Anunțul papei Francisc de a prelungi adunarea sinodală din 2023, adăugând o nouă ”sesiune” a acesteia pentru octombrie 2024, marchează o nouă linie de dialog și acțiune din partea Bisericilor locale. Decizia pontifului a trezit, însă, un viu interes și în opinia publică. Andrea Tornielli propune un editorial pe această temă, aducând în atenție menirea misionară a Bisericii.
Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

17 octombrie 2022 – Vatican News. ”Biserica există pentru a vesti Evanghelia, iar structurile ei, întotdeauna supuse reformelor, există numai pentru acest scop”: notează într-un editorial Andrea Tornielli, directorul editorial al Departamentului pentru comunicare, dedicat recentului anunț al papei Francisc de a prelungi până în octombrie 2024 perioada adunării sinodale din octombrie 2023. Scopul principal al acestei decizii, evidențiază directorul nostru editorial, este acela de a permite o participare cât mai amplă a credincioșilor, chemați să pășească pe drumul sinodal în comuniune cu păstorii de suflete.
Editorialul lui Andrea Tornielli în traducerea de lucru a site-ului www.vaticannews.va/ro:

Un Sinod în două sesiuni pentru a permite participarea
Anunțul papei și chipul unei Biserici din ce în ce mai misionare grație participării tuturor

Andrea Tornielli
Drumul a început. Nu fără eforturi, dar a început. Visul este transformarea vieții de zi cu zi a Bisericii grație participării și implicării tuturor pentru a-i reînnoi fața și a face comunitățile creștine din ce în ce mai credincioase Evangheliei și, prin aceasta, din ce în ce mai misionare.
Anunțul papei Francisc la Angelus, faptul că următoarea adunare generală a Sinodului episcopilor se va desfășura în două sesiuni distanțate între ele de un an, în octombrie 2023 și în octombrie 2024, arată cât de mult ține papa la acest vis care, încetul cu încetul, se transformă în realitate. E nevoie de folosirea numeroaselor contribuții care au sosit și care vor sosi de la adunările continentale, astfel încât fiecare creștin botezat să se simtă chemat la acest drum în comuniune cu păstorii săi de suflete. Este nevoie să nu se risipească această importantă ocazie, evitând aplicarea vechilor scheme și a vechilor agende – cea ”înapoistă” sau cea progresistă – care întotdeauna consideră scontat și cucerit punctul de plecare, credința poporului lui Dumnezeu, sfârșind prin a se concentra doar asupra unor teme particulare pentru bătălii ideologice retrograde și autoreferențiale.
Recent, în 11 octombrie, la omilia pentru a 60-a aniversare a începutului Conciliului Ecumenic Vatican II, papa Francisc a spus că ”Biserica trebuie văzută mai întâi de toate de sus, cu ochii îndrăgostiți ai lui Dumnezeu. Să ne întrebăm dacă în Biserică pornim de la Dumnezeu, de la privirea sa îndrăgostită asupra noastră. Există întotdeauna ispita de a porni mai degrabă de la eu decât de la Dumnezeu, de a pune agendele noastre mai presus de Evanghelie, de a ne lăsa transportați de vântul mundanității pentru a urma modele timpului sau a respinge timpul pe care Providența ni-l dăruiește ca să ne întoarcem înapoi”.
A porni de la privirea îndrăgostită a lui Dumnezeu și de la bucuria care izvorăște din faptul de a se simți iubiți, primiți și însoțiți de El este, de asemenea, cheia care deschide înțelegerea Sinodului. Biserica există pentru a vesti Evanghelia, iar structurile ei, întotdeauna supuse reformelor, există numai pentru acest scop.
Anunțul papei Francisc de la Angelus [din 16 octombrie 2022 – n.r.] ne spune că sinodalitatea în Biserică este un proces, nu un machiaj, adică o grăbită adecvare a vreunei structuri ecleziale pentru ca, în realitate, nimic să nu se schimbe. Prelungirea timpului dedicat adunării sinodale, ducându-l de la unul la doi ani, înseamnă, în cele din urmă, a considera mai importantă metoda în raport cu chiar temele care au reieșit până acum la suprafață, teme care oricum trebuie abordate. Procesul de implicare început în 2021 de Bisericile locale a făcut ca nu mai puțin de 112 Conferințe episcopale (din 114) să efectueze un discernământ referitor la cele care au ieșit la suprafață din ascultarea poporului lui Dumnezeu. Este un început care stă sub semnul speranței.

Sursa: www.vaticannews.va/ro