A fost publicat joi, 6 ianuarie 2022, Mesajul papei Francisc pentru Ziua Mondială a Misiunilor având ca temă cuvintele lui Isus de la înălțarea sa la cer: ”Îmi veți fi martori” (Fapte 1,8). Mesajul este publicat în mod semnificativ în solemnitatea Epifaniei Domnului, iar Ziua Mondială a Misiunilor este marcată prin tradiție în Biserica Catolică în ultima duminică a lunii octombrie.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

6 ianuarie 2022 – Vatican News. Cuvintele pe care Isus le spune apostolilor înainte de înălțarea sa la cer, ”Îmi veți fi martori” (Fapte 1,8) constituie tema mesajului papei Francisc pentru Ziua Mondială a Misiunilor din 2022. Ajunsă la cea de-a 96-a ediție, Biserica marchează anual Ziua Mondială a Misiunilor în ultima duminică a lunii octombrie. Mesajul a fost publicat în traducere oficială în limbile polonă, arabă, portugheză, italiană, germană, spaniolă, franceză și engleză.
Această Zi specială, notează papa în Mesaj, ”ne ajută să trăim faptul că Biserica este prin natura ei misionară”, iar anul acesta au loc câteva aniversări semnificative pentru viața și misiunea Bisericii: 400 de ani de la înființarea Congregației ”De Propaganda Fide” (astăzi, Congregația pentru Evanghelizarea Popoarelor), 200 de ani de la înființarea Operei pentru Răspândirea Credinței și 150 de ani de la înființarea Uniunii Pontificale Misionare.
Mesajul papei Francisc oferă o amplă reflecție despre cuvintele lui Isus și prezintă, rând pe rând, trei expresii-cheie pe care se întemeiază viața și misiunea discipolilor din orice timp: ”Îmi veți fi martori”, ”Până la marginile pământului” și, în fine, ”Veți primi o putere [de la Duhul Sfânt]”.

Îmi veți fi martori
În primul rând, notează papa în Mesaj, cuvintele lui Isus folosesc un plural – ”Îmi veți fi martori” – prin care se exprimă caracterul comunitar și bisericesc al chemării misionare a discipolilor. ”Fiecare botezat este chemat la misiune în Biserică și cu mandatul Bisericii, de aceea misiunea nu se face individual, ci împreună, în comuniune cu comunitatea bisericească, nu din proprie inițiativă”. Nici atunci când, datorită unor situații particulare, unul ajunge să fie singur în  misiunea de evanghelizare, acesta nu o face în numele său personal, ci în comuniune cu Biserica care l-a trimis (Sfântul Paul VI, Evangelii nuntiandi, nr. 60). În același sens, discipolilor se cere să trăiască viața lor personală într-o perspectivă misionară: ”ei sunt trimiși de Isus în lume nu doar ca să facă misiunea, dar mai ales ca să trăiască misiunea ce le-a fost încredințată; nu doar ca să dea mărturie, dar mai ales ca să fie mărturisitori ai lui Cristos”. Cu alte cuvinte, în lucrarea de evanghelizare ”exemplul de viață creștină și vestirea lui Cristos merg împreună. Una servește celeilalte. Sunt cei doi plămâni cu care trebuie să respire orice comunitate pentru a fi misionară. Această mărturie completă, coerentă și plină de bucurie pentru Cristos va fi cu siguranță forța de atracție pentru creșterea Bisericii chiar și în mileniul al treilea”.

Până la marginile pământului
Vorbind apoi despre extensiunea misiunii, în care Isus spune discipolilor că vor fi mărturisitorii săi ”până la marginile pământului”, papa Francisc evidențiază ”actualitatea perenă a unei misiuni de evanghelizare universală”. Discipolii, se citește în mesajul papei, ”nu sunt trimiși să facă prozelitism, ci să vestească; creștinul nu face prozelitism”. De altfel, în cartea Faptele Apostolilor avem deja imaginea unei ”Biserici în ieșire”: după persecuția izbucnită la Ierusalim, primii creștini s-au împrăștiat în Iudeea și Samaria, dând pretutindeni mărturie pentru Cristos (8,1.4). ”Ceva asemănător se întâmplă și în zilele noastre. Din cauza persecuțiilor religioase și a situațiilor de război și violență, mulți creștini sunt constrânși să fugă din țara lor către alte țări. Suntem recunoscători acestor frați și surori care nu se închid în suferința lor, dar îl mărturisesc pe Cristos și iubirea lui Dumnezeu în țările care-i primesc”. Pe de altă parte, indicația ”până la marginile pământului” va trebui să-i interpeleze pe discipolii lui Isus din orice timp și va trebui să-i conducă întotdeauna ”să meargă dincolo de locurile obișnuite pentru a duce mărturia despre El”. În ciuda avantajelor aduse de progresul modernității, ”există și astăzi zone geografice în care nu au ajuns încă misionari mărturisitori ai lui Cristos cu Vestea cea bună a iubirii sale. ”Biserica lui Cristos era, este și va fi întotdeauna în ieșire către noile orizonturi geografice, sociale și existențiale, către locurile și situațiile umane de frontieră pentru a da mărturie despre Cristos și iubirea sa tuturor bărbaților și femeilor din orice popor, cultură și stare socială”.

Veți primi o putere de la Duhul Sfânt
În ultima parte a Mesajului, papa Francisc evidențiază cuvintele lui Isus prin care promite ajutorul Duhului Sfânt: ”Veți primi o putere”. Lucrarea Spiritului Sfânt, pe care Cristos înviat îl promite Bisericii sale, este vizibilă chiar din ziua Rusaliilor. Prin ”discursul misionar al Sfântului Petru către locuitorii Ierusalimului” se împlinește, practic, ”prima lucrare de mărturisire a lui Cristos care a murit și a înviat”. ”Începe astfel era evanghelizării lumii din partea discipolilor lui Isus, care mai înainte erau slabi, înfricoșați și închiși. Duhul Sfânt i-a întărit, le-a dat curaj și înțelepciune ca să-L mărturisească pe Cristos înaintea tuturor”. După cum nimeni nu poate să spună ”Isus este Domnul” decât prin lucrarea Duhului Sfânt (cf. 1 Corinteni 12,3), tot la fel niciun creștin nu va putea să dea o mărturie deplină și genuină pentru Cristos Domnul fără inspirația și ajutorul Spiritului Sfânt. De aceea, ”fiecare discipol misionar al lui Cristos este chemat să recunoască importanța fundamentală a lucrării Spiritului, să trăiască împreună cu El în viața de zi cu zi și să primească fără încetare putere și inspirație de la El. Mai mult, chiar când ne simțim obosiți, fără motivație, pierduți, să ne amintim să recurgem la Duhul Sfânt în rugăciune, care, vreau să o mai subliniez o dată, are un rol fundamental în viața misionară, pentru a ne lăsa refăcuți și întăriți de El, izvor dumnezeiesc inepuizabil de noi energii și al bucuriei de a împărtăși cu alții viața lui Cristos”.

De-ar fi tot poporul profeți!
”Dragi frați și surori”, afirmă papa la finalul Mesajului pentru Ziua Mondială a Misiunilor din 2022, ”continui să visez Biserica toată misionară și un nou anotimp al activității misionare a comunităților creștine. Repet urarea lui Moise pentru poporul lui Dumnezeu pe cale: De-ar fi tot poporul Domnului profeți! (Numeri 11,29). Da, de-am fi noi toți în Biserică ceea ce suntem în virtutea botezului: profeți, mărturisitori, misionari ai Domnului, cu puterea Spiritului Sfânt și până la marginile pământului! Maria, regina misiunilor, roagă-te pentru noi!”.

Sursa: www.vaticannews.va/ro

Foto: www.vaticannews.va/hu