Vino, Duhule, Sfinte!

Atotputernice Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Biserica ta trăieşte prin Duhul Sfânt, pe care i l-ai trimis. Te rugăm să ne umpli tot mai mult cu puterea lui; dă-ne Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului, al ştiinţei şi al tăriei, Duhul evlaviei şi al fricii de Dumnezeu. Prin Cristos, Domnul nostru.
Amin.

1. Să ne rugăm cerând Duhul tăriei.
Într-o lume indiferentă ne lipseşte adesea curajul de a trăi şi mărturisi credinţa creştină.
R: Vino, Duhule Sfinte, ajută neputinţei noastre.
Adesea recunoaştem binele, pe care ar trebui să-l facem, dar ne lipseşte forţa pentru a-l împlini.
R: Vino, Duhule Sfinte, ajută neputinţei noastre.

2. Să ne rugăm cerând ajutorul Duhului Sfânt.
Avem psalmii lui David şi atâtea rugăciuni ale creştinătăţii. Şi totuşi, de multe ori, nu ştim cum să ne rugăm.
R: Vino, Duhule Sfinte, învaţă-ne să ne rugăm.
Mulţi oameni au încetat să se mai roage. Unii nu au învăţat niciodată să se roage.
R: Vino, Duhule Sfinte, învaţă-ne să ne rugăm.

3. Să ne rugăm cerând Duhul mângâietor.
Unde este iubire, acolo este Dumnezeu. În iubire recunoaştem prezenţa lui Dumnezeu. Dacă iubim îl arătăm pe Dumnezeu oamenilor
R: Vino, Duhule Sfinte, ca să locuieşti în inimile noastre.
Isus este între noi când suntem, doi sau trei, adunaţi în numele lui.
Duhul Sfânt ne ajută să-l recunoaştem pe Domnul în Biserica sa.
R: Vino, Duhule Sfinte, ca să locuieşti în inimile noastre.

4. Să ne rugăm cerând Duhul libertăţii.
Trăim în libertatea fiilor lui Dumnezeu atunci când nu din constrângere sau teamă împlinim voinţa lui Dumnezeu, ci din iubire faţă de Tatăl ceresc.
R: Vino, Duhule Sfinte, şi fă-ne liberi.
Libertatea noastră nu vrem să o folosim spre a săvârşi răul, ci spre a împlini faptele copiilor lui Dumnezeu.
R: Vino, Duhule Sfinte, şi fă-ne liberi.

5. Să ne rugăm cerând Duhul sfinţeniei.
La botez şi la mir ne-a fost dăruit Duhul Sfânt. El vrea să ne călăuzească faptele, să cuprindă întreaga naostră viaţă.
R: Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi.
Duhul Sfânt nu lucrează doar în indivizi. El îndeamnă şi comunităţile să facă binele şi să trăiască în sfinţenie.
R: Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi.

6. Să ne rugăm cerând Duhul iubirii.
Iubirea înseamnă să-l iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din toată puterea noastră.
R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale.
Iubirea înseamnă să ne iubim unii pe alţii aşa cum Isus ne-a iubit pe noi.
R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale.
Iuibrea înseamnă să rămânem una în comunitatea lui Isus, în Biserica ce trăieşte pe întreg pământul.
R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale.
Prin Duhul Sfânt, prin care putem spune „Abba, Tată” să ne rugăm aşa cum ne-a învăţat Domnul nostru Isus Cristos:

Tatăl nostru …

Să vă binecuvinteze Dumnezeu, care i-a umplut pe apostoli de Duhul Sfânt.
R: Amin.
El să vă dăruiască bucuria Duhului Sfânt şi belşugul darurilor sale.
R: Amin.
Focul Duhului Sfânt să vă purifice, adevărul său să vă călăuzească, puterea lui să vă conducă de la a crede la a vedea.
R: Amin.
Aşa să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt.
R: Amin.