Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin episcopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Tibor Szabó, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Szabó, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. SZABÓ Tiberiu responsabil diecezan pentru tineret
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă

Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Pr. DUMITRU Daniel, Paroh de Timișoara II – Fabric
Pr. IRIMICIUC Emil-Alin, Administrator Parohial de Bocșa
Pr. Sima M. Mihai-Milan, Administrator Parohial de Clocotici
Sr. Alexandra SCSJA

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Anul Sfintei Scripturi 2021 – 2022
A Szentírás Éve 2021 – 2022

Octombrie / Október 2021

12        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

16        Festivalul Tineretului, Maria Radna / Fiatalok fesztiválja, Máriaradna

21        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Noiembrie / November 2021

05-07  Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul de Timiș / Ministránskurzus a temesi főesperesség fiataljainak

09        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13        Curs de animatori pe zoom / Csoportvezetőképző, zoomon keresztül

18        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

20        ZIUA MONDIALĂ A TINERETULUI, pe zoom / Ifjúsági Világnap, zoomon keresztül

27        Aprinderea primei lumânări de Advent, Oraviţa / Az első adventi gyertya meggyújtása, Oravicabánya

Decembrie / December 2021

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa / Roráté szentmise fiataloknak minden szerda reggel 6:00 órakor.

Sapt. I Advent miercuri, Timișoara – Fabric, ora 06:00 / Első Adventi hét szerda, Temesvár – Gyárváros, 6:00 óra

Sapt. II Advent nu este Rorate! E sărbătoare: Neprihănita zămislire /  Második Adventi héten elmarad, mert Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe!

Sapt. III Advent miercuri, Timişoara-Iosefin, ora 06:00 / Harmadik Adventi hét szerda, Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

04        Aprinderea celei de-a doua lumânări de Advent la Arad / A második adventi gyertya meggyújtása Aradon

06        Seara de Sf. Nicolae pentru copii /

14        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2022

11        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

19        Rugăciune ecumenică, Timișoara – Fabric, ora 20:00 / Ökumenikus imaest, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

20        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Februarie / Február 2022

04-06 Curs de animatori, Marienheim / Csoportvezetőképző, Marienheim

08        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

11-13 Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul de Mureș / Ministránskurzus a marosi főesperesség fiataljainak

13        Sfânta Liturghie pentru tineret, Arad-Micălaca /    Ifjúsági szentmise, Arad-Mikelaka

17        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 ór

25       Carnaval la Arad-Şega / Farsang Arad-Séga

Martie / Március 2022

02        Miercurea Cenuşii, Sf. Liturghie pentru tineret, Iosefin, ora 20:00 / Hamvazószerda, ifjúsági szentmise, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

04-06 Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul Banatul Montan / Ministránskurzus a hegyvidéki főesperesség fiataljainak

08        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

12        Zi de reculegere spirituală pentru elevii claselor V-XII, Arad-Şega /  Lelkinap V-XII osztályos tanulóknak, Arad-Ségán

17        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

19        Zi de reculegere spirituală pentru elevii claselor V-XII, Caraş / Lelkinap V-XII osztályos tanulóknak, Krassó

25 – 27  Exerciții spirituale pentru elevii claselor IX-XII , Marienheim /  Lelkigyakorlat IX-XII osztályos tanulóknak, Marienheim

Aprilie / Április 2022

02        Zi de reculegere pentru tineret, Maria Radna, ora 10:00 / Lelkinap, Máriaradna, 10:00 óra

12        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13        Devoțiunea Calea Crucii, Timişoara / Keresztúti ájtatosság, Temesvár

14        Joia Mare – Adorație Euharistică / Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás

30        Tabără de o zi pentru copiii și tinerii din Arhidiaconatul Montan la Lugoj / Egynapos tábor gyermekeknek és fiataloknak, Lugos

Mai / Május 2022

07       Ziua de Sport / Sportnap

08        Sfânta Liturghie pentru tineret, Arad-Centru / Ifjúsági szentmise, Arad-Belváros

10        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13-15  Curs de animatori, Marienheim / Csoportvezetőképző, Marienheim

19        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 /  Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iunie / Június 2022

04        Pelerinajul ministranţilor, Maria Radna / Ministránsok zarándoklata, Máriaradna

14        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

Iulie / Július 2022

04-08 Tabără pentru tineri / Nyári tábor fiataloknak

22-24  Pelerinajul timişorenilor pe jos la Maria Radna organizată de Salvatorieni / Temesvári hívek zarándoklata Máriaradnára a                                                  szalvatoriánus atyák vezetésével

August / Augusztus 2022

25-28  Pelerinajul internațional al ministranţilor la Fatima / Ministránsok nemzetközi zarándoklata, Fatima

Septembrie / Szeptember 2022

03        Tabără de o zi pentru copiii şi tinerii din Archidiaconatul de Mureș / Szabadidős program gyermekeknek és fiataloknak, Marosi főesperesség

Programe pastorale pentru studenti 2021-2022

Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
Mail: sora.alexandra11@gmail.com
Facebook: Vino și vezi-Pastorația Universitară Timișoara
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

 

OCTOMBRIE 2021

04 – Deschidere An Universitar Colegiul „Vino și vezi, ora 20:00- 21:00                                                      

05Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                                  

12 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                                                                                                                        

18Film și cineforum, 20:00-21:30

19Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                          

25Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               26Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00  

NOIEMBRIE 2021

01 Lectio divina, ora 20:00-21:00

06 Întâlnire Online – Viața sfinților (ora 20:00-21:00)

08Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

16Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

23Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

DECEMBRIE 2021

06 Lectio divina, ora 20:00-21:00

07Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                              

11 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                            

14Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                    

IANUARIE 2022

10Lectio divina, ora 20:00-21:00

11Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 Întâlnire Online – Fericita Enrichetta Alfieri-Caritatea (ora 20:00-21:00)

17Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                            

18 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24 Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                              

25Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

31 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

FEBRUARIE 2022

07 Lectio divina, ora 20:00-21:00

08Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

15Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

21Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

22 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

28 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

      MARTIE 2022

07 Lectio divina, ora 20:00-21:00

08Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

15 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

21Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

22Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26 Întâlnire Online – Fericita Nemesia Valle-Umilința (ora 20:00-21:00)

28 Calea Crucii pentru studenți, 20:00-21:00

APRILIE 2022

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

11 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

19Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

MAI 2022

02 Lectio divina, ora 20:00-21:00

03Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

10Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14 Întâlnire Online – Sfânta Augustina Pietrantoni-Prudența (ora 20:00-21:00)                                                                                                                                        16Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

17Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

24Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

IUNIE 2022

06 Lectio divina, ora 20:00-21:00

07Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

14Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

21Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

28Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00