Statuia Sf. Iosif în biserica parohială romano-catolică din Ciacova

Ziua I – Încredinţare în grija sfântului Iosif

„În luna a şasea, îngerul Gabriél a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galiléea, al cărei nume era Nazarét, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosíf, din casa lui Davíd. Iar numele fecioarei era Maria” (Lk 1, 26-27).

Sfinte Iosife, credincios purtător de grijă al lui Isus Cristos şi soţ preacurat al Fecioarei neprihănite, mă adresez cu încredere filială şi cu deosebită dragoste ţie ca unui ocrotitor puternic şi te rog cu smerenie să primeşti în grija ta sufletul şi trupul meu; gândurile, cuvintele şi faptele, toate străduinţele şi viaţa mea.
Vino în ajutorul meu în toate strâmtorările şi primejdiile care mă ameninţă din partea duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi îndepărtează de la mine tot ce ar putea dăuna trupului şi sufletului meu.
Preaiubitul meu ocrotitor, te rog, pentru dragostea nespusă cu care ai iubit întotdeauna pe Isus şi pe Maria, dobândeşte-mi prin meritele tale sfinte, harul să pot iubi din toată inima sfânta Familie, şi după exemplul tău, să îndrept toată activitatea mea spre slava lui Dumnezeu. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.