În cadrul Săptămânii Patimilor o Sf. Liturghie specială este cea celebrată în Joia Mare, înainte de masă, când Episcopul Diecezan binecuvântează Uleiurile Sfinte folosite la celebrarea diferitelor sacramente (Uleiul Catehumenilor, Uleiul Bolnavilor), respectiv este sfințit Uleiul Crismei, folosit la sf. Botez, sf. Mir şi sf. Preoţie. Totodată, în cadrul acestei Sf. Liturghii preoții din toată dieceza, reuniți în jurul Episcopului, își reînnoiesc făgăduințele din ziua hirotonirii sacerdotale.
În Joia Mare, 28 martie a.c., Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara a celebrat în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara Liturghia Crismei. Cadrul muzical a fost asigurat de cantorii sosiți din mai multe parohii ale Diecezei, care au cântat împreună. La orgă a cântat dl. Denis Moldovan, organistul parohiei Timișoara I. Cetate.
În omilia sa Păstorul Diecezei a menționat: „Joia Mare este ziua întemeierii Euharistiei și a Preoției. Sf. Liturghie a sfințirii uleiurior ne atrage atenția asupra chemării noastre de creștin și în mod deosebit asupra vieții de preot. Noi, preoții, ne aducem aminte de primii pași, când Isus Cristos ne-a atins sufletul. Dar cu trecerea timpului ne-am obișnuit cu faptul că suntem preoți. Poate nici nu simțim o recunoștință deosebită pentru această încredere imensă a lui Dumnezeu. „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei.” – scrie Sf. apostol Paul în scrisoarea către Timotei. Mereu avem nevoie de reînnoire.”
Joia Mare seara la ora 18.00 va fi celebrată o doua Liturghie în amintirea Cinei de Taină.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara