Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mat. 28,19-20

Contact

Msgr. Johann DIRSCHL, Inspector şcolar diecezan
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-490081,  0256-433061
E-mail: dirschljohann@gmail.com

Gabriela Elisabeth BURMAN, referent
Tel: 0731-747986
E-mail: gabiburman@yahoo.com

În ajutorul pregătirii spirituale pentru cel de-al 52-lea Congres Internațional Euharistic vine seria de Adorații Euharistice, în cadrul cărora profesorii de religie ai arhidiecezei de Alba Iulia, și ai diecezelor de Satu Mare, Oradea și Timișoara se adună în prima joi din fiecare lună pentru adorație euharistică comună în spațiul ONLINE. Rugăciunea este condusă de episcopi, programul spiritual fiind organizat de fiecare dată de către profesorii de religie, preoții implicați în educația religioasă școlară, profesorii liceelor / claselor teologice și elevii din diecezele respective sau regiuni ale arhidiecezei. Aproape cincizeci de profesori de religie și elevi sunt implicați în pregătirea și organizarea fiecărei ocazii. Aceștia sunt implicați în alegerea cântecelor, citirea lecturilor biblice, scrierea și citirea meditațiilor și formularea și citirea rugăciunilor.
Seria de adorații va fi deschisă joi, 4 februarie a.c., de la ora 20.00 de către Excelența Sa László Böcskei episcop diecezan de Oradea. Episcopul se va ruga în Capela Episcopală din Oradea și se conectează prin platforma Zoom cu profesorii și elevii diecezei sale. Profesorii de religie și elevii din celelalte dieceze se pot alătura rugăciunii comune pe site-ul hittan.ro sau pe pagina de Facebook hittan.ro. Coordonatorii programului recomandă cadrelor didactice din afara diecezei / regiunii organizatoare să își invite elevii la o întâlnire online separată pe platformele online de predare și urmărind astfel transmisia să se roage împreună cu toți participanții.
Următoarea ocazie a lanțului de adorație euharistică este condusă de Excelența Sa László Kerekes, episcop auxiliar de Alba Iulia (4 martie). În aprilie programul spiritual va fi condus de Excelența Sa Jenő Schönberger, episcop diecezan de Satu Mare. Ultima adorație va avea loc pe 5 august.