Duminică 23 mai 2021 Biserica Romano-Catolică a sărbătorit Coborârea Duhului Sfânt – Sfintele Rusalii. În duminica acestei Solemnități, începând cu ora 11.00, în curtea Ordinariatului Episcopal 15 tineri de etnie română și germană sosiți din parohiile Timișoara I Cetate, Timișoara III Elisabetin și Timișoara V Mehala au primit Sf. Sacrament al Mirului. Celebrantul principal al Sf. Liturghii a fost Excelența Sa Iosif Csaba Pál, care a invocat prin rugăciunea sa revărsarea Duhului Sfânt asupra candidaților la mirungere. Au concelebrat Msgr. Johann Dirschl vicar general, paroh al Parohiei Romano-Catolice Timișoara I Cetate și Pr. István Barazsuly, călugăr salvatorian, paroh al Parohiei Romano-Catolice Timișoara III Elisabetin. Tot Pr. István, împreună cu d-na Gabriela Burman, profesoară de religie la Liceul Nikolaus Lenau și Sr. Andreea SDC, din Congregația Surorilor de Caritate a Sf. Giovanna Antida Thoure, au coordonat pregătirea tinerilor. Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost animată de membrii reuniți ai corurilor Fiamma și Harmonia Sacra conduși de d-na Christine Surdu, organista bisericii Maria Zăpezii din Reșița și de dl. Georg Colța, dirijor.
În omilia rostită, Episcopul de Timișoara i-a îndemnat pe candidații la miruire ca după ce L-au primit pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Preasf. Treimi, să nu îl închidă întro cămăruță a sufletului și să uite de El, ci să fie atenți la darurile și sfaturile Duhului Sfânt. „Duhul Sfânt este invizibil. Nu îl vedem. El se face vizibil prin noi, prin viața noastră, prin faptele noastre, dacă noi trăim iubirea. Pentru că natura Duhului Sfânt este iubirea. Unde un creștin miruit începe să trăiască iubirea, slujirea față de ceilalți, acolo Duhul Sfânt va deveni vizibil“ – a subliniat Excelența Sa Iosif Csaba Pál, păstorul diecezei, în predica sa rostită în limbile română și germană.
După reînnoirea făgăduinţelor de la Botez și mărturisirea de credință, candidații, fiecare însoțiți de naș sau nașă, s-au prezentat în fața Episcopului pentru momentul esențial al mirungerii: ungerea pe frunte, cu Sfânta Crismă, făcută o dată cu impunerea mâiniilor Păstorului şi însoţită de cuvintele: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.“
Atât la începutul, cât și sfârșitul Sf. Liturghii solemne, tinerii miruiți i-au adresat cuvinte de salut și mulțumire Episcopului Diecezan, care le-a acordat tuturor credincioșilor prezenți binecuvântarea sa arhierească. O frumoasă experiență de credință și de viață a fost împărtășită de o doamnă, care a primit în acest cadru, și ea, darul Sf. Mir.

Text: Biroul de Presă al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara
Foto: Bentan Costica Foto Video