La sfârșitul lui 2018 a văzut lumina tiparului lucrarea Excelenței Sale Martin Roos, episcop emerit de Timișoara, intitulată Providentia Augustorum (Grija/ oblăduirea împăraților), publicată la editura Edition Musik Südost, München. Volumul a fost prezentat publicului larg vineri, 17 mai 2019, ora 11.00 la Muzeul Național al Banatului de către dl. Josef Wolf, de la Institutul pentru Istoria și Geografia Șvabilor Dunăreni, din Tübingen.
Evenimentul a fost deschis de către dl. Marius Cornea, de la Muzeul Național al Banatului, care, după ce i-a salutat pe cei prezenți și în numele directorului Claudiu Ilaș, i-a dat cuvântul E.S. Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara. În discursul său episcopul diecezan a subliniat aprecierea pentru interesul și grija episcopului emerit, Martin Roos, manifestată față de trecutul diecezei, admirându-l totodată pentru puterea de muncă și stăruința sa de decenii.
Josef Wolf a evidențiat importanța volumului, pentru istoria Banatului. Tomus-ul cuprinde o colecție de documente, diplome, surse arhivistice și cartografice, începând din 1716, când trupele prințului Eugeniu de Savoya au eliberat Timişoara de sub dominaţia otomană, respectiv până în 1739, anul războiului cu turcii și al marii epidemii de ciumă. Documentele redate evidențiază istoria vastă a provinciei imperiale a Banatul Timișan / Temescher Banat. „Fiecare document este precedat de o scurtă introducere în care este schițat contextul istoric” a precizat vorbitorul, care în final a prezentat și publicațiile semnate de către E.S. Martin Roos, apărute până în prezent, mai ales lucrarea monumentală despre istoria vechii Diecezei de Cenad, respectiv a celei de Timișoara intitulată Erbe und Auftrag/ Moștenire și obligație.
Episcopul Roos a subliniat: „habent sua fata libelli”, (și cărțile își au soarta lor). „Cu trei ani în urmă am sărbătorit trei sute de ani de la eliberarea Timișoarei, iar cu acest prilej am organizat și o expoziție. Cu această ocazie s-au adunat multe izvoare, documente interesante și hotărâtoare pentru viitorul acestui oraș, și m-am gândit să realizăm o selecție din aceste documente. Poate fi considerat o contribuție încă destul de timpurie pentru anul 2021, dar sper că este și o încurajare pentru demararea pregătirilor, fiindcă timpul rămas este foarte scurt.” Episcopul a mai afirmat: „Din postura de preot și episcop am fost, desigur, deosebit de bucuros să descopăr acea predică rostită în Domul Sf. Ștefan din Viena cu ocazia eliberării Timișoarei, la 18 octombrie 1716, în prezența împăratului și împărătesei, predică apărută deja la acea vreme și în formă tipărită. La fel de interesantă este și relatarea realizată în cronica reședinței iezuiților, cu privire la anii 1716-1718, în afara căreia aproape că nici nu mai există însemnări. Multe s-ar mai putea povesti aici, cu privire și la alte documente, unele dintre ele fiind apărute chiar ceva mai de timpuriu.
Dar deoarece majoritatea acestor surse arhivistice sunt redactate în limba germană, adică în limba administrației imperiale din acea vreme, și această carte, aici de față, a devenit o lucrare eminamente redactată în limba germană. Drept titlu al prezentului volum de documente am ales motto-ul prezent pe stema Banatului acelor vremi: Providentia Augustorum / (Sub) Oblăduirea Împăraților. Conținutul tomusului reprezintă, în esență, un rezumat concentrat al primelor două decenii ce s-au scurs după eliberarea de sub dominația otomană.” Martin Roos le-a mulțumit tuturor, care au contribuit la organizarea acestui eveniment, recompensându-i cu medalia jubiliară emisă de Dieceza de Timișoara în 2016.
În încheiere au mai avut două intervenții dl. conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan și d-na prof. dr. Rodica Vârtaciu, care au a împărtășit impresii personale legate de activitatea publicistică și de cercetare a episcopului emerit, cu deosebite implicații muzeistico-patrimoniale și arhivistice.
La încheierea evenimentului, publicul și autorul au purtat un dialog deschis în cadrul unei mici recepții, ocazie cu care au fost acordate și autografe.
Din partea Diecezei de Timișoara, au mai participat la prezentare Msgr. Johann Dirschl, vicar general, Pr. Nikola Lauš, canonic, directorul cancelariei și Pr. László Bakó, secretar.