Insigna de Onoare în Aur (Ehrennadel in Gold) a Forumului Democrat al Germanilor din Banat a fost conferită vineri, 24 noiembrie 2023 Msgr. Johann Dirschl vicar general pentru slujirea sacerdotală și contribuția în păstrarea culturii și a tradițiilor germanilor bănățeni. Evenimentul a avut loc în cadrul adunării generale al membrilor Forumului, care va începe la ora 15.00 în sala mare a Casei Adam Müller-Guttenbrunn. Cu acest prilej, Laudatio a fost redactată și citită de către Dr. Claudiu Sergiu Călin, arhivist diecezan, membru în consiliul de conducere al Forumului Democrat al Germanilor din Banat.

L A U D A T I O

Cu prilejul acordării Insignei de Onoare de Aur, a Forumului Democrat al Germanilor din Banat,

Prea Onoratului Msgr. Johann Dirschl, Vicar General al Diecezei de Timișoara, Prepozit al Capitlului Catedral din Timișoara

Stimate domnule deputat Ovidiu Ganț,
Stimate domnule președinte dr. Johann Fernbach,
Stimați membri ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din Banat,
Doamnelor și domnilor,

Forumul Democrat al Germanilor din Banat are deosebita onoare și profunda plăcere de a conferi Insigna de Onoare de Aur, cea mai înaltă distincție a instituției noastre, Prea Onoratului Părinte, Msgr. Johann Dirschl, Vicar General al Diecezei de Timișoara, Prepozit al Capitlului Catedral din Timișoara.
Într-o dublă postură, extrem de onorantă, de membru al Ordinariatului Episcopal și de membru al consiliului de conducere al Forumului Democrat al Germanilor din Banat, mi s-a încredințat sarcina de a rosti astăzi prezenta Laudatio Monseniorului Johann Dirschl. Această însărcinare constituie pentru mine o onoare și o bucurie, dată fiind firea profund umană, modestă, altruistă și necomplicată a celui onorat azi.
Părintele Johann Dirschl s-a născut într-o familie de pemi din Banatul Montan, la 8 noiembrie 1959, la Caransebeș. A crescut deci în sânul unei familii germane, dar în mijlocul unei comunități romano-catolice majoritare de limbă română – un fapt mai degrabă rar în Banat – la Slatina Timiș, unde a urmat școala generală între anii 1966-1974. Acest lucru a făcut ca să cunoască atât spiritul pemilor germani din Sadova Veche, Lindenfeld, Gărâna și Brebu Nou, cât și pe cel al românilor bănățeni din Slatina Timiș și împrejurimi. Atât liceul – cunoscut pe atunci sub denumirea de Școala de Cantori – cât și studiile teologice universitare le-a urmat la Alba Iulia, între anii 1974-1985. În perioada comunistă, de tristă amintire, nu era permisă existența decât a două seminarii teologice romano-catolice și a două episcopii, la Alba Iulia și la București/Iași. Tot din acest motiv, Dieceza de Timișoara era lipsită de un episcop propriu, depinzând – în ceea ce privea relația cu autoritățile de stat – de cea de Alba Iulia. În acest context, tânărul absolvent de Teologie, Johann Dirschl a fost sfințit preot în catedrala sf. Mihail din Alba Iulia, la 23 iunie 1985 de către episcopul Jakab Antal. Primele parohii în care a activat în calitate de capelan au fost: din 1 august 1985 la Țipar, jud. Arad, iar din 8 noiembrie 1985 în Timișoara II. Fabric. Începând din 15 august 1986 a fost numit administrator parohial la Periam – o vreme în care exodul conaționalilor germani din Banat era deja în plină desfășurare. Trebuie subliniat aici că Pr. Johann Dirschl nu a emigrat. La fel ca majoritatea membrilor familiei sale, a rămas credincios în slujire Banatului și germanilor catolici din Banat și Bisericii, în timp ce destui preoți de etnie germană s-au mutat în Occident cu comunitățile lor.
Devenind vacantă parohia Timișoara VII. Freidorf, a fost numit paroh în această comunitate, și ea la origine eminamente germană, la 1 septembrie 1989. Aici a fost martorul schimbărilor politice și sociale majore, din decembrie, din același an, eveniment care adus și bune și mai puțin bune în ceea ce privește pastorația și evoluția comunității romano-catolice germane, dar nu numai, în Banat.
Creîndu-se premisele unei libertăți de cult, de conștiință și de acțiune socială, educativă și caritativă, Dieceza de Timișoara și-a putut relua activitatea, primind un nou episcop, în persoana regretatului Msgr. Sebastian Kräuter, iar ulterior în persoana Msgr. Martin Roos. Astfel, proiectul mai vechi al Prelatului Josef Nischbach, a călugărițelor benedictine Dr. Hildegardis Wulff și Patrizia Zimmermann – cu toții trecuți între timp la cele veșnice – de a întemeia o Asociație Caritas, s-a putut materializa. În acest context, Părintele Johann Dirschl, paroh de Freidorf, a fost ales din 1993 director al Federației Caritas a Diecezei de Timișoara, serviciu pe care îl îndeplinește cu dăruire și azi, alături de dl. Herbert Grünn și de echipa sa.
Învățământul confesional, respectiv libertatea și posibilitatea predării Religiei în școli – înclusiv a celei romano-catolice – a făcut necesară formarea de cateheți și profesori de religie, a dus la organizarea unui Centru Catehetic Diecezan în cadrul căruia să se coordoneze această activitate, respectiv la desemnarea unui inspector școlar diecezan pentru materia Religie Romano-Catolică. În acest sens, la 12 august 1994, episcopul Sebastian Kräuter l-a numit pe Pr. Johann Dirschl în funcția de inspector școlar diecezan pentru județul Timiș, iar ulterior, episcopii Martin Roos și Iosif Csaba Pál l-au confirmat și păstrat în această îndatorire.
O dată cu reactivarea efectivă, la 19 mai 2002, a Capitlului Catedral de către episcopul Martin Roos, au fost numiți și noii canonici, membri ai acestei vechi și respectate instituții diecezane. În acest context, Părintele Johann Dirschl a devenit Canonicus Senior, ocupând unul dintre locurile istorice, cu tradiție, ale acestui oficiu ecleziastic vechi de aproape un mileniu. Prin retragerea prepozitului capitular, Msgr. László Túry, datorită vârstei înaintate, părintele canonic Johann Dirschl a preluat acest oficiu la data de 20 noiembrie 2009.
În viața unui preot, se întâlnesc adesea și transferuri dintr-o parohie în alta, momente ale unui nou început, de reflexie și de adaptare la noua realitate pastorală. Astfel, la 15 noiembrie 2005, Excelența Sa Martin Roos, atunci episcop diecezan, l-a numit pe canonicul Johann Dirschl ca paroh al Parohiei Timișoara IV. Iosefin. În această comunitate veche, dar și mare, pastorația – inclusiv cea de limbă germană – este activă și efectivă și azi și datorită anilor de muncă depusă de Părintele Johann Dirschl. Colaborarea cu Surorile de Notre Dame, active de aproape 150 de ani în parohie, a asigurat și buna desfășurare a activității grădiniței, dar și a asistenței spirituale a surorilor.
În anul 2006, părintele Johann Dirschl a fost numit decan de Timiș, iar din 2010 vicar general al episcopului Martin Roos, în fapt a doua persoană în Dieceza de Timișoara. Pentru a-și continua activitatea primară, pastorală, vicarul general Dirschl a fost transferat la 6 august 2012, în funcția de paroh al Parohiei Timișoara I. Cetate, fapt care facilitează și continuarea celorlalte activități: de vicar general și director Caritas. O dată cu numirea noului episcop diecezan, în persoana Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, noul păstor l-a confirmat pe Monseniorul Dirschl, la 6 august 2018, în oficiile sale de până acum.
Modelele părintelui Johann Dirschl, încă de la sfințirea întru preoție, au fost doi sfinți, respectiv fericiți cu numele de Ioan – numele său de Botez: sf. Ioan al lui Dumnezeu, întemeietorul Ordinului Mizericordienilor – un ordin al cărei carismă este îngrijirea celor bolnavi, infirmi și nevoiași – și Fericitul Ioan Duns Scotus, renumit teolog și cinstitor al Sfintei Fecioare Maria, a cărei zi de comemorare liturgică este 8 noiembrie, ziua de naștere a Părintelui Johann Dirschl. Aceste modele insuflă câteva dintre caracteristicile pentru care și noi azi, îl onorăm, dar pentru care este și cunoscut: răbdarea, tenacitatea în muncă și spiritul împăciuitor, respectiv aplecarea spre lectură, spre cultivarea laturii educative a firii umane. Virtuți umane înalte, dar și adesea întâlnite la păstorii noștri, la intelectualii germani din Banat, la spiritele memorabile ale comunității noastre.
Nu avem voie să uităm aici, faptul că Msgr. Dirschl desfășoară o activitate pastorală neobosită, dar și una oficială, de reprezentare a diecezei și episcopului la foarte multe evenimente: hramuri, festivități, miruiri, momente oficiale. În multe dintre acestea, Msgr. Dirschl asigură legătura cu comunitatea germană bănățeană, de acasă și de peste hotare, cu celelalte minorități, împlinind și menirea sa de predicator, de învățător al credinței creștine.
În numele Forumului Democrat al Germanilor din Banat – dar, de fapt, în numele tuturor compatrioților noștri din Banat, de aproape și de departe – astăzi, Msgr. Johann Dirschl primește Insigna de Onoare de Aur. Un simbol mic, dar menit să exprime profunzimea și căldura recunoștinței noastre, a întregii comunități germane din Banat.

Vă mulțumim, Monsigniore Johann Dirschl!