„În mijlocul vremurilor tulburi, noi construim o casă a păcii“

Acest citat a preotului Adolph Kolping, cunoscut în secolul al XIX-lea ca fondator al asociațiilor și caselor catolice ale calfelor, este motto-ul, care însoțește cel mai nou proiect al Organizației Kolping România. În anul 2019 s-a început, în cartierul Fabric al orașului de pe Bega, construcția „Casei Calfelor Kolping Timișoara“, la o distanță de aproximativ 300 m de locul fostei case a calfelor catolice.
Această casă este un simbol al continuității tradiției, care caracteriza casele Kolping de pe vremuri: dorința de a oferi tinerilor un cămin, de a-i ajuta pe aceia, care sunt în căutarea unui loc de muncă, de a transmite mai departe valori creștin-sociale, de a crea un spațiu potrivit pentru inițiative în domeniul formării continue.
În zilele noastre nu mai găsim în oraș calfe aflate în căutarea unui loc de cazare, însă tineri există și astăzi, pentru care alegerea unei forme de învățământ în sistem dual ar putea fi o opțiune. În Brașov, Organizația Kolping este cofondatorul primei școli în România de formare profesională în sistem dual în domeniul turismului „Cool Academy“. În cadrul Hotelului Kolping în Brașov își desfășoară stagiul de practică grupuri de elevi ai unei școli profesionale de stat, în paralel cu activitatea hotelieră. Experiențele echipei de organizare a acestei activități vor putea fi fructificate în cadrul noului proiect din Timișoara.
Noua casă de aici va fi, în primul rând, un centru de seminarii, o casă deschisă activităților de formare, în care pot fi susținute cursuri, ateliere de lucru și seminarii, acțiuni pentru tineri și adulți. Pe de altă parte, casa va avea activitate hotelieră, oferind musafirilor cazare și masa. În al treilea rând, ea va fi și „firmă de exercițiu“ pentru elevii sistemului dual de formare profesională în timpul practicii prevăzute pe parcursul celor trei ani de școală, timp, în care ei vor putea să învețe de la angajați meseria pentru care se pregătesc. Bucătăria profesională planificată va deservi nu doar musafirii și îi va ajuta pe viitoarele bucătărese și viitorii bucătari, ci va prelua și sarcinile micii cantine sociale „Kolping“, pe care organizația o are de 25 ani în cartierul Fabric, în cadrul parohiei greco-catolice. Și, în ultimul rând, va fi prevăzut și spațiu de cazare temporară pentru studenți sau tineri în căutarea unui loc de muncă.
Recent, șantierul a fost vizitat de către deputatul Forumului Democrat al Germanilor din România, domnul Ovidiu Ganț, care a evidențiat importanța obiectivelor similare urmărite, cum ar fi: importanța unei comunități vii, păstraea tradițiilor, aprecierea pentru educație și formare, cooperare pe plan local, regional și național, implicarea civică.
Startul la noua construcție a „Casei Calfelor Kolping din Timișoara“ s-a putut da datorită donațiilor obținute pentru realizarea acestui scop. „Suntem recunoscători tuturor donatorilor din țară și străinătate, care au decis să ne susțină inclusiv în aceste vremuri grele“, povestește Eduard Dobre, directorul Organizației Kolping România. Și continuă: „Este o satisfacție, când suntem vizitați de parlamentari ca domnul Ovidiu Ganț, deputat FDGR, care își exprimă astfel sentimentul de susținere pentru un asemenea proiect încput și, să sperăm și terminat cu succes.“
În perspectiva evenimentului „Timișoara – oraș cultural european“ în anul 2023 există speranța, ca în noua Casă Kolping să poată fi găzduite multe evenimente diferite și primiți mulți musafiri. Inauguarea este planificată pentru luna octombrie a acestui an 2021. O vizită virtuală pentru urmărirea progreselor făcute în construcție poate fi deja efectuată pe site-ul: https://casacalfelor.kolping.ro/ !