Catedrala romano-catolică Sf. Gheorghe din Timișoara a fost construită la inițiativa împăratului Carol al VI-lea după alungarea stăpânirii otomane din Banat. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost așezată în mod solemn la data de 6 august 1736, cu prilejul Sărbătorii „Schimbării la Față a Domnului Nostru Isus Cristos“ de către episcopul de Cenad, cu sediul la Timișoara, baronul Adalbert de Falkenstein. La data de 30 aprilie 1754 contele Anton Engl von Wagrain, episcop de Cenad, a binecuvântat lăcașul de cult, iar în toamna aceluiași an, în data de 8 septembrie, cu ocazia sărbătorii „Nașterii Sfintei Fecioare Maria“ a celebrat acolo prima Sfântă Liturghie festivă. Consacrarea solemnă a Domului a avut loc la 24 aprilie 1803, în a doua zi după sărbătoarea Sfântului Gheorghe, patronul lăcașului. Consacrator a fost însăși episcopul Ladislaus Köszeghy de Remete.
În ultimii patru ani Catedrala Sf. Gheorghe, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din România la poziţia nr. 152, având codul TM-II-m-A-06176, a fost renovată în cadrul celui mai amplu proiect de reabilitate din istoria sa, intitulat „Lucrări interioare și exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timișoara și a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic național și internațional”, Cod SMIS – 119627. Proiectul a fost inițiat, fiind semnate contractele necesare cu ADR Vest sub păstorirea E.S. Martin Roos, atunci episcop de Timișoara, fiind continuat și finalizat sub conducerea E.S. Iosif Csaba Pál, succesorul său. Sf. Liturghie de binecuvântare a lucrărilor și resfințirea Domului a avut loc sâmbătă, 22 aprilie a.c., celebrant principal fiind Excelența Sa Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Au concelebrat: Excelența Sa Aurel Percă, arhiepiscop și metropolit de București, Excelența Sa Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, Excelența Sa dr. Balázs Bábel, arhiepiscop de Kalocsa-Kecskemét (Ungaria), Excelențele Lor episcopii romano-catolici Jenő Schönberger (Satu Mare), Anton Coșa (Chișinău, Rep. Moldova), László Felföldi (Pécs), Vjekoslav Huzjak (Bjelovar-Križevac, Croația), Iosif Csaba Pál (Timișoara), Excelențele Lor episcopii greco-catolici Virgil Bercea (Oradea), Claudiu Lucian Pop (Cluj-Gherla), Vasile Bizău (Maramureș), Ioan Călin Bot (Lugoj), Excelențele Lor episcopii auxiliari Cristian Dumitru Crișan (Blaj/ Alba Iulia și Făgăraș), Petru Sescu (Iași), Stefan Zekorn (Münster, Germania), Antonin Basler (Olomuc, Cehia) și Excelențele Lor episcopii emeriți dr. Ioan Robu (București), Petru Gherghel (Iași), Mihály Mayer (Pécs, Ungaria) și Martin Roos (Timișoara). De asemenea au fost prezenți Msgr. László Gyuris, vicar general al Diecezei de Zrenjanin (Serbia), Msgr. József Kovács, vicar general al Diecezei de Szeged-Csanád, Msgr. Lajos Kondé, vicar pastoral și paroh al Catedralei din Szeged, Msgr. Róbert Pastyik, vicar general al Arhidiecezei de Belgrad (Serbia), Msgr. Ferenc Fazekas, administrator apostolic al Diecezei de Subotica, Msgr. István Takács, vicar general al Arhidiecezei de Veszprém și dr. Krunoslav Novak, secretarul Conferinței Episcopilor Catolici din Croația. La Sf. Liturghie a fost prezent ÎPS dr. Ioan Selejan, mitropolit ortodox român al Banatului, arhiepiscop al Timișoarei, PS Lukijan Pantelić, episcop sârb ortodox de Buda, administrator al Eparhiei de Timișoara, István Kovács, episcop unitarian maghiar, reprezentanți ai confesiunilor evanghelică lutherană și reformată, ai Comunității Evreieși din Timișoara, preoți din țară și din străinătate. Din partea Guvernului Român a fost prezent dl. Florinel-Irinel Frunză, director cu rang de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, dl. Cezar Păvălaşcu, director, deputații dl. Ovidiu Ganț, dl. Giureci-Slobodan Ghera, dl. Péter Faragó, dl. Gheorghe Nacov. Ungaria și guvernul maghiar a fost reprezentat de către dl. Botond Zákonyi, ambasador, dl. Csaba Grezsa, consul general, d-na Réka Brendus, şef de departament în cadrul Secretariatului de Stat pentru Politicile Naţionale ale Ungariei, dl. József Kánya referent din partea Ministerului Culturii și Inovației, dl. Ferenc Sándor Szakács, coordonator pentru probleme bisericești și civile în cadrul Secretariatului de Stat Adjunct pentru Integrare Socială. Republica Federală Germania a ost repsrezentată de doamna consul, Regina Lochner, iar Republica Austria de domnul Georg Bardeau, consul onorific. Din partea Consiliului județului Timiș a fost prezent dl. Alin Nica președinte, iar din partea Primăriei Timișoara dl. Dominic Fritz, primar.
Cadrul muzical al Sf. Liturghii a fost asigurat de corurile Exultate și Chorus & Capella Cathedralis conduse de către dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului și Harmonia Christi condus de dl. Iustin Călin.
După salutul adresat oaspeților de către dl. Christian Rudik, directorul Operei Naționale Române și d-na Anikó Dotterer-Kiszely a urmat alocuțiunea Pr. canonic Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale și responsabil diecezan pentru proiectul restaurării Domului. „Sufletele ne sunt pline de recunoștință în această memorabilă zi şi ne amintim şi de cei care au pus bazele catedralei noastre, precum și de aceia care s-au îngrijit aproape 300 de ani de acest remarcabil lăcaș de cult închinat Domnului. (…) Întregul proces de renovare și restaurare nu ar fi fost posibil fără ajutorul Agenției pentru Dezvoltare Regională-Regiunea Vest, reprezentată astăzi prin prezența domnului director general Sorin Maxim, în care am găsit un partener de încredere și un colaborator de nădejde, cu dorința constantă de a ne sprijini în implementarea proiectului. Aceeași recunoștință se cuvine și partenerilor noștri fideli fără de care nimic din ceea ce vedem astăzi nu ar fi fost realizabil. Mulțumim așadar Guvernului României reprezentat prin Secretariatul de Stat pentru Culte, respectiv prin domnul director cu atribuții de secretar de stat Florinel Irinel Frunză și domnul director adjunct Cezar Păvălașcu. Mulțumim domnilor deputați de Timiș, domnilor deputați din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș pentru sprijinul constant acordat. Totodată, ne exprimăm recunoștința sinceră față de Organizația Renovabis (Germania), Arhiepiscopiile de Köln și Paderborn, Dieceza de Münster, Conferința Episcopală Italiană, precum și față de toți binefăcătorii noștri, firme sau persoane fizice care ne-au susținut atât prin rugăciune, cât și financiar“ – a menționat Pr. Lauš.
Celebrarea resfințirii Domului a început cu binecuvântarea apei de către Nunțiul Apostolic, cu această apă fiind stropite și zidurile, altarul, dar și amvonul Catedralei renovate.
În omilia rostită în limbile română, maghiară și germană Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a menționat: „Când mă uit la această Catedrală reînnoită, la Domul nostru din Timișoara, primul cuvânt care vine pe buzele mele, este: împreună. Aș mai putea adăuga: este frumos împreună. Este o catedrală a Bisericii Catolice, dar în același timp este o catedrală a tuturor oamenilor din Timișoara și nu numai. Foarte mulți, oameni de diferite confesiuni au lucrat, s-au rugat și au adus sacrificii pentru această renovare: oameni din Timișoara, din toată România și din afara țării. A fost un prilej de colaborare. Este o deosebită satisfacție să știm că putem colabora pentru bunul mers al societății, pentru binele fiecărui om în parte, angajându-ne împreună în numele lui Dumnezeu – în favoarea binelui comun.“
Un moment important și cu o semnificație deosebită a Sf. Liturghii a constituit rugăciunea de sfințire și ungerea cu Sf. Crismă a celor 12 cruci de consacrare aflate pe peretii Domului, respectiv binecuvântarea altarului. „Fie ca El să-i umple cu Duhul Său Sfânt pe toți cei care primesc Trupul și Sângele Său de pe acest altar, pentru ca ei să devină un singur trup și un singur spirit în el“ – a rostit rugăciunea de binecuvântare Nunțiul Apostolic. După aceste momente altarul a fost acoperit cu faţa de altar şi împodobit cu flori. Apoi s-au aşezat și sfeşnicele cu lumânările necesare pentru celebrarea Sf. Liturghii. S-au aprins în semn de bucurie toate lumânările şi candelele aşezate în locurile unde s-au făcut ungerile, precum şi celelalte lumini din biserică.
La sfârșitul Sf. Liturghii au adresat cuvinte de salut, felicitare și apreciere dl. Sorin Maxim, Director General la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Florinel-Irinel Frunză, secretar de stat, d-na Réka Brendus, care a citit mesajul de salut al dl. Zsolt Semjén, vicepremierului Ungariei, dl. Alin Nica, președintele CJT, dl. Dominic Fritz primar, Excelența Sa Aurel Percă arhiepiscop și metropolit de București și ÎPS dr. Ioan Selejan, mitropolitul Banatului.
Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, a mulțumit tuturor, care au onorat cu prezența acest eveniment de însemnătate deosebită în viața comunității romano-catolice din Dieceza de Timișoara. Totodată Păstorul Diecezei a lansat o invitație pentru festivalul ecumenic al tineretului, care se va desfășura în perioada 1-7 mai, printre alte biserici și centre, și în această catedrală. În cuvântarea sa Episcopul Diecezan a mulțumit Excelenței Sale Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic pentru întreaga sa activitate și misiune diplomatică, în cadrul căreia a vizitat de mai multe ori și Episcopia de Timișoara, Excelența Sa părăsind în aceste zile România, fiind numit nunțiu apostolic în Marea Britanie. Cu această ocazie, Părintele Episcop i-a dăruit arhiepiscopului Buendía o umbrelă, de care sigur va avea nevoie în vremea predominant ploioasă din Anglia și o pictură reprezentând Domul din Timișoara.
La rândul său Excelența Sa Miguel Maury Buendía a subliniat: „În urmă cu șapte ani, îmi începeam vizita la episcopiile latine și eparhiile greco-catolice din România mergând mai întâi la Timișoara. Providența a dorit ca ultima mea vizită în afara Bucureștiului să fie din nou la Timișoara. De atunci nu puține sunt lucrările ce s-au schimbat aici. Dar un lucru rămâne neschimbat: caracterul blând și primitor, tolerant și cordial întreprinzător și muncitor al locuitorilor Banatului, care au venit într-un număr atât de mare la ceremonia de astăzi.“
Deoarece în Catedrală spațiul și locurile erau limitate, un grup numeros de credincioși au putut urmări Sf. Liturghie pe un ecran montat lângă intrarea principală a Domului, respectiv pe internet, datorită transmisiunii în direct realizată de Angelus TV, respectiv de Radio și Tv Maria în bună măsură și prin intermediul dotării tehnice-media a Diecezei de Timișoara.

Biroul de Presă al Diecezei de Timișoara

Foto: Ramona Băluțescu