COMUNICATUL Comisiei pentru familie a CER

Programată pentru zilele de 16-17 martie 2021, întâlnirea reprezentaților oficiilor pentru pastorația familiei din diecezele și eparhiile din România s-a desfășurat de această dată în format on-line, folosindu-se platforma Zoom, în ajunul Anului Familiei Amoris Laetitia, a cărui deschidere oficială a avut loc la 19 martie a.c., în Solemnitatea Sfântului Iosif. Întâlnirea s-a deschis cu salutul P.S. Iosif-Csaba Pál din Timișoara, președinte al comisiei pentru familie, din cadrul CER, adresat atât episcopilor prezenți (P.S. Böcskei László – Oradea, P.S. Cristian Dumitru Crișan – Blaj), cât și reprezentanților pentru pastorația familiei din diferite dieceze și eparhii. Întâlnirea din acest an 2021 a adus în centrul atenției însoțirea familiilor în primii ani de căsnicie. Astfel, Pr. Felician Tiba (dieceza romano-catolică Iași) a vorbit, în intervenția sa, despre nevoia de însoțire, ce face și ce poate să facă Biserica în acest sens, pornind din documentul Amoris Laetitia, cu aplicare la realitatea însoțirii familiei în România. Pr. Călin Sechelea împreună cu familia Fernea (eparhia greco-catolică Cluj-Gherla), precum și Pr. Balla Imre (arhiepiscopia Alba Iulia) au prezentat două experiențe de însoțire a familiilor tinere, ambele parcursuri fiind născute din întâlnirea cu două mișcări ecleziale, Echipele Notre Dame respectiv Întâlnirea Matrimonială. Din partea Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață, Dr. Leonardo Nepi a oferit o importantă intervenție în cadrul programului acestor zile, urmată de un moment fructuos de dialog. Aducând salutul perfectului Dicasterului, cardinalul Kevin Farrell, al secretarului și al sub-secretarei Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață, Dr. Nepi a subliniat faptul că pastorația prematrimonială și pastorația matrimonială trebuie să fie o pastorație a legăturii (cf AL 211), unde prezența lui Cristos în familie, prin harul sacramentului căsătoriei, este în același timp fundamentul fidelității în interiorul cuplului, a familiei, cât și forță propulsoare în deschiderea spre nevoile din jur, spre relațiile sociale, spre a-l duce pe Dumnezeu în lume. În cadrul momentului de dialog s-a subliniat faptul că pastorația familiei reprezintă o realitate transversală, e nevoie să fie bazată pe apropiere și realizată în sinergie de către preoți, persoane consacrate și familii angajate în această misiune. Prelegerile, alternate cu momente de prezentare a inițiativelor concrete din fiecare dieceză/eparhie, au fost urmate de o după-amiază de muncă în trei ateliere (Formarea formatorilor / Mărturie-Mediatizare / Anul Amoris Laetitia), unde s-au conturat pașii de întreprins, strategiile de viitor la nivel local, regional și național. În ce privește aspectul formării, pasul considerat necesar este a pune în comun atât experiența acumulată în mișcările din care provin operatorii pastorali, precum și parcursurile de formare realizate în diferite dieceze/eparhii (de ex. Academia Familiilor – dieceza de Timișoara; Cursul de Familii Formatoare – eparhia de Cluj-Gherla). Atelierul Mărturie-Mediatizare a explorat noi posibilități tehnice care ne sunt la îndemână în ziua de astăzi – podcast-uri; aplicații precum Spotify și ClubHouse; participarea cu mărturii la emisiunea „Familia – trup și suflet” pe Signis-Romania. Se are în vedere și reactivarea site-ului profamilia, precum și folosirea mai eficientă a platformelor existente, unde să fie inițiate rubrici pentru familii, publicate materiale de formare/spiritualitate, precum și identificarea și folosirea resurselor umane pentru realizarea de materiale audio-vizuale. S-a născut și o serie de inițiative pentru acest An Amoris Laetitia: de la lectura din AL, susținută de mărturia câte unei familii în întâlniri regionale, parohiale sau interparohiale, la un șir de cateheze, unde baza de dialog să o constituie clipurile și catehezele sosite de la Roma (în acest sens s-au prezentat și câteva persoane ce pot lucra pentru traducerea în română a acestor materiale), inițiative sociale (în folosul nevoiașilor, al persoanelor singure, văduve), a creea grupuri de familii decanale, iar, unde e posibil, familiile să creeze mici grupuri de însoțire pentru familiile tinere. Reprezentanții din fiecare dintre cele trei regiuni (Pr Călin Sechelea – eparhiile greco-catolice, Pr Szénégető István – diecezele din vestul țării, cu credincioși majoritar maghiari, Pr. Fabian Măriuț – diecezele București și Iași) vor coordona, dacă se doresc, întâlniri regionale. A fost lansată întrebarea dacă se găsesc persoane care să lucreze, nu numai în propria dieceză/eparhie, ci la nivel național, pentru câte un aspect al pastorației familiei. Următoarea întâlnire națională a fost programată pentru Postul Mare 2022. Timișoara, 24.03.2021

+Iosif-Csaba Pal, Episcop diecezan de Timișoara, Președinte al Comisiei pentru Familie în cadrul CER