În ordinea celebrărilor Săptămânii Patimilor o Liturghie specială este cea celebrată în Joia Mare, înainte de masă, când preoții din toată dieceza, reuniți în jurul Episcopului, își reînnoiesc făgăduințele din ziua hirotonirii sacerdotale. De asemenea, în cadrul acestei Sf. Liturghii sunt binecuvântate Uleiurile Sfinte folosite în celebrarea diferitelor sacramente, respectiv este sfințit Uleiul Crismei (echivalentul Mirului în ritul bizantin).
În Joia Mare, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara a celebrat în biserica Millennium din Timișoara-Fabric Liturghia Crismei. În omilia sa Păstorul Diecezei a menționat: „Noi, ne-am strâns acum aici, să-L primim pe Duhul Sfânt în viețile noastre și în vocația noastră, restul urmând să fie doar consecințe. Astăzi și în aceste zile, în mod special, în centrul atenției noastre este Isus, care a dorit ca oamenii să trăiască împăcați cu Tatăl Ceresc, în unitate cu El și în unitate între ei. Pentru aceasta a dat totul. Astăzi sfințim Uleiurile și reînnoim făgăduințele noastre, și în primul rând Îi promitem Lui, că vrem să fim fideli Lui, misiunii Sale și misiunii pe carte ne-a încredințat-o.“
La Sf. Liturghie au fost prezenți și patruzeci de elevi ai Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum, sosiți împreună cu Pr. Zoltán Kocsik, directorul școlii și cu mai multe cadre didactice. Cadrul muzical a fost asigurat de cantorii sosiți din mai multe parohii ale Diecezei, care au cântat împreună.
Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara