Printr-o scrisoare olografă (”chirografo”), papa Francisc încurajează colaborarea dintre departamentele Curiei Romane și Secretariatul general al Sinodului episcopilor cu privire la temele recentei adunări sinodale despre sinodalitate. Decizia papei este o consecință concretă a constituției apostolice ”Praedicate Evangelium” cu privire la Curia Romană.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
17 februarie 2024 – Vatican News
. A fost publicată sâmbătă, 17 februarie 2024, o scrisoare a papei Francisc cu privire la colaborarea dintre departamentele Curiei Romane și Secretariatul general al Sinodului episcopilor.

«Pe calea de reînnoire care se desfășoară conform „misiunii de iubire proprie lui Cristos” (Praedicate Evangelium [PE], 2)» – scrie papa Francisc – «Biserica își exprimă propria ființă „în Cristos, într-un fel Sacramentul, adică semnul și instrumentul uniunii profunde cu Dumnezeu și al unității întregului neam omenesc” (Lumen gentium [LG], 1). Ea se manifestă cu mai multă claritate și credibilitate în fața lumii, în diferite culturi, ca un mister de comuniune misionară (cf. LG, 7), unicul Trup, care participă la Duhul său care o reînnoiește și o călăuzește în vestirea Evangheliei la toate popoarele (cf. LG, 17)».

«În această lumină, în constituția apostolică despre Curia romană Praedicate Evangelium, am subliniat că „viața de comuniune dă Bisericii chipul sinodalității” (EP, 4). În special, ascultarea reciprocă și dinamica de reciprocitate în a se pune în slujba misiunii Poporului lui Dumnezeu califică activitatea de ajutorare a Curiei Romane în slujirea Episcopului Romei, a episcopilor și a Colegiului episcopal. Competențele pastorale pe care le îndeplinește își găsesc scopul și eficiența în slujirea colegialității episcopale și a comuniunii bisericești în uniune cu Episcopul Romei și sub îndrumarea acestuia (cf. EP, 8-9). Sarcina Secretariatului general al Sinodului este încadrată în acest context (cf. Episcopalis communio [EC], 9)».

«Subordonată direct Episcopului Romei ca păstor al Bisericii universale și, în același timp, distinctă de Curia Romană ca „instituție permanentă în serviciul Sinodului Episcopilor” (CE, art. 22 § 1), ea susține și însoțește parcursul sinodal stabilit de fiecare dată (cf. CE, art. 23 § 1). În acest fel, ea contribuie în mod specific la promovarea în spirit sinodal a relațiilor reciproce ale Episcopilor și ale Bisericilor locale pe care ei le conduc, între ei și în comuniune cu Episcopul Romei în Biserica una și catolică (cf. LG, 23)».

«Prin urmare, stabilesc ca, în conformitate cu prevederile art. 33 din Praedicate Evangelium, departamentele Curiei Romane să colaboreze, ” în funcție de respectivele competențe specifice, la activitatea Secretariatului general al Sinodului „, prin constituirea unor grupuri de studiu care să lanseze, cu o metodă sinodală, aprofundarea unora dintre temele apărute în prima sesiune a celei de-a XVI-a Adunări generale ordinare a Sinodului episcopilor. Aceste grupuri de studiu vor fi constituite de comun acord între Departamentele competente ale Curiei Romane și Secretariatul general al Sinodului, căruia îi este încredințată activitatea de coordonare».

Sursa: www.vaticannews.va/ro

Foto: www.vaticannews.va/en