În Joia Mare, 18 aprilie la ora 10.00 în biserica parohială ”Millennium” din Timișoara II Fabric a avut loc Liturghia Crismei, în cadrul căreia Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál a sfinţit uleiurile folosite la administrarea sacramentelor: Uleiul Catehumenilor – la botez, Uleiul Bolnavilor – la maslu, Sfânta Crizmă – la botez, mir şi preoţie.
Această Liturghie este unică în tot Anul Liturgic, aici participând toţi preoţii Diecezei – în semnul colegialităţii şi unităţii. În cadrul acestei Liturghii, preoţii și-au reînnoit în faţa Episcopului promisiunile făcute la hirotonirea sacerdotală.
În omilia sa rostită în limbile maghiară, română și germană Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara a subliniat: ”Astăzi este ziua preoților. Duhul Domnului este asupra mea – spune profetul Isaia. Domnul ne-a uns și pe noi. El ne-a ales, El a pus mâna pe noi. Domnul ne-a chemat și El ne trimite. Dar vine și El cu noi. Misiunea noastră nu este să păzim credința. Misiunea noastră este să ne trăim credința.