Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia
slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele
mă vor numi fericită,
căci mi-a făcut lucruri mari
Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
Milostivirea lui dăinuie
din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.
A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul
inimii lor,
i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile
goale.
L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.
Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum şi pururi
şi în vecii vecilor. Amin.