După învierea sa din morţi, Isus a trimis-o pe Maria Magdalena la discipoli cu aceste cuvinte: „Du-te la fraţii mei şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru»!” (In 20,17). După 40 de zile de la Sf. Paște Biserica Romano-Catolică sărbătorește Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos la cer. În acest an această sărbătoare a avut loc joi, 18 mai, fiind una de poruncă, în care credincioșii sunt îndemnați să participe la Sf. Liturghii. În această zi în bisericile Diecezei de Timișoara Sf. Liturghii s-au celebrat după programul duminical.
În Catedrala Sf. Gheorghe (Domul din PiațaUnirii), Sf. Liturghie de la ora 11.00, în limba română a fost celebrată de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan. În omilia sa Păstorul Diecezei, referindu-se de verseturile Evangheliei, a spus: „Aș dori să meditez asupra două cuvinte rostite de Isus Cristos: mergeți, și eu voi fi cu voi. Mergeți: Isus ne dă o misiune. Totodată ne dă și această siguranță, că El va fi cu noi în această misiune. Noi cu toții suntem chemați să fim ucenicii lui Isus. Ucenicul este condus de cuvintele și de exemplul lui Isus. Care este această misiune? Mergând faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh – aceasta este misiunea primordială. Noi vrem ca și alții să fie în relație de iubire cu Dumnezeu și cu semenii lor. Astfel, suntem cu toții misionari.”
Timpul pascal se va încheia duminică, 28 mai a.c. cu solemnitatea Sf. Rusalii, când Excelența Sa Iosif Csaba Pál va conferi în Dom Sf. Sacrament al Mirului tinerilor pregătiți pentru acest moment.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara