În zilele de 22 și 23 septembrie a.c. la Timișoara și la Recaș a avut loc Festivalul Cavaleresc al Vinului Românesc. În cadrul acestei manifestări, sâmbătă, 23 septembrie de la ora 15.00, în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică din Timișoara, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a celebrat o Sf. Liturghie în prezența a numeroși membri ai Ordinului European al Cavalerilor Vinului sosiți din mai multe țări. Îmbrăcați în robe și în mantii, purtând steagurile diferitelor consulate cavalerești din Europa și panglici în culorile vinului (roșu, galben și verde) participanții au fost salutați de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan. „În această Sf. Liturghie să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru harurile Sale și să cerem binecuvântarea Sa” – a spus Păstorul diecezei. La Sf. Liturghie a concelebrat Pr. Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale, cadrul muzical fiind asigurat de dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Catedralei.

În omilia sa rostită în limbile română, maghiară și germană, referitor la pasajul evanghelic al zilei, din  Evanghelia după Sf. Luca, 8, 4-15, Episcopul Diecezan a menționat: „Isus vorbea despre patru feluri de ogoruri. Când sămânța cade pe marginea drumului, cum spune Isus, vin păsările cerului și o mănâncă. Isus vorbește despre acei oameni, care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, dar vine Diavolul și îl smulge din inima lor. Diavolul ne face să credem, că nu avem timp pentru rugăciune, nu avem posibilitate pentru fapte bune. Dar dacă am porni pe baza Cuvântului, la îndemnul lui Isus, ni s-ar schimba viața. Pământul cel bun îi reprezintă pe acei oameni care rămân statornici în bine orice s-ar întâmpla. Acceptă și greutățile pentru a trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu. Să cerem acest har, ca Isus să ne găsească și pe noi statornici și fideli.”
În cadrul rugăciunii universale Păstorul diecezei a rostit: „Te rugăm, Bunule Dumnezeule, ca să-i binecuvântezi pe acești frați și surori ale noastre care sunt aici în Biserica Ta. Ajută-i să devină cavalerii tăi, să stea în slujirea binelui și a adevărului în societate.”
După Sf. Liturghie a urmat ceremonia cavalerească de primire de noi membri și de întronizare în grad de Iudex de Vino, cu mai multe cuvântări.
Dl. Marius Farmazon, primul proconsul al Consulatului România al Ordinului  European al Cavalerilor Vinului a subliniat: „Suntem în cea de-a doua zi a festivalului nostru, în care punctul culminant îl reprezintă această solemnă ceremonie, unică prin prezența cu care ne-au onorat membrii senatului în frunte cu consulul  general, unică prin găzduirea ei în Domul romano-catolic, unde Părintele Episcop ne-a primit cu căldură și unică prin participarea confraților și invitaților noștri din Austria, Franța, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria. OEVE (Ordo Equestris Vini Europae) este reprezentat în 28 de țări și cuprinde peste 5000 de membri, personalități ale vieții economice, sociale și culturale europene, iar consulatul România înființat cu numai 16 ani în urmă are 500 de membri.
În cuvântul său de salut dl. Alfred Rákóczi de Tombor Tintera, Consulul general al OEVE, a transmis salutările Alteței Sale imperiale și regale Karl von Habsburg-Lothringen, protectorul Ordinului. „Pentru noi sunt valabile valorile europene: libertatea, prietenia, pacea și bucuria. Un adevărat ordin cavaleresc trebuie să aibă o componentă filosofică. Plecat de la aceasta, câteva citate: «In vino veritas». Fie ca lucrarea cavalerească din România să se dezvolte în continuare în toate regiunile acestei țări, oameni interesați și oameni activi. Vă mulțumesc pentru efort și angajament și vă doresc entuziasm în continuare.” a spus Consulul General.
Potrivit site-ului oficial al Ordo Equestris Vini Europae – Consulatul României, „Frăția își revendică tradiția din ordinele cavalerești medievale, în special din cea a Ordinului Sfântului Gheorghe de la 1273, respectiv 1308 si 1468, preluând de la acestea principiile de baza ale cavalerismului, respectiv cinstea, onoarea, demnitatea și morala creștină. Ordo Equestris Vini Europae nu neglijează nici operele caritabile sau mecenatul în domeniul artelor, călăuzindu-se în activitatea sa după conceptul: «Abia după ce ai învins invidia și incepi să te implici pentru alții, devii cu adevărat un om nobil, un cavaler»”.
Ordinul a fost reînfiinţat în anul 1984, sub patronajul Alteței Sale Otto von Habsburg-Lothringen. Deviza Cavalerilor Vinului este: „In honorem Dei et in honorem vini!” – În cinstea lui Dumnezeu și în cinstea vinului!

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara