Piața Cetății din Ciacova se află în plin proces de restaurare, inițiativă prin care s-a propus recuperarea spațiului public în folosul comunității locale și valorificarea straturilor identitare ale Ansamblului urban „Piața Cetății”, monument istoric clasat, de importanță națională (cod TM-II-a-A-06202).
Valoarea patrimonială a Ciacovei, fostă cetate și așezare medievală dezvoltate în relație cu natura din vecinătate (brațul Timișul Mort și sistemul său hidrografic), ulterior sistematizate în perioada modernă, este dată de componente „foarte rar întâlnite în noua urbanistică bănăţeană a secolului al XVIII-lea din mediul rural” (cf. prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu). Peisajul istoric urban al Ciacovei, compus din multiple straturi de istorie vizibile sau nedescoperite (arheologice), ori păstrate doar în memoria locală, reprezintă o resursă în dezvoltarea urbană sustenabilă și recâștigarea sentimentului de apartenență a comunității la Ciacova, premise care au stat la baza programului de restaurare propus de echipa multidisciplinară de proiect.
Deschiderea de perspective spre celelalte elemente valoroase ale orașului (Turnul de apărare cunoscut drept „cula” Ciacovei si Palatul Administrativ, Biserica Ortodoxă Sârbă „Maica Domnului” 1768, Biserica Romano-Catolică „Preasfânta Treime” 1881, cursul Timișul Mort) s-a realizat prin eliminarea elementelor verticale-barieră (mutarea în subteran a rețelelor edilitare aeriene, reconfigurarea aliniamentelor de arbori) și marcarea unor locuri cheie de privire (micro-piațete).
Conservarea multiculturalității pieței a fost un obiectiv principal al proiectului, unde restaurarea celor două monumente de piatră Statuia Fecioarei Maria (1800  specific romano-catolică) și Crucea ortodoxă sârbă (1805) întărește identitățiile confesionale și recunoașterea lor reciprocă, un model de ecumenism, prin care Piața primește rolul unui loc comun de partajare și de acceptare a grupurilor rezidente. Restaurarea celor două statui este realizată de către o echipă de experți restauratori atestați de Ministerul Culturii.
Stratul medieval al Pieței Cetății a fost sensibil activat și prin reinterpretarea peisageră a canalului istoric care străbătea Piața pe axa NV-SE, descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 2015. Marcarea simbolică a canalului a dus la reorganizarea componentelor de natură din piață, iar împreună cu conservarea arborilor valoroși va asigura un climat confortabil și adaptat la schimbările climatice, facilitarea biodiversității și va crea o ambianță convivială.
Memoria locului a fost conservată prin recuperarea primului finisaj al pieței, pavajul din piatră masivă (material istoric), iar prin reorganizarea miezului central și mixajul elementelor tradiţionale şi moderne se constituie o zonă bine definită, un element important al patrimoniului local și regional.
Diversificarea funcționalității Pieței a fost propusă prin organizarea de spații și facilități care susțin de la evenimente cotidiene și de celebrare (târguri, concerte, rugă, Kirchweih ș.a.) până la informare și contemplare, cea din urmă fiind potențată de sculptura ambientală din bronz patinat a artistului Rudolf Kocsis, Iradierea centrului – un exercițiu de reconsiderare istorică a trecutului Ciacovei.
Programul de restaurare, fundamentat prin multiple studii și investigații de specialitate (urbanism istoric, peisaj cultural, expertize tehnice, arheologie non-invazivă, dendrocronologie, inventar arboricol ș.a.) a fost corelat cu obiectivele politicilor europene ale Pactului verde european, Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030, Convenției europene a peisajului, Cartei de la Leipzig pentru orașe europene durabile dar și cu valorile Noului Bauhaus European: sustenabilitate, estetică și incluziune.
Prin restaurarea Pieței Cetății, Ciacova câștigă un spațiu public care respectă straturile istorice locale, pluriconfesionalitatea, multiculturalitatea și componentele de natură locale și devine un bun comun al ciacovenilor și al nostru al tuturora.
Fotografii: Raluca Rusu, Alexandru Ciobotă, Bogdan Demetrescu

Proiect: „Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană „Piața Cetății”, orașul Ciacova, județul Timiș”
Beneficiar: Orașul Ciacova

Echipa multidisciplinară:
Proiectant general, peis. Alexandru CIOBOTĂ, peis. Raluca R. RUSU, peis.urb. Alina FLOCA (SC Private Design SRL)
Expert/Verificator MC urbanism istoric, prof. dr. arh. Teodor O. GHEORGHIU
Expert MC restaurare piatră conf. univ. dr. Rudolf KOCSIS, specialist restaurare piatră conf. univ. dr. Tiberiu KOLOZSI
Expert tehnic rutiere MCTC, prof. univ. dr. ing. Ionică P.  BELC
Experți structuri istorice portante, prof. dr. ing. Bálint SZABÓ, dr. ing. Imola KIRIZSÁN, ing. Georgiana TIRT, ing. Martin SZEKELY

Proiectanți de specialitate:
Arhitectură, arh. Bogdan DEMETRESCU (SC DProiect SRL), specialist MC, ahitectură dr. arh. Liliana ROȘIU
Peisaj, peis. Alexandru CIOBOTĂ, peis. Raluca R. RUSU, peis.urb. Alina FLOCA (SC Private Design SRL)
Arheologie, specialist MC arhg. Andrei STAVILĂ  (Universitatea de Vest din Timișoara)
Rutiere/Edilitare, ing. Radu BĂLU (SC MNS CONS GRUP SRL)
Instalații electrice, ing. Horia DINICICĂ (SC ELECTROPROIECT HK SRL)
Instalații hidraulice, ing. TOPLICEANU Bogdan Cosmin, (SC Fountain Design SRL)
Rezistență, ing. Alexandru POPA, ing. Eujen MOȘNOI (SC EUROFUNCTION SRL)
Restaurare componente artistice, arh. stagiar Tibor KOLOZSI, Erik KOLOZSI (SC RESTARH SRLD)
Lucrare artistică de autor, sculptor, conf. univ. dr. Rudolf KOCSIS
Studiu topografic, ing. STOIA Ovidiu Constantin (SC MAP DESIGN SRL)
Studiu geotehnic, ing. Radu TOTOREANU (SC GEOSOND SRL)
Investigații dendrologice, geogr. Patrick CHIROIU

Valoare investiție: 9 448 900 lei
Termen de finalizare: 2023
Finanțator: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 13, Măsura 13.1