Cea mai cunoscută lucrare și singura care a supravietuit integral până în prezent, a Sf. Gerhard, primul Episcop al vechii Dieceze de Cenad este cea intitulată Deliberatio Gerardi Moresenae aecclesiae episcopi supra Hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberem, adică Tălmăcire a cîntării celor trei coconi către Isingrim Dascălul, așa cum ne-o redă în română o traducere fragmentară în limba română, realizată în 1984 de Radu Constantinescu (București Ed. Meridiane). De la descoperirea sa în 1724, manuscrisul a fost publicat de mai multe ori, lucrarea făcând obiectul a numeroase studii și analize. Prima ediție a fost cea tipărită de episcopul de Transilvania, Ignațiu Batthyány, la Alba Iulia, în anul 1790. Cu toate acestea, unii cercetători sunt de părere că această operă încă ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Apropiindu-ne de jubileul a 990 de ani de la întemeierea Diecezei de Cenad, opera Sf. Gerhard a intrat din nou în centrul atenției, de această dată într-o ediție-facsimil, care a apărut sub egida celor trei Dieceze surori, urmașe ale vechii Episcopii din orașul Morisena, la inițiativa Excelenței Sale Martin Roos, Episcop emerit de Timișoara.

– Pe biroul Părintelui Episcop se află, legată în piele, opera Sf. Gerhard, iar prezentarea volumului va avea loc în 27 noiembrie la Casa Adam Müller Guttenbrunn. A mai apărut ediție facsimilă în trecut?

– Aceasta este prima ediție de acest gen al operei Sf. Gerhard, care s-a realizat cu ajutorul tehnicii digitale de înaltă calitate și este reproducerea exactă a lucrării originale. O altă ediție facsimil nu a mai apărut până acum. Ea fost editată acum de cele trei Dieceze succesoare a vechii Dieceze de Cenad, mai exact de Episcopii Diecezelor de Szeged-Csanád, Zrenjanin (Becicherecul Mare) și Timișoara, cu scopul de a aduce activitatea, personalitatea și epoca primului nostru Episcop mai aproape de omul zilelor noastre și de cercetători. Ediția facsimilă a fost realizată în atelierul manufacturii Pytheas din Budapesta. Ea cuprinde inclusiv adnotările marginale realizate în decursul timpului pe manuscris, purtând și ștampilele și etichetele aplicate de bibliotecile păstrătoare peste veacuri.

– Cum s-a ajuns la această ediție?

– Încă în anii slujirii mele ca și capelan, adică în anii 1970 am început să vizitez biblioteci cu renume, unde m-au interesat cel mai mult colecțiile de codice din evul mediu. În acei ani am făcut mai multe studii legate de aceste manuscrise. În același timp am început să studiez mai atent viața și activitatea Episcopului Sf. Gerhard. Sunt de părere că acum, apropiindu-ne de jubileul înființării vechii noastre Dieceze, nu este numai o datorie a noastră de a aduce în acest fel un omagiu primului nostru Episcop, ci și recunoștința personală față de opera sa m-a îndemnat la această inițiativă. Astfel, am început să caut modalități în acest sens. În primul rând am vizitat editori germani și elvețieni care însă, din motive tehnice, nu au putut să realizeze proiectul. Așa că am ajuns la manufactura și editura Pytheas din Budapesta, iar după părerea mea ei au realizat o muncă exigentă și frumoasă. Desigur, pentru editare aveam nevoie de permisiunea Bibliotecii de Stat a Bavariei, din München (Bayerische Staatsbibliothek München), unde se păstrează codexul. Aici am fost primiți cu multă amabilitate și disponibilitate pentru realizarea proiectului. Mai mult decât atât, un lucru la care nici nu am sperat a fost acela că direcțiunea bibliotecii mi-a promis că, la expoziția jubiliară din 2020, pe care intenționăm să o realizăm, ne vor trimite la Timișoara, spre expunere temporară, singurul exemplar al operei Sf. Gerhard păstrat în original. Acest exemplar a fost deja expus în alte părți, la Viena sau Budapesta, dar niciodată încă la Timișoara.

– Cât de viu este interesul pentru Deliberatio și ediția facsimile a acestuia?

– Contractul cu Biblioteca de Stat a Bavariei, din München, ne permite să edităm cinci sute de copii, dar noi ne-am limitat deocamdată la 135, din care aproximativ 35 de bucăți sunt legate în piele, iar celelalte au coperta cartonată. Experiențele de până acum arată că am reușit să stârnim interesul mai multor instituții, cum ar fi diverse universități, facultăți de teologie, biblioteci precum și persoane fizice; în primul rând Episcopii din Ungaria, Serbia și România au salutat această ediție. În plus există un mare interes și din partea cercetătorilor din mai multe domenii, cum ar fi istorie, teologie și filologie. Opera Deliberatio a Sf. Gerhard ne arată, prin însăși timpul (circa 1040) și locul apariției ei (Morisena), și importanța sediului episcopal din Cenad, ca centru religios, educațional și cultural, fapt deosebit de important pentru noi. Să nu uităm, că aici a funcționat o bibliotecă, dezvoltată de însuși Sf. Gerhard, care sosind pe aceste meleaguri, împreună cu cei zece-doisprezece benedictini ai săi, a fost nevoit să scrie el însuși, predici (în 1910 au fost descoperite în Franța câteva fragmente de predici mariane scrise de sf. Gerhard) și lucrări diverse, pentru a-și ajuta clerul aflat în formare, dar și de a aduce cărți din apusul continentului. Toate acestea dau mărturie despre Episcopul Gerhard, care a fost o personalitate marcantă a timpului său. Opera spune multe despre activitatea autorului, cleric cu o cultură remarcabilă, despre modul său de gândire, respectiv despre situația politică și socială a acelor vremuri. Se cunosc cărți ale mai multor episcopi medievali, dar o lucrare ca a Sf. Gerhard în zadar am căuta, în intervalul a câteva secole, pe aceste meleaguri.

– Părinte Episcop, puteți să ne prezentați programul prezentării de carte?

– Evenimentul va avea loc în data 27 noiembrie în sala mare a Casei Adam Müller Guttenbrunn și se va deschide la ora 11.00 cu salutul Excelenței Sale Pál József Csaba, Episcop diecezan de Timișoara. În continuare vor avea loc mai multe comunicări legate de Sf. Gerhard și de opera sa, invitați fiind ddr. Doina Hendre-Biro, fosta directoare a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia și dr. Claudiu Teodor Arieșan, conferențiar în cadrul Universității de Vest din Timișoara. În același timp, în holul casei Adam-Müller-Guttenbrunn va fi prezentată o mică expoziție tematică, formată din trei secțiuni, cuprinzând trei vitrine cu rol ilustrativ, în care vor fi expuse lucrări legate de viața și activitatea Sf. Gerhard, de opera sa Deliberațio și cu privire la istoria Diecezei noastre. (interviu realizat de Enikő Sípos și Claudiu Călin)

Foto: 1. E.S. Martin Roos, Episcop emerit lângă pictura reprezentând pelerinajul în anul 1900 al clerului și credincioșilor Diecezei de Cenad, la Veneția, la mormântul sf. Gerhard, – Foto Walther Konschitzky; 2. Prima pagină a codex-ului păstrat la Bayerische Staatsbibliothek München din unicul exemplar cunoscut al lucrării ”Deliberatio”; 3. Sf. Gerhard predicând, imagine din Legendarium-ul Anjou, sec. XIV., păstrat în mare parte în Bibliotheca Apostolica Vaticana (Vat. lat. 8541)