În data de 21 ianuarie 2020, în cadrul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, a avut loc în Biserica Parohială Romano-Catolică „Neprihănita Zămislire“ (Immaculata Conceptio) din Caransebeș, întâlnirea de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Au participat: E.S. Iosif Csaba Pál, episcop al Diecezei romano catolice de Timișoara, PS. Lucian Mic, episcop ortodox român al Caransebeșului, alături de numeroși preoți ortodocși. De asemenea la invitația pr. paroh Marin Matieș, au luat parte preoții romano catolici din Decanatul de Severin și din Reșița, rev. Gáll Zoltán, pastorul comunității reformate din Caransebeș, cu sediul în Lugoj, rev. Walter Sinn, pastorul evanghelic-luteran din Semlac (Arad) responsabil pentru comunitățile luterane germane din Banat (Liebling, Reșița, Lugoj, Steierdorf), numeroși credincioși catolici, ortodocși și oaspeți din Reșița. Au mai participat primarul municipiului Caransebeș, domnul profesor Felix Borcean, domnul consilier și director al Liceului Tehnologic din Caransebeș, profesor Florin Constantin Bogdea și dl. Erwin Josef Țigla, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan.
Celebratul momentului de rugăciune a fost Preasfinția Sa Iosif Pál, iar predica a fost rostită de PS. Lucian Mic episcop ortodox al Caransebeșului. Au participat corul parohiei Caransebeș, condus de Sr. Lidia Fechetă FCJM, la orgă a înterpretând domnul profesor Cristian Roșoagă din Reșița, însoțit fiind de către alți trei soliști.
Celebrarea a început cu invocațiile către Duhul Sfânt, acestea fiind rostite de către copii, ministranți ai parohiei, cu aclamațiile responsoriale date de către cor și popor ale imnului ,, Vino Duhule Sfinte, peste noi revarsă Darurile Tale”, urmate de invocațiile penitențiale, mai precis de cere de iertare.
S-a proclamat Cuvântul lui Dumnezeu propus pentru acest an de către comunitățile creștine din Malta, fragment luat din Faptele Apostolilor (Fap 27,18 – 28,10) și din Evanghelia după sfântul Marcu (Mc 16,14-20). În cuvântul de învățătură, preasfințitul Lucian a accentuat faptul că în primul mileniu credincioșii creștini erau împreună, și observăm și în sinaxar sfinții comuni ai bisericilor: în ziua de 21 ianuarie, în Martirologiul Roman este cinstită, Sfânta Agneza, fecioară și martiră, iar în sinaxarul ortodox apare o sfântă cu numele de: Sfânta Agnia, care însă este una și aceiași persoană cu Agneza.
Preasfințitul Lucian a reamintit că, la inițiativa Preasfinției sale Iosif Pál, anul trecut au reînceput întâlnirile de rugăciune cu prezența ierarhilor, ce avut loc alternativ, în catedrala ortodoxă din Caransebeș și în Biserica Parohială Romano-Catolică „Maria Zăpezii“ din Reșița, la care Preasfinția sa Lucian a răspuns cu mare drag. Astfel, anul acesta 2020, gazdă a fost Biserica Parohială romano catolică din Caransebeș, iar pe 23 ianuarie biserica ortodoxă din Govândari, Reșița. Rugăciunea pentru unitatea creștinilor de la Carnsebeș s-a terminat cu o agapă fraternă în sala parohială a comunității.
La sfârșitul întâlnire de rugăciune fiecare preot și pastor a rostit o rugăciune de binecuvântare asupra comunitatății. Rugăciunea „Tatăl nostru” s-a recitat în patru limbi: română, germană, maghiară și cehă. Agapa fraternă cu cina au urmat motto-ul anului acesta ,,Ne-au arăta o bunăvoință deosebită“. „Ospitalitatea este un gest de unitate“ ( Papa Francisc).
Pr. Marin Matieș
Foto: Forumul Democrat al Germanilor din Banatul Montan