Conform decretului de numire semnat de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, începând cu 1 septembrie 2020, Pr. Daniel Dumitru, până acum paroh de Oravița, a fost numit paroh al Parohiei Timișoara II Fabric. Nou-numitul păstor a fost instalat duminică, 20 septembrie a.c., în cadrul Sf. Liturghii de către Pr. Dorin Gyula Filip, decan de Timiș, paroh de Ciacova.
La începutul Sf. Liturghii părintele decan l-a prezentat pe Pr. Daniel Dumitru comunității, în partea introductivă subliniind semnificația a trei simboluri aflate pe altar: cheia, Sf. Scriptură și o minge. „Cheia simbolizează autoritatea dar și încrederea, Sf. Scriptură este simbolul înţelepciunii dumnezeiești, respectiv subliniază datoria preotului de a vesti Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce privește mingea, ea este o sursă de bucurie atât pentru copiii cât și pentru adulți – pentru comunitate -, și dacă ne gândim la diferitele activități sportive cu mingea, cele mai multe se joacă în echipă.
Astfel, mesajul sărbătorii de astăzi este că noi, împreună cu noul preot-paroh, să experimentăm bucuria ca prin sacramentul Botezului am devenit membri echipei lui Cristos. Sfânta Fecioară, Maica Domnului să ne ajute pe toți să rămânem membri activi ai acestei echipe“ – a spus Pr. Dorin Gyula Filip, după care a dat citire decretului de numire.
În cadrul ceremoniei de instalare noul paroh a rostit Crezul și a depus jurământul, după care a fost întâmpinat cu cuvinte de salut din partea comunității, rostite de Henrieta Plejan (grupul de tineret), Eduard Dobre, Secretar Central Kolping România, Valentin Budău membru al Comitetului bisericesc și Prof. Gabor Aneta.
La sfârșitul Sf. Liturghii Pr. Daniel Dumitru i-a adresat cuvinte de mulțumire Pr. Dorin Gyula Filip și Pr. Csaba Váncsa pentru prezență și buna organizare a evenimentului, membrilor corului bisericii Millennium, care au susținut partea muzicală a Sf. Liturghii și credincioșilor, care l-au primit cu inimă deschisă. După cum a subliniat noul paroh, jocul în echipă presupune implicare activă și nu o susținere doar de pe marginea terenului de joc.