Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin episcopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Tibor Szabó, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Szabó, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. SZABÓ Tiberiu responsabil diecezan pentru tineret
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă
Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Pr. DUMITRU Daniel, Paroh de Oravița
Pr. IRIMICIUC Emil-Alin, Administrator Parohial de Bocșa

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Anul Sfintei Scripturi 2020 – 2021
A Szentírás Éve 2020 – 2021

Octombrie / Október 2020

06  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
07  –   Deschiderea Anului Universitar pe zoom,  ora 20:00 / Egyetemista Évnyitó zoomon keresztül, 20:00 óra
15  –  Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Noiembrie / November 2020

10  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
19  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
28  –    Aprinderea primei lumânări de Advent la Caransebeş / Az első adventi gyertya meggyújtása Karánsebesen

Decembrie / December 2020

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa
Roráté szentmise fiataloknak minden szerda reggel 6:00 órakor.

Săpt. I Advent miercuri, Timișoara – Fabric, ora 06:00
Első Adventi hét szerda, Temesvár – Gyárváros, 6:00 óra

Săpt. II Advent miercuri, Timişoara-Biserica Piarista, ora 06:00
Második Adventi hét szerda, Temesvár-Piarista templom, 6:00 óra

Săpt. III Advent miercuri, Timişoara-Iosefin, ora 06:00
Harmadik Adventi hét szerda, Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

05  –   Aprinderea celei de a doua lumânare de Advent la Arad / A második adventi gyertya meggyújtása Aradon
08  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
17  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2021

12  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
21  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Februarie / Február 2021

09  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
18  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
19 – 21 Exerciții spirituale în limba română pentru studenţi  / Lelkigyakorlat egyetemistáknak román nyelven

Martie / Március 2021

05-07 –  Exerciții spirituale pentru elevi / Lelkigyakorlat diákoknak
09  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
12 – 14 –  Exerciții spirituale în limba maghiară pentru studenţi / Lelkigyakorlat egyetemistáknak magyar nyelven
18  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
20 –    Ziua de reculegere ȋn Caraş / Lelkinap Krassón
27 –    ZIUA MONDIALA A TINERETULUI, Maria Radna, ora 10:00  / Ifjúsági Világnap, Mária Radna, 10:00 óra
31 –    Calea Crucii, Timişoara / Keresztúti ájtatosság Temesváron

Aprilie / Április 2021

01 –    Joia Mare – Adorație Euharistică / Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás
13  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
15  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Mai / Május 2021

01  –   Ziua de Sport / Sportnap
11  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
20  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iunie / Június 2021

05 –    Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna / Ministránsok zarándoklata Mária Radnára
08  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
17  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iulie / Július 2021

05-09 – Tabără pentru tineri / Nyári tábor fiataloknak
23-25 – Pelerinajul timişorenilor pe jos la Maria Radna organizate de Salvatorieni / Temesváriak zarándoklata Mária Radnára a Szalvatoriánusok szervezésével

August / Augusztus 2021

01 – 08 – Mladifest, Medjugorie


Septembrie / Szeptember 2021

09-12  – Congresul Euharistic Internaţional ȋn Budapesta / Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Programe pastorale pentru studenti 2020-2021

Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
sora.alexandra11@gmail.com
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

 

OCTOMBRIE 2020

03 Întâlnire ONLINE (Sfinții în viața  noastră), ora 20:00- 21:00

05 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00 

26 – Însoțire spirituală, ora15:00-18:00 

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                             

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

NOIEMBRIE 2020

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

03 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

03Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

10 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

17 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

17Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

21Work-Shop spiritual – Sfinții și Sfânta Scriptură, ora 10:00-17:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Lectio Divina, ora 20:00-21:00

24 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

30 – Însoțire spirituală, ora15:00 –18:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

DECEMBRIE 2020

05 Întâlnire ONLINE (Fericitul Carlo Acutis, Patronul Internetului),  ora 20:00-21:00

07 – Însoțire spiritual, ora 15:00-18:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

14 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                     

21 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                        

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IANUARIE 2021

11 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

25– Însoțire spirituală, ora 15:0018:00

25 Lectio Divina, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

FEBRUARIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06Întâlnire ONLINE (Fericita Chiara Luce Badano), ora 20:00-21:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Lectio Divina, ora 20:00-21:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

MARTIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16Adorație euharistică,ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

29 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

29Lectio Divina, ora 20:00-21:00

30 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

30Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

 Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

APRILIE 2021

06Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

MAI 2021

10 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

11 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

17 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

24 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24Lectio Divina, ora 20:00-21:00

25 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

25Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

31 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

 Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IUNIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

01Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

05Întâlnire ONLINE (Sfântul Alois de Gonzaga), ora 20:00-21:00

07 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

28 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

28Lectio Divina, ora 20:00-21:0029 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

29Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IULIE 2021

05 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:0006 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15