Marți, 2 iulie 2019, cu începere de la ora 17.00 a avut loc la Timișoara, în cadrul Librăriei Humanitas, str. Eugeniu de Savoya (în vecinătatea Ordinariatului Episcopal al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara) lansarea volumului „Martori ai fericirii. Șapte vieți de sfinți români” de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, lucrare însoțită de un cuvânt înainte al Preasfințitului Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de Bucureşti.
La eveniment au participat: Excelența Sa Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic de Timișoara, Msgr. Angelo Pop, vicar general, Episcopia greco-catolică de Lugoj, pr. Flavius-Manuel Jurcă, protopop de Sarmisegetuza și lect. univ. dr. Aurora Carmen Bărbat. Moderator: conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan. Din partea Diecezei Romano-Catolice de Timișoara a mai participat Pr. Nikola Lauš, canonic, directorul cancelariei episcopale. De asemenea, din partea Diecezei de Lugoj a participat și Rev. Pr. Nicolae Teodorescu, vicar foraneu de Timișoara, alături de mai mulți preoți din oraș și împrejurimi.
Excelența Sa Alexandru Mesian a deschis seria vorbitorilor cu o detaliată descriere a activității episcopilor Ioan Bălan și Valeriu Traian Frențiu – cu referiri numeroase și la situația celorlalți episcopi – în preajma declanșării persecuției împotriva Bisericii Române Unite, dar și a unei serii de măsuri luate în preajma beatificării, în special a servitorului lui Dumnezeu episcop Ioan Bălan, la transerarea relicviilor sale la Lugoj și la așezarea acestora cu demnitate spre cinstire din partea credincioșilor.
Excelența Sa Iosif Csaba Pál s-a referit în alocuțiunea sa la cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj, respectiv la cuvântul „libertate“ și la faptul că episcopii martiri sunt adevărate rădăcini ale creștinilor catolici actuali, care asemenea unui copac, îți trag seva din exemplul și fidelitatea martirilor, pentru a aduce ei înșiși roade, mai departe, în viață și în societatea actuală.
La cuvânt s-au succedat, în decursul unei ore și jumătate, cât a durat evenimentul, Msgr. Angelo Pop, pr. Flavius-Manuel Jurcă, dr. Aurora Carmen Bărbat, dr. Claudiu T. Arieșan, dar și d-na prof. univ. dr. Pia Brînzeu, nepoata prepozitului capitular de Lugoj, dr. Nicolae Brînzeu, la rândul său un părtaș demn al suferințelor din temnițe ale episcopilor și preoților greco- și romano-catolici din țara noastră.
Volumul, apărut în condiții grafice deosebite, se bucură de o receptare bună în rândul publicului, fapt observat și cu ocazia lansării de la Timișoara. Câteva mici fragmente, definitorii pentru personajele descrise între coperțile cărții, pot fi considerate a fi o invitație la lectură și la mediare: „În momentul strivirii brutale a tuturor elitelor spirituale, intelectuale şi politice din România de către autoritățile comuniste, Biserica Greco-Catolică a oferit o contribuție inestimabilă de mărturie creștină dusă până la capăt, precum bobul de grâu căzut în pământ, care moare spre a aduce mult rod. Această carte se întemeiază pe dosarul înaintat la Vatican în vederea recunoașterii martiriului celor șapte episcopi greco-catolici morți sub prigoana comunistă între anii 1950 și 1970. Pentru ei, trăirea în credință n-a însemnat o simplă resemnare în fața suferințelor pe care le-au avut de îndurat, ci mai degrabă o anume bucurie de a se întâlni cu Cristos în pătimirea lui.“ – Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu
„Legăturile noastre cu Papa, Episcopul Romei, nu sunt orânduiri omenești, pe care să le putem schimba, ci orânduiri dumnezeiești, pentru care datori suntem să suferim, la nevoie, ocări, bătăi, amenințări, poate temniță și sărăcie, căci asta înseamnă a-l preamări pe Isus Dumnezeu, înseamnă a-i dovedi iubirea nemincinoasă, înseamnă a ne chezășui de acum și a ne agonisi, cu o trecătoare suferință, o veșnică mărire, mai presus de orice măsură (2 Cor 4, 17), căci durerile ceasului de față nu pot să stea în cumpănă cu mărirea ce va să se arate pentru noi (Rom 8, 18).“ – Scrisoare a episcopilor greco-catolici către credincioși, 24 iulie 1948
Text & Foto: dr. Claudiu Călin