Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mat. 28,19-20

Contact

Msgr. Johann DIRSCHL, Inspector şcolar diecezan
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-490081,  0256-433061
E-mail: dirschljohann@gmail.com

Gabriela Elisabeth BURMAN, referent
Tel: 0722-593940
E-mail: gabiburman@yahoo.com