Sfântul Părinte papa Francisc încă de acum doi ani în urmă (2017) a anunțat luna octombrie o Lună misionară extraordinară. Și prin aceasta dorește să trezească în noi sensibilitatea misionară. Această temă a fost abordată și discutată de asemenea și la Conferința Episcopilor din România din 25-27 septembrie. Datorită acestui fapt cu stimă și iubire cordială mă adresez vouă, stimați confrați în preoție și dragi credincioși cu următoarea propunere:
1. Celebrare de deschidere a Lunii Misionare Extraordinare (LME) la nivel parohial, duminică, 6 octombrie 2019.
2. Veghe misionară cu adorație, sâmbătă 19 octombrie 2019
3. Colectă pentru misiuni în Duminica Misiunilor, 20 octombrie 2019
4. Rozariul Misionar în luna octombrie pentru intenția misiunilor pentru ca în cât mai mulți credincioși să se reînnoiască credința și astfel să ajungă la cât mai mulți oameni.
5. Dacă este posibil, să se facă un pelerinaj la unul dintre sanctuarele Maicii Domnului sau să se ofere unul dintre pelerinajele deja planificate pentru misiuni.
6. La diferitele întâlniri cu tinerii să se încurajeze tinerii în vestirea Evangheliei.
7. Să se ofere ajutorul bătrânilor, bolnavilor, celor fără adăpost și tuturor celor care au nevoie și să se roage împreună cu ei.
8. Să se viziteze copii orfani și abandonați, cu scopul de a le atenua suferința, iar prin rugăciune, dragoste și activități constructive să-l facă cunoscut pe pruncul Isus pentru a readuce bucuria în sufletul lor.
9. Să se organizeze și alte activități misionare parohiale pentru copii, tineri și adulți în funcție de circumstanțele locale, cu scopul ca toți creștinii să răspundă activ la inițiativa Papei Francisc.
10. De-a lungul lunii, să se folosească toate mijloacele disponibile de comunicare media pentru a comunica aceste inițiative ale Bisericii Universale și Locale, cu scopul de a aprofunda responsabilitatea misionară a credincioșilor primită la botez.

Cer binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii voastre și a comunităților pe care le păstoriți!
+ Pál Iosif-Csaba,
episcop

Tatăl nostru, Unicul tău Fiu Isus Cristos, înviat din morți, a încredințat ucenicilor săi mandatul de a „merge și a face ucenici toate popoarele”;
Tu ne amintești că prin botezul nostru am devenit părtași la misiunea Bisericii. Prin darurile Duhului Sfânt, dă-ne harul să fim martori ai Evangheliei, curajoși și plini de zel, astfel încât misiunea încredințată Bisericii, încă departe de a fi realizată, să poată găsi expresii noi și eficiente care să dea viață și lumină lumii.
Ajută-ne să facem în așa fel încât toate popoarele să întâlnească dragostea mântuitoare și mila lui Isus Cristos, El, care este Dumnezeu, viețuiește și domnește cu Tine, în unire cu Duhului Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.

P: Să-l rugăm pe Dumnezeu, Tatăl preamilostiv, care l-a trimis pe Fiul său în lume pentru a-i comunica viața lui divină, să continue să trimită misionari poporului său și tuturor popoarelor care încă nu cunosc evanghelia și nu sunt părtași de misterul pascal al Mântuitorului Isus Cristos.
Să spunem împreună: Doamne, ascultă rugăciunea noastră!
Binevoiește a trimite misionari care să anunțe Vestea cea buna la toți cei triști, suferinzi, la cei de la periferia societății, la triburile și națiunile care încă nu cunosc evanghelia.
Binevoiește a conduce toate popoarele la cunoașterea deplina a adevărului și a le face părtașe de misterul pascal al Fiului tău.
Protejează Biserica ta și pe păstorii ei de orice ispită a lumii și fă ca să se bucure de libertate în toate statele, și așa să îți poată aduce cultul de adorație datorat ție și să vestească Cuvântul la orice făptură.
Păstrează în misionari credința activă, speranța vie și dragostea arzătoare pentru a lucra mereu cu zel în vestirea Împărăției tale.
Fă ca toți cei care ascultă mesajul evangheliei, să îl primească în inima lor, să îl creadă și să îl transmită mai departe generației viitoare.
Cheamă din comunitatea noastră tineri la viața consacrată și ajută-i să trăiască, împreună cu toți credincioșii, responsabilitatea lor misionară luată la botez.
Binevoiește a primi în împărăția ta veșnică pe toți vestitorii Cuvântului tău care au plecat din lumea aceasta.
(Mai puteți adăuga intenții particulare pentru grupuri de copii sau alte grupuri pastorale pe care le aveți în parohii, în special atunci când sunt implicate în organizarea liturghiei.)
P: Părinte ceresc, ascultă rugăciunea smerită a Bisericii tale; îndură-te și de cei care nu fac parte din ea, și condu toate popoarele la cunoașterea deplină a adevărului și la mântuire. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Pr. Eugen Blaj, directorul al Operelor Misionare Pontificale din România a anunțat, că miercuri 16 octombrie, ora 17:00 se va organiza transmisia Sf. Rozariu Misionar la nivel național.

Transmisia va fi la Radio Maria, secția românăhttps://www.radiomaria.ro/ascultalive/index.html

Se vor recita misterele de slavă, fiind implicate 5 dieceze/eparhii după următorul program:
București, Europa, primul mister de slavă
Baia Mare, America, al doilea mister de slavă
Cluj, Africa, al treilea mister de slavă
Oradea, Asia, al patrulea mister de slavă
Iași, Oceania, al cincilea mister de slavă

Evenimentul va fi difuzat și în parohiile Diecezei de Timișoara pentru ca toți credincioșii să se unească în rugăciune pentru misiunile Bisericii.
Rugăciunea este prima pe lista sugerată de Sfântul Părinte Francisc ca și mijloc de a susține misunile.

Sfântul Părinte papa Francisc încă de acum doi ani în urmă (2017) a anunțat luna octombrie o Lună misionară extraordinară. Și prin aceasta dorește să trezească în noi sensibilitatea misionară. Această temă a fost abordată și discutată de asemenea și la Conferința Episcopilor din România din 25-27 septembrie. Datorită acestui fapt în Dieceza de Timișoara ne-am alăturat și noi acestei inițiative. Pe parcursul lunii octombrie, lună Misionară Extraordinară, după deschiderea oficială de la Cluj-Napoca din 18 septembrie cu o Sfântă Liturghie arhierească solemnă la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, cu participarea directorilor Operelor Misionare Pontificale și a colaboratorilor acestora, din diferite dieceze și eparhii din țara noastră,  Dieceza Romano-Catolică de Timișoara a marcat această lună cu următoarele evenimente.
În primul rând fiecare parohie a diecezei noastre a participat la această inițiativă apostolică prin celebrarea liturghiei în Ziua mondială a misiunilor (20 octombrie) unde Suveranul Pontif în mesajul său cu această ocazie ne îndeamnă să: „… avem curajul şi bucuria de a propune, cu respect, întâlnirea cu Cristos, să devenim purtători ai evangheliei sale. Isus a venit în mijlocul nostru pentru a ne arăta calea mântuirii şi ne-a încredinţat şi nouă misiunea de a o face cunoscută tuturor, până la marginile pământului. Adesea vedem că violenţa, minciuna, eroarea sunt scoase în evidenţă şi propuse. Este urgent să facem să strălucească în timpul nostru viaţa bună a evangheliei cu vestirea şi mărturia, şi asta chiar din interiorul Bisericii. Pentru că, în această perspectivă, este important să nu se uite niciodată un principiu fundamental pentru orice evanghelizator: nu poate fi vestit Cristos fără Biserică. A evangheliza nu este niciodată un act izolat, individual, privat, ci întotdeauna eclezial. și prin colecta pentru misiuni. ”
Luna octombrie este cunoscută în Biserica Romano – Catolică ca luna sfântului Rozariu și totodată luna misiunilor. Frumoasa rugăciune a rozelor sau a trandafirilor ne aduce aminte de Sf. Tereza a pruncului Isus și a sfintei fețe, patroana misiunilor, dar mai presus de toate ne învață ca prin exemplul și mijlocirea Maicii Domnului să creștem în credinţa față de Cristos şi să mărturisim iubirea noastră fidelă față de Evanghelia mântuirii. De aceea suntem cu toții invitați să fim în această lună cât mai aproape de Sfânta Fecioară Maria, regina Rozariului, să ne rugăm cu o inimă curată asemenea ei. Cu siguranță, rugăciunea Rozariului ne poate aduce și nouă victoria împotriva pericolelor de orice fel, mai ales, a celor spirituale. În intenția misiuniilor mulți credincioși s-au alăturat lanțului de rugăciune și din Dieceza noastră: Centrul Diecezan de Tineret unde tinerii grupului Jubilate împreună cu alți tineri din Timișoara, un grup de 60 de copii împreună cu părinții și bunicii din Parohia Romano-Catolică Dudeștii Vechi, Parohia Romano-Catolică din Oravița pe tot parcursul lunii octombrie s-au rugat în mod special pentru misiuni, Parohia Romano-Catolică Bocșa cu filialele sale.
S-au organizat simpozioane, dintre care amintim ceea ce s-a organizat la Parohia Romano-Catolică Iosefin TM IV, cu tema „Biserica în slujba misiunii” având ca  și coordonator pe pr. Alin Irimiciuc. 
În concluzie fiecare creştin care a fost investit cu acest dar este un om chemat la misiune. În timpul lunii octombrie, zilele misionare în parohiile diecezei de Timișoara, au fost o ocazie pentru a înţelege din ce în ce mai bine că mărturia iubirii, sufletul misiunii, se referă la toţi. A sluji evanghelia nu trebuie considerată o aventură solitară, ci un angajament care să fie împărtăşit de fiecare comunitate.
 

Pr. Daniel Dumitru
Director Diecezan OMP