Conciliul Vatican II (1962-1965) a restabilit diaconatul permanent, care este accesibil și bărbaților căsătoriți. Candidații trebuie să aibă minim 25 de ani împliniți pentru cei care se hotărăsc să rămână celibi și 35 de ani împliniți, pentru cei căsătoriți. La aceasta se mai adaugă un bun comportament creștin și dorința de a activa în slujirea Bisericii și a aproapelui. Înainte să primească treapta diaconatului, candidații au parte de o amplă pregătire spirituală și pastorală.

În data de 7 martie 2020, la ora 11.00, Parohia Romano-Catolică din Arad-Șega a găzduit prima întâlnire a candidaților la diaconatul permanent, de etnie maghiară, din Dieceza de Timișoara, la care a participat Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, împreună cu reprezentanții Centrului de Formare din Máriabesnyő (Ungaria). Dintre oaspeți, îi amintim pe părintele Ádám Füzes, directorul Institutului de Instruire pentru Diaconi Permanenți și al Institutului „Károly Kanter” pentru Formarea Ddulților, din Arhidieceza de Esztergom-Budapesta (Ungaria), sosit împreună cu colaboratorul său Ferenc Molnár, diacon permanent al Arhidiecezei de Kalocsa-Kecskemét (Ungaria) și șef al Serviciului de Dependență RÉV din Kecskemét, el fiind însoțit de soția sa, Erika Molnár.

La începutul întâlnirii, păstorul Diecezei de Timișoara, părintele episcop Iosif Csaba Pál i-a salutat pe invitații care au venit să vorbească despre această pregătire: Pr. Sándor Pék, paroh de „Orașu Nou”, Oradea, dar și pe candidații prezenți și soțiile acestora, și nu în ultimul rând pe preoții diecezani sosiți. După o scurtă deschidere, participanții au fost împărțiți în grupuri mici pentru a adresa întrebări vorbitorilor, astfel încât să cunoască problemele care îi preocupă pe candidații prezenți și soțiile lor și, eventual, pe preoți.

Întrebările formulate au fost: Care este rolul diaconului? Cât durează formarea? Care este sarcina exactă a diaconului permanent? Credincioșii îl vor accepta? Care este rolul soției? În prima sesiune a întâlnirii, au fost discutate aceste probleme și altele similare, explicate de diaconul permanent Ferenc Molnár, din punct de vedere al diaconului. Preotul și „diaconul trebuie să fie cele două brațe ale episcopului, care este responsabil pentru misiune” – a afirmat invitatul. Părintele Füzes, vorbind din perspectiva Bisericii, a descris care ar trebui să fie relația dintre diacon și preot, diacon și episcop. Soția sa, Erika Molnár, a povestit despre rolul ei de soție, pe lângă faptul că și-a dat consimțământul la diaconatul permanent al soțului. În cea de-a doua sesiune, cei prezenți s-au împărțit în trei grupuri (soții, soți și preoți) pentru a discuta despre interesul fiecărui grup cu privire la acest subiect.