Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin episcopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Daniel Dumitru, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Dumitru, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. Daniel DUMITRU, responsabil diecezan pentru tineret, paroh al Parohiei Timișoara II Fabric
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă

Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Responsabil pentru grupul TEKMEK: Pr. László BAKÓ, paroh de Iratoșu și Sr. Erika-Mária BUKOVICS, soră mariană de Schönstatt.
Responsabil pentru grupul Jubilate: Pr. Piry RADULOV, paroh de Vinga și Orțișoara și Sr. Erika-Mária BUKOVICS, soră mariană de Schönstatt.
Responsabil pentru Colegiul Vino și vezi: Pr. Piry RADULOV, paroh de Vinga și Orțișoara și Sr. Alexandra VĂCARU SCSJA.
Responsabili pentru corul Harmonia Christi: Sr. Erika-Mária BUKOVICS, soră mariană de Schönstatt, Sr. Alexandra VĂCARU SCSJA și Iustin CĂLIN.
Responsabil pentru pastorația tineretului în Arhidiaconatul de Timiș: Pr. Zoltán KOCSIK, director al Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum.
Responsabil pentru pastorația tineretului în Arhidiaconatul de Mureș: Melinda BAUM și Pr. Zoltán GYÖRGY, paroh de Arad-Gai,
Responsabil pentru pastorația tineretului în Arhidiaconatul Banatul Montan: Pr. Mihai Milan SIMA, paroh de Clocotici.
Responsabil pentru pastorația ministranților responsabil diecezan: Pr. Alin Emil IRIMICIUC, paroh de Bocșa.

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Program pastoral al Centrului Diecezan de Tineret Timişoara 2023-2024
A Temesvári Egyházmegye Ifjúsági Központjának  pasztorális programja 2023-2024

„Inimi arzătoare, picioare care merg.” (cf. Lc 24,13-35)
„Lángoló szívvel, útra kelve.” (vö. Lk 24,13-35)

Octombrie / Október 2023

19 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

21 – Sf. Liturghie de tineret, Arad – Şega, ora 17:00 / Ifjúsági szentmise, Arad Séga, 17:00 óra

21 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul Montan, Tirol / Ministránstalálkozó a hegyvidéki főesperesség fiataljainak, Tirol

Noiembrie / November 2023

06-08 – Zile de formare pentru lucrătorii pastoraţiei tineretului, Marienheim / Továbbképző az ifjúsági pasztoráció munkatársainak, Marienheim

09 – Întâlnirea tinerilor din Decanatul de Timișoara și Deta cu ocazia Sărbătorii Sfântului episcop Martin, Ciacova / Szent Márton ünnepség, Csákova

18 – Întâlnirea tinerilor din Decanatul de Timișoara și Cenad cu ocazia Sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, Sânnicolau Mare / Árpádházi Szent Erzsébet ünnepség, Nagyszentmiklós

23 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

26  – Ziua Mondială a Tineretului, Timişoara-Fabric, ora 10:00  / Ifjúsági Világnap, Temesvár-Gyárváros, 10:00 óra

 Decembrie / December 2023

02 – Aprinderea primei lumânări de Advent, Clocotici / Az első adventi gyertya meggyújtása, Krassócsörgő

06 – Seară socială la Oraviţa / Szociális est Oravicabányán

06 – Sf. Liturghie Rorate – Timișoara-Fabric, ora 6:00 / Roráté szentmise – Temesvár-Gyárváros, 6:00 óra

09 – Aprinderea celei de a doua lumânări de Advent, Dorobanţi / A második adventi gyertya meggyújtása, Kisiratos

13 – Sf. Liturghie Rorate – Timişoara-Iosefin, ora 6:00 / Roráté szentmise – Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

16 – Aprinderea celei de a treia lumânări de Advent, Biserica Piaristă, Timişoara / A harmadik adventi gyertya meggyújtása a Piarista templomban, Temesvár

20 – Sf. Liturghie de Advent – Timişoara-Cetate, ora 6:00 / Adventi szentmise – Temesvár-Belváros, 6:00 óra

21  – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2024

18 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

24 –  Rugăciune ecumenică de tineret, Biserica Reformată, Timişoara, ora 19:00  / Ifjúsági ökumenikus imaest, Református templom, Temesvár, 19:00 óra

Februarie / Február 2024

03 – Carnaval, Arad-Şega / Farsang, Arad-Séga

09 – Carnaval, Timişoara-Mehala / Farsang, Temesvár-Mehala

10 – Carnaval, Reşiţa II / Farsang, Resicabánya II

15 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Martie / Március 2024

02 – Zi de reculegere, Orşova / Lelkinap, Orsova

 09 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul de Timiş / Ministránstalálkozó a temesi főesperesség fiataljainak

21 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

16  – Zi de reculegere, Maria Radna / Lelkinap, Máriaradna

27 – Devoțiunea Calea Sfintei Cruci la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum”, Timișoara / Keresztúti ájtatosság a Gerhardinum Líceumban, Temesvár

Aprilie  / Április 2024

18 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

20 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul de Mureş / Ministránstalálkozó a marosi főesperesség fiataljainak

20 – Întâlnirea tinerilor de etnie croată, Rafnic / Horvát fiatalok találkozója, Kengyeltó

21 – Întâlnirea tinerilor de etnie maghiară din Arhidecanatul de Timiș, Casa Surorilor Mariane de Schönstatt, Timișoara / Temesi főesperesség magyar fiataljainak a találkozója, Schönstatti Márianővérek házában, Temesvár

27 – Întâlnirea tinerilor de etnie cehă, Sfânta Elena / Cseh fiatalok találkozója, Szenthelena

Mai / Május 2024

11 – Întâlnire cu candidaţii la Sf. Mir, Maria Radna / Bérmálkozók találkozója, Máriaradna

16 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Iunie / Június 2024

08 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna / Ministránsok zarándoklata Máriaradnára

15 – Întâlnirea tinerilor de etnie bulgară, Dudești Vechi / Bolgár fiatalok találkozója, Óbesenyő

20 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Iulie / Július 2024

09-11 – Tabără de vară pe lb. maghiară, Cladova / Nyári tábor magyar nyelven, Kladova

19-21 – Pelerinajul pe jos la Maria Radna organizat de Salvatorieni / Gyalogos zarándoklat Máriaradnára a Szalvatoriánusok szervezésében

August / Augusztus 2024

28 – Ziua tinerilor din Arhidecanatul de Mureş, Pecica / Ifjúsági nap a marosi főesperesség fiataljainak, Pécska

31 – Ziua tinerilor din Arhidecanatul de Timiș, Otelec / Ifjúsági nap a temesi főesperesség fiataljainak, Ótelek

Septembrie / Szeptember 2024

04-07 – Ȋntâlnirea Naţională a Tinerilor ȋn Cheile Grădiştei, Braşov / Országos Ifjúsági Találkozó, Brassó mellett

Programe pastorale pentru studenti 2023-2024
Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
Mail: sora.alexandra11@gmail.com
Facebook: Vino și vezi-Pastorația Universitară Timișoara
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

OCTOMBRIE 2023

03 Deschidere An Universitar, ora 20:00- 21:00

03 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

04 Prelegere pentru studenți despre tema anului, „Misiunea” și seară de socializare/ pr. Marius Taloș SJ

09Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

10– Te ascult!, ora 15:00-18:00

16Film și cineforum, 20:00-21:30

17 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

23Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

23Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               24 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

30 – Cine sunt eu? (drum de cunoaștere de sine și de întărire a credinței cu ajutorul personajelor din Biblie; metode-psihodramă, mărturii)

 

NOIEMBRIE 2023

13 Lectio divina, ora 20:00-21:00

14 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

20 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

21 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

27Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

27Film și cineforum, 20:00-21:30

28 Te ascult!, ora 15:00-18:00

  

DECEMBRIE 2023

02Aprinderea Primei Lumânări (Clocotici)

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

09Zi de reculegere cu ocazia Adventului, ora 10:00-15:30

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

18 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30

19 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

     IANUARIE 2024

15Lectio divina, ora 20:00-21:00

16 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

22Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

23 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

29 Film și cineforum, 20:00-21:30 

30 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     FEBRUARIE 2024

05 Lectio divina, ora 20:00-21:00

06 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

12Carnavalul studenților, ora 20:00-22:00

13 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

19Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

20 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

26 Calea Crucii pentru studenți, ora 20:00-21:00

27 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     

    MARTIE 2024

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

16 Zi de reculegere cu ocazia Postului Mare, ora 10:00-17:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30 

19 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

25 Calea Crucii pentru studenți, 20:00-21:00

26 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

     APRILIE 2024

01 Lectio divina, ora 20:00-21:00

02 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

08Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

15Film și cineforum, 20:00-21:30

16 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

22Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

22Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               23 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

29 – Cine sunt eu? (drum de cunoaștere de sine și de întărire a credinței cu

ajutorul personajelor din Biblie; metode-psihodramă, mărturii)

30 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

    MAI 2024

13 Veghe de Rusalii, ora 20:00-21:00

14 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

20 Film și cineforum, 20:00-21:30 

21 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

27 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

27Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                              

28 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     IUNIE 2024

03 Lectio divina, ora 20:00-21:00

04 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

10Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

11 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

17Film și cineforum, 20:00-21:30 

18 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

24 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

24 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

25 – Te ascult!, ora 15:00-18:00