Dragi români de pretutindeni,
Mă folosesc de cuvintele Sfântului Paul, Apostolul neamurilor, care se adresa diferitelor comunități, spunând şi dumneavoastră:  „Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!”
În această ultimă duminică a lunii mai, anul Domnului 2021, când se sărbătorește Ziua Românilor de Pretutindeni,  doresc ca salutul meu să vă găsească în sănătate, pace şi liniște sufletească,  mai aproape unii de alții şi mai solidari cu aceia dintre noi care trăiesc departe de țară. Îmi face o deosebită bucurie să vă felicit cu această ocazie şi să vă adresez sincere urări de fericire, împliniri şi bunăstare cu ajutorul Domnului!
Doresc să ajungă la dumneavoastră şi salutul frățesc al ierarhilor şi al preoților Bisericii Catolice, precum şi al comunităților de unde aţi plecat, în această zi specială dedicată tuturor Românilor de pretutindeni, asigurându-vă că vă suntem mereu aproape în gând, în simțire şi mai ales în rugăciune.
Tuturor Vă mulțumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceți pentru România! Trebuie să știți că dăruirea şi de exemplul frumos de care dați dovadă zilnic, îndeplinindu-vă conștiincios  datoriile prin muncă, oferiți cea mai bună şi cea mai frumoasă imagine despre Patria noastră şi contribuiți la reputația sa pozitivă în lume.
Gândindu-ne la dumneavoastră în această zi şi, de multe ori chiar întâlnindu-vă în țările unde v-aţi stabilit, nu putem să nu reevocăm pe atâția compatrioți care au lăsat locurile natale, căutând în străinătate un viitor mai bun pentru sine şi pentru copii lor, deseori înfruntând călătorii nesigure şi periculoase şi condiții neprevăzute de viaţă. De multe ori continuați să fiți considerați „străini” în ţări străine şi marginalizați. Dar, dincolo de atâtea vitregii, mă bucur că prezența dumneavoastră numeroasă pe toate meridianele acestei lumi este şi un factor de mândrie națională, pentru că promovați cultura, tradițiile, limba şi mai ales oferiți un exemplu plin de vitalitate în mărturisirea credinței.
Gândul meu se îndreptă în această Zi şi spre cei care v-aţi confruntat în ultima perioadă cu pericolul pandemiei de coronavirus, fie că aţi luptat în linia întâi pentru a-i salva pe semenii noștri bolnavi,, fie că aţi avut de suferit, pierzând pe cineva drag din familie:   deseori toți au fost amintiți la sfintele slujbe şi în rugăciunile preoților. Vă asigur pe toți în continuare  de apropierea şi de rugăciunile noastre!
Mesajul meu este specific al unui Păstor de suflete. De aceea Vă îndemn şi vă încurajez să nu uitați de credință, de legătura pe care trebuie să o aveți cu Biserica, cu păstorii dumneavoastră sufleteşti,  vă încurajez să participați la viața liturgică şi slujbele oficiate în limba proprie de către preoții care vă însoțesc acolo unde vă aflați,  luați parte şi la viața Bisericilor locale (episcopii  şi parohii), în limba şi după tradițiile noastre, pentru exemplul frumos pe care îl puteţi oferi localnicilor; pentru că Biserica se bazează mult pe dumneavoastră, are nevoie de dumneavoastră în opera de evanghelizare şi de promovarea a iubirii creștine !
Chiar dacă sunteți departe de ţară, doresc mai mult decât oricând să vă exprimați mereu dragostea de țară, fiind mai buni, mai responsabili, manifestând adevărat simţ civic şi creștin, cultivând dragostea faţă de semeni, oricine ar fi ei, având mai mare grijă unii de alții!
Vă invit pe toți, indiferent dacă trăiți în țară sau în afara granițelor ei, să fiţi «buni români» şi buni creștini, să fiți uniți, să vă apărați valorile, limba, tradițiile, cultura şi dragostea faţă de neam. Aşa participați, chiar dacă vă aflați departe de ţară,  la construirea unei Românii mai frumoase şi mai prospere!

La mulţi ani români, de aici sau de departe!”
Şi închei mesajul meu, apelând din nou la Sfântul Apostol Paul, pentru a vă spune: „În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să fiţi uniţi în acelaşi cuget, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi.  Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul păcii….Harul Domnului nostru Isus Cristos şi iubirea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!” ( 2 Cor 11,11-13).

+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București
Președintele Conferinței Episcopilor din România
Delegat pentru romano-catolicii de limbă română din străinătate
în cadrul Conferinței Episcopilor din România