Credinţa noastră ne spune, că fiecare om este o lucrare cu totul deosebită a lui Dumnezeu. Sfântul nostru Părinte, Papa Benedict al XVI-lea, în timpul pontificatului său a subliniat de nenumărate ori  responsabilităţile care ne revin din calitatea noastră de creştini, oferind în acelaşi timp un exemplu viu de trăire intimă a comuniunii cu Cristos. Benedict al XVI-lea aflându-se în fruntea Bisericii Catolice şi-a asumat aceste responsabilităţi cu intensitate maximă, în spiritul adevăratei slujiri şi a iubirii după modelul lui Cristos. Prin învăţătura dată, prin Teologia sa de o elocință incomparabilă, prin călătoriile sale apostolice, prin prezenţa la evenimentele lumii întregi, prin anii de discretă prezență în rugăciune, în viața Bisericii, ca Pontif Roman emerit, personalitatea Sfântului Părinte a marcat profund, indubitabil, atât ca teolog desăvârșit, păstor în dieceza de München-Freising, prefect al Congregatiei pentru Doctrina Credinței și Pontif Roman, a doua jumătate a secolului al XX-lea și primele decenii ale celui următor, în toate frământările morale, etice şi  socio-politice, ce s-au derulat în aceşti ani. Fără a cosmetiza realitatea, Papa Benedict al XVI-lea a indicat suferințele societății și ale Bisericii, a încercat să refacă rupturile printr-un dialog teologic și practic substanțial, refăcând unitatea Trupului Mistic al lui Cristos și demnitatea cultului adus Creatorului în sf. Liturghie. Astfel, el a întărit permanent Biserica şi a luminat lumea prin cuvântul și faptele sale.

Chiar dacă simţim o pierdere prin plecare lui din această lume, nu uităm, că omul creştin, deci şi Sfântul Părinte, prin moarte nu dispare înneant, ci „ajunge la împlinire” …”în casa Tatălui ceresc, în fața Tronului măririi Sale”.  Însuşi Mântuitorul Cristos, răstignit pe cruce, s-a rugat cu aceste cuvinte : „S-a împlinit!”

Sfântul Ieronim spunea: „cel care pleacă din această lume, rămâne între ai săi”. Această convingere dorim să o mărturisim şi noi în aceste momente, care momente credem, că înseamnă împlinirea aşteptată pentru Papa Benedict al XVI-lea, după o slujire deplină şi aşezată în slujba întregii umanităţi. Avem credinţa, că Sfântul nostru Părinte Papa emerit este în continuare cu noi, fiind deja un mijlocitor nu numai pentru Biserică, ci şi pentru întreaga lume.

Această atitudine creştină dorim să o mărturisim în aceste momente de umană tristeţe, dar în acelaşi timp şi de speranţă în Învierea cea de pe urmă. Aşa ne-a învăţat şi ne-a arătat un exemplu până în ultima clipă a vieţii, chiar Papa emerit Benedict al XVI-lea. În aceasta dorim să-l urmăm atunci când, cu toţii ne rugăm lui Dumnezeu cerând să îl răsplătească cu bunurile veşnice pe slujitorul său credincios şi să întărească în continuare Biserica sa care deplânge acum pe păstorul a cărui apropiere a simţit-o întotdeauna şi pe toate continentele.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara

Sursa foto: www.vaticannews.va/en