În biserica Sfântul Anton de Padova din Arad-Centru, în Duminica Bunului Păstor, 8 mai, s-au umplut băncile, credincioși tineri și mai în vârstă din mai multe comunități din Dieceza de Timișoara au sosit să se roage și să celebreze Euharistia împreună.
După-amiază, în parohie a avut loc o întâlnire a tinerilor, organizată de Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, cu participanți sosiți din Mailat, Iratoș, Arad-Șega, Arad-Micălaca, Timișoara și Arad-Centru, precum și din Ardeal și Ținutul Secuiesc, deoarece la Sfânta Liturghie celebrată în această duminică au fost prezenți și cinci studenți ai Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia: István Virág, Levente Csibi, Péter Kerekes, Csaba Fekete și Miklós Boarna. Este o tradiție ca, în zilele premergătoare Duminicii Bunului Păstor, studenții la Teologie să viziteze diferite dieceze și parohii, unde participă la programele liturgice și spirituale. În acest an, parohiile din Arad-Șega și Timișoara-Iosefin au fost gazdele studenților, care, alături de participanții Conferinței Episcopilor din România, au vizitat și sanctuarul de la Maria Radna. La întâlnirea tinerilor din Arad, studenții și-au asumat un „rol principal”, dând mărturie despre vocația lor, despre viața lor de zi cu zi, vorbind deschis despre bucuriile și provocările întâlnite până acum. Programul întâlnirii de tineret a fost coordonat de Pr. Tiberiu Szabó, preot responsabil pentru pastorația tineretului, Pr. Daniel Dumitru, paroh de Timișoara II Fabric, responsabil pentru tineret al Arhidiaconatului de Mureș și Sr. Erika Mária Bukovics, soră mariană de Schönstatt, referent, participanții având ocazia să-l salute în rândurile lor și pe Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
După întâlnirea tinerilor, la ora 17.00, în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în biserica Sfântul Anton de Padova, Episcopul le-a conferit ministerul acolitatului celor doi candidați la diaconat permanent: László Piklor și Mihály Kiss.
La începutul Sfintei Liturghii, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan și preoții prezenți au fost salutați în numele comunității de Pr. Árpád Király, arhidiacon de Mureș. Adresându-se celor doi candidați și credincioșilor, Episcopul a spus: – În poporul lui Dumnezeu fiecare are o chemare. Este bine să descoperim această chemare. În această Sf. Liturghie să ne gândim, oare Isus pe mine la ce mă cheamă? Pentru că numai acolo voi fi fericit, unde el mă cheamă.
În cadrul ritualului de conferire, Episcopul Diecezan a subliniat îndatoririle și misiunea acoliților: – „Ați fost aleși pentru această slujire, pentru a vă asuma o sarcină specială în Biserică. Euharistia este vârful și sursa vieții Bisericii. Vi se încredințează acum îndatorirea de a ajuta preoții și capelanii în exercitarea vocației lor și, la nevoie, de a împărtăși pe credincioși și pe bolnavi.
După aceste cuvinte de îndemn cei doi candidați au îngenunchiat în fața Episcopului Diecezan, și au primit din mâna lui patena cu ostia pregătită pentru consacrare, ca semne ale slujirii lor în Biserică, însoțite de îndemnul: – Primeşte vasul cu pâine pentru celebrarea Euharistiei: trăieşte astfel încât să poţi sluji la masa Domnului şi în Biserică!
În omilia sa Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, a citat fragmente din mesajul Sf. Părinte Papa Francisc pentru cea de-a 59-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii: – Sinodalitatea, a merge împreună este o vocaţie fundamentală pentru Biserică, şi numai în acest orizont este posibil să se descopere şi să se valorizeze diferitele vocaţii, carismele şi slujirile. În acelaşi timp, ştim că Biserica există pentru a evangheliza, ieşind din ea însăşi şi aruncând sămânţa Evangheliei în istorie. De aceea, această misiune este posibilă tocmai punând în sinergie toate domeniile pastorale şi, înainte de asta, implicând pe toţi discipolii Domnului. De fapt, „în virtutea Botezului primit, fiecare membru al poporului lui Dumnezeu a devenit discipol misionar (cf. Mt 28,19). Fiecare botezat, oricare ar fi funcţia sa în Biserică şi gradul de instruire al credinţei sale, este un subiect activ de evanghelizare” (Exortaţia apostolică: Evangelii gaudium, 120). Trebuie să ne păzim de mentalitatea care îi desparte pe preoţi şi pe laici, considerându-i protagonişti pe cei dintâi şi executanţi pe ceilalţi, şi să ducem înainte misiunea creştină ca unic popor al lui Dumnezeu, laici şi păstori împreună. Toată Biserica este comunitate evanghelizatoare.
Cei doi acoliți nou-încredințați, László Piklor și Mihály Kiss, împreună cu Péter Baum își continuă pregătirea pentru diaconatul permanent în Institutul de Formare a Diaconilor din Ungaria.
Sf. Liturghie a fost transmisă pe pagina de Facebook a Episcopiei de Timișoara.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara