Sâmbătă, 21 august 2021, la Mănăstirea Maria-Radna a avut loc Ziua de Cunoaștere a Viitorilor Animatori ai Centrului Diecezan de Tineret din Timișoara. Scopul acestui eveniment a fost unul social, interactiv, astfel ca tinerii participanți care au dorința de a învăța să fie animatori, să se cunoască mai bine între ei, înainte de a începe cursul de animatori propriu-zis.
Ziua a început cu Sfânta Liturghie celebrată de Pr. Andreas Reinholz, paroh al Bazilicii Maria Radna, împreună cu Pr. Tiberiu Szabo, responsabil al Centrului Diecezan de Tineret și Pr. Miklós Csaba, paroh de Mailat. Tinerii au format corul și au cântat împreună toate cântecele liturgice. Tot ei s-au implicat pentru a citi Lectura, a cânta Psalmul responsorial și au compus împreună Rugăciunea Credincioșilor.
Programul a continuat cu un scurt joc de cunoaștere. Pe baza unor afirmații mai mult sau mai puțin amuzante, tinerii au trebuit să caute, printre ceilalți, persoana care se potrivește cel mai bine unei anumite afirmații. După acest joc scurt, tinerii au fost împărțiți în perechi și au fost îndemnați să facă o excursie până la poalele dealului pe care se află Cetatea Șoimoș, iar pe parcurs să poarte o conversație deschisă și să se cunoască mai bine. Tinerii au urcat la Cetate, iar sus, au învățat un dans flashmob.
În urma acestei zile, la evaluarea făcută de tineri, a reieșit faptul că o astfel de zi „pregătitoare“ a fost o activitate mai mult decât binevenită. Participanților le-a plăcut că au fost implicați în Sfânta Liturghie, au cunoscut diverși oameni noi și chiar dacă drumeția a fost obositoare, toți s-au bucurat de roadele pe care le-au dobândit în urma acestei zile.
Se aduc mulțumiri organizatorilor, tinerilor din grupurile de studenți Tekmek și Jubilate care au încurajat participanții, dar și tuturor tinerilor care au luat parte la această activitate.
Astrid Schiffert