Roșu.
Oaspeții și credincioșii au fost întâmpinați la intrarea în biserică de către Pr. Manuel Boran, paroh al acestei comunități și copii îmbrăcați în port popular românesc. Port popular au îmbrăcat și mai mulți dintre credincioși, ceea ce oglindește faptul că membrii acestei comunități sunt statornici nu numai în credință ci păstrează și frumoasele lor tradiții. Cadrul muzical al celebrării a fost asigurat de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.
În cuvântul său de salut PS Lucian Mic, episcopul Caransebeșului a subliniat de mai multe ori necesitatea unității credincioșilor de diferitele confesiuni atât în rugăciune cât și în activitățile caritative, filantropice. „Suntem în ultima zi a octavei de rugăciune pentru unitatea tuturor creștinilor. Încheiem și această săptămână de rugăciune în Banatul Montan printro slujbă de mulțumire. După atâtea întâlniri frumoase, după atâtea cuvântari interesante și consistente se cuvenea ca toți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit aceste stări de har. Dumnezeu este izvorul iubirii, al păcii, al vieții și al mântuirii. Tema propusă pentru acest an este una generoasă și aleasă cu mare grijă din cartea profetului Isaia. Acest verset ne îndeamnă pe noi toți la o atenție sporită din punct de vedere spiritual, mai ales în aceste vremuri complicate și confuze. «Învățați să faceți binele, căutați dreptatea!» Iată îndemnul, motto-ul întâlnirilor noastre din acest an. Iată ce ne grăiește și nouă Dumnezeu prin gura profetului Său. Suntem îndemnați de Dumnezeu să îl ajutăm pe cel apăsat, să facem dreptate orfanului și să apărăm văduvele. Este bine și frumos ca frații să fie împreună și la rugăciune și în acțiune. Suntem împreună la rugăciune și ar fi bine să avem proiecte sociale comune. Noi, Bisericile apostolice. E bine să ne întâlnim în fiecare an la octava de rugăciune dar ar fi bine să trecem și la o acțiune comună, să-i ajutăm pe orfani și pe văduve. Ar fi și mai bine dacă vom acționa împreună pentru ajutorarea semenilor noștri. Oamenii așteaptă de la noi acțiuni concrete, acte de milostenie, de caritate. Noi aici, în Banat ne-am obișnuit să trăim împreună de sute de ani, să ne rugăm împreună și să ne ajutăm unii pe ceilalți. De ce să nu săvârșim acest bine împreună? Cred că ar fi momentul să ne gândim la proiecte sociale, de caritate pe care să le ducem la îndeplinire împreună.”
În cadrul acestei celebrări omilia a fost rostită de către Episcopul Diecezan de Timișoara, Excelența Sa Iosif Csaba Pál punctând câteva gânduri legate de Octava de Rugăciune. „Sunt emoționat după această primire cu flori în fața bisericii de către fetițele Teodora, Alexandra și Anastasia, care parcă au însumat toată iubirea comunității ortodoxe de aici. Sufletul meu s-a umplut de frumusețea acestei comunități. Unitatea deja trăită este spațiul în care Dumnezeu se simte bine. Noi, creștinii, trebuie să ne punem întrebarea: ce avem de făcut în societatea noastră?, care este îndatorirea noastră?, care este reacția noastră?, care este răspunsul nostru? Noi creștinii putem colabora foarte mult în a face binele. Unitatea noastră ar trebui să fie un exemplu pentru toată societatea indiferentă. Noi creștinii ar trebuii să dăm o mărturie despre colaborare, despre unitate, despre respect reciproc, despre a lucra împreună” a spus Excelența Sa Iosif Csaba Pál.
Excelența Sa Ioan Călin Bot, episcop auxiliar de Lugoj, i-a salutat pe cei prezenți prin cuvintele: „Mărire ție Doamne, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina”.
La final, cadouri simbolice au fost înmânate confraților episcopi, de către PS Lucian Mic, episcopul Caransebeșului: o icoană, o cruce de binecuvântare și o carte apărută recent și lansată în ziua culturii naționale, 15 ianuarie, despre episcopul martir Veniamin Nistor de Caransebeș.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara