Capitlul Catedral de Timișoara este urmașul istoric al Capitlului Diecezei de Cenad, pe teritoriul actual al României, numărul canonicilor evoluând în decursul veacurilor. Capitlul a fost întemeiat de sf. Gerhard, primul episcop latin al acestor meleaguri, organismal ecclesiastic fiind distrus o dată cu ocupația otomană a Cenadului în anul 1550. A fost reactivat oficial în 1723 de împăratul Carol al VI-lea (Carol al III-lea ca rege al Ungariei), primul său sediu fiind în orașul Szeged, în biserica sf. Dumitru/ Demetrius. Mutarea la Timișoara a avut loc în 1740, prin grija împărătesei Maria Theresia, fapt facilitat și de mutarea sediului episcopal de Cenad, de la Szeged în orașul de pe Bega. Diferitele denumiri ale locurilor existente în Capitlul Catedral corespund unor vechi însărcinări, parțial existente până azi, îndeplinite de preoții încredințați cu aceste îndatoriri.
Sâmbătă, 24 februarie 2024, în sărbătoarea Ridicării la Cinstea Altarelor a Sf. Gerhard, episcop-martir în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică din Timișoara în cadrul vesperei solemne pontificale de la ora 18.30 a avut loc instalarea noilor canonici, adică a noilor membri ai Capitlului Catedral. Acest lucru a fost necesar având în vedere eliberarea pe parcursul ultimilor ani a șase locuri de canonici activi din cele doispreze existente în Capitlul catedralei noastre. Părinții preoți care ocupă stallum-ulurile de canonici din sanctuarul Domului au fost numiți prin decretul cu numărul 1878, emis de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan.
Astfel, Capitlul Catedral are următoarea componență:
PRAEPOSITUS MAIOR: Msgr. Johann DIRSCHL vicar general, arhidiacon al Arhidiaconatului de Timiș, paroh de Timișoara I Cetate;
PRAEPOSITUS MINOR: Pr. Zsolt SZILVÁGYI vicar pastoral, paroh de Timișoara IV Iosefin;
CANONICUS LECTOR: Msgr. Gjuka AUGUSTINOV paroh de Timișoara VIII, Parohia Personală Bulgară;
CANONICUS CANTOR: Pr. Nikola LAUŠ, director și econom al Cancelariei Episcopale;
CANONICUS CUSTOS: Pr. Adalbert JÄGER, decan de Cenad, paroh de Timișoara VI Fratelia;
CANONICUS ARCHIDIACONUS: Pr. Árpád KIRÁLY arhidiacon al Arhidiaconatului de Mureș, paroh de Arad-Șega;
CANONICUS SENIOR: Pr. János KAPOR, paroh de Chișineu-Criș;
CANONICUS IUNIOR: Pr. Dorin Gyula FILIP, Decan de Timișoara și Deta, paroh de Ciacova;
CANONICUS ALEXANDRINUS SENIOR: Pr. Sebastian MIRCIOV, paroh de Dudeștii Vechi;
CANONICUS ALEXANDRINUS IUNIOR: Pr. Tamás BENE, paroh de Cenad;
CANONICUS CAROLINUS SENIOR: Pr. Veniamin PĂLIE, arhidiacon al Banatului Montan, paroh de Reșița I. Maria Zăpezii;
CANONICUS CAROLINUS IUNIOR: Pr. Zoltán KOCSIK, director al Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum, rector al Bisericii Piariste.

De asemenea, colegiul Canonicilor Onorifici este completat și el, prin numirea preoților dr. Zoltán Toman, preot diecezan aflat în serviciul Sf. Scaun, la Roma și drd. László Bakó, paroh de Iratoș, oficial al Tribunalului Diecezan. Prin decretul mai sus menționat Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a numit și doi prebendari în persoanele Pr. Marin Matieș, decan de Severin – paroh de Caransebeș și a Pr. Augustin Bărbuț, vice-econom, paroh de Timișoara IX. Preasfânta Treime (Marienheim).
La vespera pontificală oficiată în limbile latină, română, maghiară și germană au participat mai mulți preoți diecezani, cadrul muzical fiind asigurat de dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului și de dl Leonard Agigheoleanu, violonist.
La începutul ceremoniei de instalare Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan i-a salutat pe Excelența Sa Martin Roos, episcop emerit, și pe Pr. György Kóbor, vicar general emerit, director al Asociației Caritas Ciacova, și a menționat: „Acesta este un moment deosebit pentru Catedrala noastră, pentru că acești frați ai noștri, care slujesc în Dieceza noastră, de acum încolo vor sluji și în Catedrala noastră. Pentru mine este o bucurie, că Dumneavoastră, dragi credincioși, sunteți alături de ei aici în inima Diecezei noastre. Să vă rugați pentru ei, ca să fie un exemplu de sluijire, smerenie, umilință și dăruire de sine.“
În continuare membrii Capitlului Catedral au depus jurământul de credință în fața Păstorului diecezei, după care a urmat înmânarea mozzettei (gulerului) de canonic pentru membrii nou-numiți și predarea însemnului capitular: „Primiți crucea de canonic, însemnul Capitlului nostru Catedral. În ea veți purta relicva Sf. Gerhard. Exemplul vieții sale și martiriul său să vă dea putere să dați mărturie despre Cristos pe tot parcursul vieții voastre până la moarte“, a rostit Episcopul Diecezan. Instalarea noilor membri s-a încheiat cu înmânarea biretum-lui (pălăriei) de canonic, semnarea documentelor pe altar și ocuparea scaunului de canonic în stallum. După acest moment, vespera pontificală a continuat în mod obișnuit.
Pe lângă atribuțiile pastorale, educative sau culturale cu care au fost încredințați, membrii capitlului – canonicii – sunt cei care rând pe rând, timp de câte o săptămână, celebrează sf. Liturghii din Domul sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică a Diecezei de Timișoara, respectiv iau parte la rugăciuni comune în diferite sărbători sau perioade ale anului liturgic.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara