Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin episcopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Tibor Szabó, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Szabó, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. SZABÓ Tiberiu responsabil diecezan pentru tineret
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă
Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Pr. DUMITRU Daniel, Paroh de Oravița
Pr. IRIMICIUC Emil-Alin, Administrator Parohial de Bocșa

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.” (1 Cor 10,17)

Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.“ (1 Kor 10,17)


Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Anul Euharistiei 2019 – 2020

Eucharisztia Éve 2019-2020

Octombrie / Október 2019

08 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  

Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

15 – Deschiderea Anului Universitar pentru studenţi, Timişoara-Cetate, 

ora 20:00 / Egyetemista Évnyitó, Temesvár-Belváros, 20:00 óra

17 – Tema antitrafic la Salvatorieni, ora 19:00-21:00

Noiembrie / November 2019

01 Noapte de veghe la Salvatorieni, ora 18:00-01:30

Imavirrasztás a Szalvatoriánusoknál, 18:00-01:30 óra

10 – Liturghie de tineret, Timişoara-Elisabetin, ora 18:00

Ifjúsági szentmise, Temesvár-Erzsébetváros, 18:00 óra

12 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

21 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00

           Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

22-24 – Curs de animatori în Timișoara la casa Marienheim

                 Csoportvezető képzés Temesváron a Marienheimotthonban

30 – Aprinderea primei lumânări de Advent la Lugoj

          Az első adventi gyertya meggyújtása Lugoson

Decembrie / December 2019

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa / Roráté szentmise fiataloknak minden szerda reggel 6:00 órakor.

Sapt. I Advent miercuri, Timișoara – Biserica Piarista, ora 06:00

Első Adventi hét szerda, Temesvár-Piarista templom, 6:00 óra

Sapt II Advent miercuri, Timişoara-Iosefin, ora 06:00

Második Adventi hét szerda, Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

Sapt III Advent miercuri, Timişoara-Elisabetin, ora 06:00

Harmadik Adventi hét szerda, Temesvár-Erzsébetváros, 6:00 óra

06-08 – Exerciţii spirituale la Salvatorieni 

Lelkigyakorlat a Szalvatoriánusoknál

07 – Aprinderea celei de a doua lumânare de Advent la Arad

A második adventi gyertya meggyújtása Aradon

10   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13-15 – Exerciții spirituale în Timişoara la casa Marienheim

               Lelkigyakorlat Temesváron, Marienheim otthonban

Ianuarie / Január 2020

14 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

         Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

16 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00

          Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra 

Februarie / Február 2020

09 – Liturghie de tineret, Timişoara-Elisabetin, ora 18:00

          Ifjúsági szentmise, Temesvár-Erzsébetváros, 18:00 óra

11 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

         Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

15 – Carnaval în Caraş / Farsang Krassóban

20 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00

          Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

22 – Carnaval la Arad / Farsang Aradon

Martie / Március 2020

06-08 – Exerciții spirituale pentru studenţi 

                  Lelkigyakorlat egyetemistáknak

08 – Liturghie de tineret, Timişoara-Elisabetin, ora 18:00

           Ifjúsági szentmise, Temesvár-Erzsébetváros, 18:00 óra

10 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

           Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13 -15 – Exerciţii spirituale pentru tineri la casa Marienheim

                 Lelkigyakorlat fiataloknak a Marienheim otthonban

19 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00

         Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

27-29   Exerciţii spirituale la Salvatorieni

                  Lelkigyakorlat a Szalvatoriánusoknál

Aprilie / Április 2020

04 – ZIUA MONDIALA A TINERETULUI, Maria Radna, 

       ora 10:00 / Ifjúsági Világnap, Mária Radna, 10:00 óra

08   Calea Crucii în curtea Liceului Gerhardinum, Timişoara

            Keresztúti ájtatosság a temesvári Gerhardinum líceum udvarában

09 – Joia Mare – Adorație Euharistică

         Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás

14– Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

        Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

Mai / Május 2020

09 – Ziua de Sport, Timişoara-Elisabetin 

          Sportnap, Temesvár-Erzsébetváros

10 – Liturghie de tineret, Timişoara-Elisabetin, ora 18:00

         Ifjúsági szentmise, Temesvár-Erzsébetváros, 18:00 óra

12 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

16 – Întâlnirea Diecezană de Tineret în Timișoara

         Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

21 – Adorație Euharistică; Timişoara-Iosefin, ora 20:00

         Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iunie / Június 2020

06 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna

        Ministránsok zarándoklata Mária Radnára

09 – Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00

         Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

14 – Liturghie de tineret, Timişoara-Elisabetin, ora 18:00

         Ifjúsági szentmise, Temesvár-Erzsébetváros, 18:00 óra

18 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00

         Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

22 – 26  Tabără pentru ministranţi / Nyári tábor ministránsoknak

Iulie / Július 2020

06-10 – Tabără pentru tineri / Nyári tábor fiataloknak

24-26 – Pelerinaj pe jos la Maria Radna organizate de Salvatorieni

                Gyalogos zarándoklat Mária Radnára a Szalvatoriánusokkal

Septembrie / Szeptember 2020

07-08 – Pelerinajul pe jos al tinerilor la Maria Radna

                Gyalogos ifjúsági zarándoklat Mária Radnára