Odihna veşnică dă-le-o lor, Doamne,
şi lumina fără de sfârşit
să le strălucească lor.
Să se odihnească în pace. Amin.