Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin episcopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Tibor Szabó, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Szabó, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. SZABÓ Tiberiu responsabil diecezan pentru tineret
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă

Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Pr. DUMITRU Daniel, Paroh de Timișoara II – Fabric
Pr. IRIMICIUC Emil-Alin, Administrator Parohial de Bocșa
Pr. Sima M. Mihai-Milan, Administrator Parohial de Clocotici
Sr. Alexandra SCSJA

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Program de tineret pentru anul pastoral
Ifjúsági pasztorális program

2022-2023

„Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi‑aţi făcut.” Mt 25,40 
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Mt 25,40

Octombrie / Október 2022

03 – Deschiderea anului Universitar ȋn Colegiul Vino şi vezi, ora 20:00
Az egyetemi év megnyitója a Vino şi vezi Kollégiumban, 20:00 óra

20 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Noiembrie / November 2022

8-11 – Zile de formare pentru lucrătorii pastoraţiei tineretului, Marienheim
Továbbképző az ifjúsági pasztoráció munkatársainak, Marienheim

17 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

20  – Ziua mondială a tineretului, Pecica
Ifjúsági Világnap, Pécska

26  – Aprinderea primei lumânări de Advent, Eibenthal
Az első adventi gyertya meggyújtása, Eibenthal

30 – Sf. Liturghie Rorate – Timișoara-Iosefin, ora 6:00
Roráté szentmise – Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

Decembrie / December 2022

03 – Aprinderea celei de-a doua lumânări de Advent ȋn Vinga
A második adventi gyertya meggyújtása Vingán

07 – Sf. Liturghie Rorate – Biserica Ordinului Piarist, ora 6:00
Roráté szentmise – Piarista templom, 6:00 óra

10 – Aprinderea celei de-a treia lumânări de Advent în Timişoara
A harmadik adventi gyertya meggyújtása Temesváron

14 – Sf. Liturghie Rorate – Timişoara-Mehala, ora 6:00
Roráté szentmise – Temesvár-Mehala, 6:00 óra

15  – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

17 – Zi de reculegere pentru studenţi ȋn Colegiul Vino şi vezi
Lelkinap egyetemistáknak a Vino şi vezi Kollégiumban

19 – Seara socială la Oraviţa
Szociális est Oravicabányán

Ianuarie / Január 2023

18-25 –  Săptămâna de rugăciune ecumenică
Ökumenikus imahét

19 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Februarie / Február 2023

04 – Carnaval, Arad-Centru
Farsang, Arad-Belváros

16 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

22 – Miercurea Cenuşii, Sf. Liturghie, ora 20:00
Hamvazószerda, ifjúsági szentmise, 20:00 óra

Martie / Március 2023

11 – Tabără de zi pt. ministranţii din Arhidiaconatul de Mureş
Egynapos ministránstábor a marosi főesperesség fiataljainak

16 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

18 – Zi de reculegere, Banatul Montan
Lelkinap, Hegyvidéki Bánság

Aprilie  / Április 2023

01  – Zi de reculegere la Maria Radna
Lelkinap Máriaradnán

05  – Devoțiunea Calea Sf. Cruci la Liceul Gerhardinum, Timişoara
Keresztúti ájtatosság a Gerhardinum Líceumban, Temesvár

06 – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

22 – Tabără de zi pt. ministranţii din Arhidiaconatul de Timiş
Egynapos ministránstábor a temesi főesperesség fiataljainak

29 – Tabără de zi pt. ministranţii din Arhidiaconatul Montan
Egynapos tábor a hegyvidéki főesperesség fiataljainak

Mai / Május 2023

1-7 – Festival ecumenic al tinerilor
      Ökumenikus ifjúsági fesztivál

06 – Întâlnire cu candidaţii la Sf. Mir
Bérmálkozók találkozója

18  -Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

28 – Duminica Sf. Rusalii – Miruire în Timişoara
Pünkösdvasárnap – Bérmálás Temesváron

Iunie / Június 2023

10 – Ziua de sport organizat ȋmpreuna cu Parohia Elisabetin
Sportnap közösen megszervezve az erzsébetvárosi plébániával

15  – Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00
Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

17 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna
Ministránsok zarándoklata Máriaradnára

Iulie / Július 2023

3-7 – Tabără de vară pentru tineret
Nyári tábor fiataloknak

21-23 – Pelerinajul pe jos al credincioșilor timişoreni la Maria Radna organizat de Salvatorieni
Temesvári hívek zarándoklata Máriaradnára a Szalvatoriánusok szervezésében

26-31 –  Zile pregătitoare ZMT într-o dieceză din Portugalia  … Coimbra sau Leiria Fatima
Felkészítő napok az Ifjúsági Világtalálkozóra, Portugália

August / Augusztus 2023

1-6 – ZMT Lisabona în perioada 26 iulie – 6 august
Ifjúsági Világtalálkozó, július 26 -tól augusztus 6-ig, Lisszabon

31 – Tabără de zi, Pecica
Egynapos nyári tábor, Pécska

Septembrie / Szeptember 2023

07 – Pelerinajul tinerilor la Maria Radna
Fiatalok zarándoklata Máriaradnára

 

Programe pastorale pentru studenti 2022-2023
Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
Mail: sora.alexandra11@gmail.com
Facebook: Vino și vezi-Pastorația Universitară Timișoara
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1