Camera Deputaților a aprobat marți (cu 301 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri) inițiativa deputatului FDGR, Ovidiu Ganț, cu privire la salarizarea din fonduri publice a unor angajați suplimentari ai cultelor religioase. Este vorba de o propunere modificarea și completarea legii Nr. 153/2017, lege adoptată sub numărul 276/ 2021, propunere înaintată cu sprijinul lui Silviu Vexler, deputatul minorității evreiești. În baza noului text legislativ episcopiile sau alte structuri de conducere ale cultelor religioase, respectiv decanatele/protopopiatele, pot angaja persoane în structurile lor, care să îndeplinească și alte sarcini decât cele pastoral-spirituale. Comunitatea Evangelică-Luterană A.B. din România va primi 15 posturi, câte șase în județele Sibiu și Brașov, două în jud. Mureș și unul în București. Se mai creează posturi, în baza aceleiași legi și pentru alte culte, după cum urmează: în Biserica Romano-Catolică 25 de posturi (N.B. Biserica Romano-Catolică din România numără șase dieceze la nivel național, peste cele 40 de județe existente), în cea Ortodoxă 12, pentru cultele reformat și unitarian câte un post fiecare, precum și pentru cultul musulman.

Prelucrare redacțională după: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Anul 29, Nr. 7122, București, Joi, 1 iulie 2021, pag. 4.