1. lectio

In 19,17-30
„Purtându-şi singur crucea, a ieşit spre locul numit „al Craniului“, care, în ebraică, este numit „Gólgota“, unde l-au răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc. Pilát a scris şi o inscripţie şi a pus-o pe cruce. Era scris: „Isus Nazarinéanul, regele iudeilor“. Mulţi dintre iudei au citit această inscripţie, pentru că locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate şi era scris în ebraică, latină şi greacă. Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilát: „Nu scrie: «Regele iudeilor», ci acela a zis: «Eu sunt regele iudeilor»“. Pilát a răspuns: „Ce-am scris, am scris“.
După ce soldaţii l-au răstignit pe Isus, au luat hainele lui şi au făcut patru părţi, fiecărui soldat o parte, şi tunica. Însă tunica era fără cusătură, ţesută dintr-o bucată, de sus [până jos]; aşadar, au zis unii către alţii: „Să nu o rupem, ci să tragem la sorţi pentru ea, a cui să fie!“ Aceasta ca să se împlinească Scriptura: „Au împărţit între ei hainele mele şi pentru tunica mea au aruncat zaruri.“ Soldaţii au făcut acestea.
Lângă crucea lui Isus stăteau mama lui Isus şi sora mamei lui, Maria a lui Cleópa, şi Maria Magdaléna. Aşadar, văzând Isus că stăteau acolo mama lui şi discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: „Femeie, iată-l pe fiul tău!“ Apoi, i-a spus discipolului: „Iat-o pe mama ta!“ Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el.
După aceasta, văzând Isus că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete“. Era acolo un vas plin cu oţet. Atunci, ei au pus în isop un burete îmbibat cu oţet şi i l-au apropiat de gură. După ce a luat oţetul, Isus a spus: „S-a împlinit“. Şi, plecându-şi capul, şi-a dat duhul.“

Explicații:
Din faptul că Isus a dat-o pe mama sa discipolului preferat, ca mamă, unii au dedus că soțul ei Iosif a murit, și Isus nu a vrut să-o lase fără protecție bărbătească. Dar au fost alți bărbați în familia lui Isus care ar fi fost și obligați să o primească pe mama sau mătușa lor ca văduvă în casele lor. Evanghelistul Ioan mai degrabă vrea să dea de înțeles că cei care îl iubesc pe Isus și pe care El îi iubește, formează o familie spirituală. Iubirea lor față de Isus nu crează o concurență între ei, ci îi unește pe ei în Duhul Sfânt.

2. meditatio

  • Crucea lui Isus pune la încercare iubirea celor apropiați lui. Majoritatea discipolilor nu trec prea bine prin acest test. Sunt mai mult femei care au curajul ca să fie prezente lângă cruce, sub ochii soldaților romani. Cum ar fi reacția mea dacă cineva m-ar califica ca un suspect, când îl cinstesc pe Isus?
  • Sunt situații de suferință în care nu există un ajutor, nu există cuvinte de explicație. Am curaj să fiu prezent în astfel de momente, chiar dacă nici eu nu știu ce să fac și ce să spun?
  • Ce cred eu, în ce privință patima lui Isus a fost ca și la oricare alt om care suferă, și în ce privință a fost diferit, a fost unic, cum se spune poetic: moartea care cântă despre viață?

3. oratio
Doamne Isuse Cristoase, prin moartea Ta, Tu ai răscumpărat lumea. Dar de ce a trebuit să mori, ca să fim eliberați? Și discipolii Tăi au înțeles greu această necesitate. Faptul că viața pământească este limitată de moarte ne ispitește să ne bucurăm de plăcerile vieții pe costurile altora, ca să nu suferim noi nici o lipsă. Doar învingerea morții prin moarte a putut să rupă acest cerc vicios al egoismului. Învierea Ta ne-a arătat că nici o lipsă nu poate să oprească plinătatea vieții care izvorăște de la Dumnezeu. De aceea suntem liberi să iubim. Nu trebuie să concurăm cu alții despre resurse limitate. Murind pe cruce, Tu ne-ai ridicat la realitatea divină. Te preamărim în veci. Amin.

4. contemplatio
Când Isus și-a dat duhul pe cruce, nu a ținut nimic pentru el însuși, și așa a devenit izvorul vieții pentru întreaga lume. Acest spirit este Duhul Sfânt, care vrea să ne sfințească pe fiecare dintre noi.

5. actio
Caută pe internet cum arată crucea din San Damiano din Assisi și crucea de pe altarul din Isenheim în Colmar. Care crezi că este mai autentică, mai realistă?

Lectio Divina din Mănăstirea Salvatoriană din Timișoara-Elisabetin