În multe parohii ale Diecezei de Timișoara încă se păstrează tradiția de mai multe secole, ca în ziua de 8 septembrie, sărbătoarea Nașterii Sf. Fecioare Maria credincioșii pornesc la drum către cele două sanctuare mariane: Maria Radna și Maria Ciclova. Sunt comunități, credincioși, care sosesc chiar mai repede cu o zi sau două, ca să participe la Sf. Liturghii celebrate în limba lor maternă. Aceasta deoarece în aceste zile în ambele sanctuare mariane se celebrează Sf. Liturghii în limbile vorbite de cele șapte etnii romano-catolice ale Diecezei.
La Maria Radna pelerinajele au început deja din 6 septembrie cu sosirea credincioșilor germani din Aradu Nou, sau emigrați din Aradu Nou în Germania, care în acest sfârșit de săptămână își serbează și hramul bisericii din localitatea de origine. Ei au participat în data de 6 septembrie la o sf. Liturghie în limba germană, în bazilica Maria Radna. Lor le-au urmat credincioșii din comunitățile bulgare, sosiți anul acesta în număr mare, pelerinajele bulgarilor, croaților (carașovenilor), maghiarilor, românilor și germanilor continuând în 7 și 8 septembrie. Credincioșii bulgari au participat la sf. Liturghii, devoțiuni și predici specifice de pelerinaj în zilele de 6 și 7 septembrie. Apoi, în mod similar, credincioșii de limbă croată au umplut bazilica din Radna cu rugăciunea și cântul lor în 7 și în 8 septembrie.
Vineri, 8 septembrie, Sf. Liturghie pontificală de la ora 11.00 a fost celebrată de către Excelența Sa László Böcskei, episcop diecezan de Oradea, a concelebrat Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, Pr. Árpád Király, arhidiacon de Arad, Pr. Nikola Lauš, directorul cancelariei diecezane din Timișoara, Pr. Zsolt Vakon, secretar episcopal în cadrul Diecezei de Oradea și un grup numeros de preoți din cele două dieceze vecine, de Oradea și Timișoara. Animator cântece a fost corul bazilicii, la orgă a cântat dna Andreea Bodroghi. Pelerinii prezenți, în acest an, au sosit din Banat, din Bihor, Alba, dar și din Bacău, Constanța, dar chiar și din Ungaria, Austria, Germania, Australia, SUA și Canada.
La începutul Sf. Liturghii Episcopul Diecezei de Oradea a fost salutat de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara: „Dragi credincioși, astăzi suntem reuniți cu evlavie în jurul Sf. Fecioare Maria, evlavie la care fiecare dintre noi contribuie cu dăruirea sa de sine. Aducem și cererile noastre, recunoștința noastră. Suntem recunoscători Excelenței Sale László Böcskei fiindcă a sosit cu mulți preoți și credincioși astăzi aici. Sf. Fecioară Maria ne unește.“
În omilia sa rostită în limbile română, maghiară și germană Excelența Sa László Böcskei episcop de Oradea a menționat: „În mod special doresc să-i salut pe cei care vin de departe, așa cum veneau și înainte de 1990, din dieceze vecine, chiar și din Moldova. Dar sunt prezenți și preoți care în zilele trecute au participat la o consfătuire din multe dieceze. Mă bucur în mod deosebit că aici la picioarele Maicii Domnului putem să cerem binecuvântarea și ocrotirea ei asupra strădaniilor noastre, asupra planurilor și proiectelor noastre, asuprea ceea ce vrem să facem spre binele comunităților noastre și a întregii Biserici. Pregătindu-mă și venind aici la Maria Radna am mai simțit ecoul Întâlnirii Mondiale a Tinerilor care a avut loc în august la Lisabona și unde am putut participa împreună cu tineri din diecezele noastre. Din România aproape 400 de tineri au participat la această întâlnire, care ne-au prezentat-o pe Maria.“
La sfârșitul Sf. Liturghii Episcopul Diecezan de Oradea le-a mulțumit tuturor pentru prezență, și, după cum a subliniat: „Pentru această celebrare, pentru această frumoasă sărbătoare. Am putut afla, că și din Constanța este prezent un grup de 30 de pelerini. Suntem din atâtea locuri, în atâtea limbi, ceea ce este o tradiție în această parte a Banatului. Dar să vorbim aceași limbă a iubirii, a acceptării, a atenției. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să putem merge sănătoși acasă, dar cu mai multă lumină în suflet.“
La sfârșitul Sf. Liturghii, după binecuvântarea finală a Episcopului Diecezan de Oradea, mulți pelerini – inclusiv celebrantul principal – au pornit către dealul din spatele Bazilicii, ca să participe la Devoțiunea Calea Sf. Cruci.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara