Alăturându-se întregului episcopat greco- și romano-catolic din România, Excelența Sa, Prea Sfințitul Părinte Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, a transmis Prea Sfințitului Ioan Călin Bot, episcop auxiliar de Lugoj, onoratului cler al Curiei Episcopale de Lugoj și al întregii eparhii, precum și tuturor persoanelor consacrate și credincioșilor greco-catolici din episcopia vecină, mesajul său de condoleanțe și de apropiere spirituală cu ocazia Trecerii la Casa Tatălui Ceresc a Prea Sfințitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj. Redăm, în cele ce urmează, textul mesajului:

Excelenţei Sale
Ioan Călin BOT
Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj
Str. Episcop Dr. Ioan Bălan nr. 6
305500 LUGOJ
Jud. Timiş

Excelență,

Vă rog să primiți profundele mele condoleanțe cu ocazia plecării definitive a Preasfințitului nostru Alexandru Mesian.

Sunt alături de Preasfinția Voastră în rugăciunile mele cu care îl însoțim pe Preasfințitul Alexandru spre Patria Cerească.

Dieceza romano-catolică de Timișoara și Eparhia greco-catolică din Lugoj se află aproape pe același teritoriu și aceasta ne-a dat ocazia să ne întâlnim de multe ori. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că am avut întotdeauna o colaborare frumoasă, frățească, bazată pe înțelegere reciprocă.

A fost un bun păstor, care nu s-a căutat pe sine însuși, ci în pofida bolilor și vârstei înaintate, cu blândețe și bunătate a avut grijă de cei încredințați slujirii sale până în ultima clipă a vieții.

Bunul Dumnezeu să-l primească în Patria Sa Cerească!

Cu iubire frățească și cu rugăciune,

Timișoara, 13 martie 2023.

✠ Iosif-Csaba Pál
Episcop de Timișoara

De asemenea, Prea Sfințitul Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, s-a oprit azi, în dimineața zilei de 14 martie, în catedrala din Lugoj, în drum spre Traian, unde va participa la Întâlnirea Națională pentru Pastorația Familiilor – pentru câteva clipe de rugăciune și pentru a-și lua rămas bun de la P.S. Alexandru. Prea Sfințitul Martin Roos, episcop emerit de Timișoara, s-a aflat duminică, 12 martie, la Lugoj, la catafalcul P.S. Alexandru Mesian, însoțit de părintele canonic Nikola Lauš, directorul cancelariei diecezane. La funeraliile din data de 15 martie, la Lugoj, vor participa Msgr. Johann Dirschl, vicar general, prepozit capitular, Pr. Nikola Lauš, directorul cancelariei diecezane, canonic catedral, împreună cu Excelența Sa László Német, arhiepiscop de Belgrad și administrator apostolic al Diecezei de Zrenjanin.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara

Foto: episcopialugoj.ro