Iubiți frați și surori,

Noi reglementări în contextul situației actuale aducem la cunoștință următoarele dispoziții de aplicat în Dieceza de Timișoara:

1. Este interzisă celebrarea Sf. Liturghii, precum și alte celebrări sau devoțiuni cu participarea credincioșilor atât în spații închise, cât și în aer liber.

2. Celebrările funerare pot fi oficiate fără Sf. Liturghie, numai la mormânt, de preferință scurt, fără predică. Pot participa maximum 8 persoane. Este necesar ca rudele să fie informate despre această formă de funeralii. În cazul în care cantorul a trecut de vârsta de 65 de ani, să nu participe la ceremonie. Această dispoziție intră în vigoare astăzi și va rămâne în vigoare până la rezolvarea situației critice.

3. Doar acei angajați parohiali să vină la muncă, a căror activitate este absolut indispensabilă și care nu pot lucra de acasă. În schimb acei angajați care se prezintă la locul de muncă, să primească o adeverință de la preotul paroh, ca angajator, pe care să o aibe asupra lor. Deocamdată acest lucru este impus prin lege doar acelor persoane care părăsesc domiciliul din motive justificate (acestea sunt enumerate în ordonanța militară). Acest lucru este valabil și pentru preoți. Respectați întotdeauna regulile de prevenire a infecției (spălarea mâinilor, păstrarea unei distanțe semnificative față de celelalte persoane, dezinfectare, mască etc.)

• Cei care își părăsesc casele în alt interes decât cel profesional, trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere, pe care trebuie să o poarte la ei. Părăsirea locuinței/ domiciliului se poate face doar din motive foarte bine întemeiate. Toate aceste restricții pot deveni obligatorii și pe timpul zilei, iar în unele locuri sunt aplicate deja în acest mod. Îi rog pe confrații preoți să părăsească casa parohială doar din motive bine întemeiate și să îi îndemne și pe alții, pe cât se poate, să rămână acasă.

4. În Duminica Floriilor, în acest an nu se vor sfinți ramurile.

5. Cu ocazia Sf. Spovezi, la asigurarea distanței suficiente între preot și credincios să fiți foarte precauți pentru ca secretul sacramental al Spovezii să nu fie compromis.

6. În acest an, în Duminica Bunului Păstor, nu va avea loc colecta pentru vocaţii.

7. Sprijin unic pentru parohiile cele mai nevoiașe. Întrucât în această perioadă credincioșii nu pot participa fizic la Sf. Liturghii și bisericile sunt vizitate de mai puține persoane, în schimb cheltuielile parohiilor rămân neschimbate, am decis că 20 dintre cele mai nevoiașe parohii vor primi o subvenție unică de câte 1.000 Ron de la Ordinariatul Episcopal. (Și în acest caz s-au luat în considerare criteriile utilizate în Fondul de solidaritate).

8. Vizitele decanale vor avea loc abia după această perioadă extraordinară.

9. Va fi anulată Întâlnirea Diecezană de Tineret programată pentru 16 mai și întâlnirea cu tinerii care se pregătesc pentru a primi Sacramentul Sf. Mir. Termenul limită pentru depunerea listelor tinerilor este amânat de la 31 martie la o dată ulterioară.

10. Vor fi anulate miruirile din lunile aprilie și mai (19 aprilie la Chișineu Criș, 17 mai la Ciacova, 30 mai la Aradul Nou, 31 mai la Timișoara II Fabric).

11.Pentru a limita deplasările și astfel răspândirea coronavirusului, la contabilitatea arhidiaconală trimiteți scanate, prin e-mail acele documente, care se pot rezolva și pe această cale.

Dacă unele dintre aceste măsuri vi se par greu de îndeplinit, nu uitați: prin aceasta putem salva una sau mai multe vieți. Iar aceasta este datoria noastră creștinească.

În situația datorată coronavirusului, Sfântul Scaun a făcut cunoscute, în data de 19 martie, reglementările privind indulgența plenară, iar în data de 20 martie pe cele privind sacramentul reconcilierii.

Să fim atenți în mod deosebit la următoarele:

DEZLEGAREA COLECTIVĂ

1. Administrarea sacramentului reconcilierii și în timpul Covid-19 rămâne în același mod, adică mărturisirea personală a păcatelor și enumerarea acestora, căință și dezlegare de păcate (vezi CIC can.960).

2. Dezlegarea colectivă reprezintă forma extraordinară a dezlegării de păcate, prin intermediul căreia credinciosul (sau grup de credincioși în același timp), fără mărturisire deplină și individuală a păcatelor – în necesitate gravă, cu permisiunea episcopului diecezan – va primi dezlegarea de păcate.

3. Condițiile dezlegării colective:
• în pericol iminent de moarte: când, din acest motiv, preotul nu are la dispoziți timpul necesar ascultării mărturisirii păcatelor al penitenților. O boală gravă sauextinderea unei epidemii reprezintă pericol de moarte.
• în stare de necesitate gravă: când, datorită numărului mare de penitenți, nu suntdestui preoți confesori la dispoziție pentru ascultarea în timp util a spovezilor, și, din această cauză, penitenții, din motive independente de ei, ar fi privați de harul sacramental.

• Este necesar ca cei care primesc dezlegarea colectivă, să fie pregătiți în mod corespunzător. Pentru validitatea spovezii este necesar ca fiecare penitent, persona, să promită că, în timp util, de îndată ce este posibil, își va mărturisi acele păcate grave, pe care, datorită situației actuale, acum nu le poate spovedi.

• Dacă, din cauza situației ivite, confesorul consideră, conform celor enumerate mai sus, că este necesară dezlegarea colectivă, atunci în prealabil să îl anunțe pe episcopul diecezan, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci să îi aducă la cunoștință cât mai curând. Îi rog pe confrații mei în preoție, ca în astfel de situații date să discearnă precaut și înțelept, știind că, prin aplicarea acestor instrumente de har extraordinare, vrem să slujim doar mântuirea sufletelor.

 

CĂINȚA DESĂVÂRȘITĂ

Conform paragrafului nr. 1452 al Catehismului Bisericii Catolice: ”Când izvorăște din dragostea față de Dumnezeu iubit mai presus de toate, căința este numită „desăvârșită” (căință din iubire)”. În situații grave, când nu există posibilitate de spovadă, este necesară inițierea căinței desăvârșite. O astfel de căință dobândește iertarea păcatelor lesne-iertătoare; dacă ea cuprinde și hotărârea fermă de a recurge, îndată ce este posibil, la spovada sacramentală, dobândește și iertarea păcatelor de moarte.
În măsura în care nu este posibilă dezlegarea colectivă, în acel caz credinciosul inițiază căința desăvârșită (după anexa nr. 2 sau printr-o rugăciune asemănătoare) și ia hotărârea fermă de a recurge, îndată ce este posibil, la spovada sacramentală.


INDULGENȚA PLENARĂ

În situația gravă actuală, Biserica oferă posibilitatea dobândirii de INDULGENȚĂ PLENARĂ pentru bolnavii suferinzi de coronavirus sau pentru cei aflați în carantină, dacă se rup de toate păcatele, se unesc sufletește în celebrarea sfintelor liturghii prin intermediul mijloacelor de comunicare media, prin rugăciunea Rozariului, prinrugăciunea Calea Crucii sau prin alte devoțiuni, ori dacă se roagă Crezul, Tatăl nostru și o rugăciune către Preasfânta Fecioară Maria, oferind această încercare în spirit de credinţă în Dumnezeu şi de caritate faţă de fraţi, cu voinţa de a îndeplini condiţiile obişnuite (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Sfântului Părinte), imediat ce le va fi posibil.
Idulgența plenară se acordă în aceleași condiții și personalului sanitar, membrilor familiei acestora și tuturor care sunt expuși pericolului de a se contamina îngrijindu-se de cei bolnavi, după cuvântului Mântuitorului: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi.” (In 15,13)
Totodată, indulgența plenară se acordă în aceleași condiții și celor care oferă vizita la Sfântul Sacrament sau adorația euharistică, ori citesc Sfânta Scriptură cel puțin o jumătate de oră, se roagă Rozariul sau Calea Crucii, ori se roagă Rozariul Divinei Îndurări, cerând de la Dumnezeu Atotputernicul să facă să înceteze epidemia și totodată să dăruiască bolnavilor vindecare și mântuire celor pe care i-a chemat la El.
Indulgența plenară o dobândesc și acei bolnavi care, în clipa morții, nu au posibilitatea de a primi sacramentul bolnavilor. În aceste cazuri recomandăm folosirea crucifixului sau a crucii.
Ca și completare la reglementările aduse până acum, atrag atenția Preacucernicilor Confrați în Preoție la următoarele:

  • administrarea sacramentelor (botez, cununie) să se oficieze doar în caz de nevoie și în cerc foarte restrâns (la botez părinții și nașii, la cununie perechea și doi martori) respectând toate condițiile impuse în ceea ce privește igiena.
  • spovada se va efectua doar în locuri deschise și prin aplicarea măsurilor de precauție (menținerea distanței prescrise, mască, etc.).

o Este posibil să fie acordată asistență spirituală credincioșilor aflați în carantină și prin intermediul telefonului, dar dezlegarea de păcate nu este posibilă în acest mod.

  • Și maslul să fie administrat cu precauție respectând instrucțiunile autorităților.
    o Ungerea este posibil să fie făcută doar asupra unei singure părți a trupului,

rostind întreaga rugăciune (vezi CIC can. 1000).
o Înainte și după administrarea maslului este necesară dezinfectarea mâinilor. o În cazurile de necesitate se poate administra maslul prin respectarea

condițiilor de prevenție sau prin folosirea de îmbrăcăminte de protecție.
o În măsura în care îmbrăcămintea de protecție și instrucțiunile autorităților nu permit ca maslul să fie administrat cu mâna, atunci dreptul canonic (vezi CIC can.1000 &2) permite posibilitatea ca bolnavul să fie uns cu un instrument adecvat (de ex. bețișorul cu vată de unică folosință folosit pentru

curățirea urechilor).

  • Înmormântările vor putea fi oficiate doar într-un cadru restrâns, iar la priveghi să renunțăm. Având în vedere restricțiile și obligațiile intrate în vigoare în țara noastră cât și extinderea rapidă a epidemiei, aceste reglementări din data de 21 martie 2020 rămân în vigoare până la revocarea lor pe tot teritoriul diecezei noastre.În privința măsurilor de precauție și a eventualelor schimbări, vă rog să urmăriți cu atenție dispozițiile autorităților.

 

Timișoara la, 21 martie 2020

✠ Iosif, episcop