Duminică, 14 aprilie 2019 Biserica sărbătoreşte DUMINICA FLORIILOR. Cu această zi începe SĂPTĂMÂNA MARE, săptămâna Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos. Deoarece în perioada lucrărilor de restaurare și reabilitare Catedrala Romano-Catolică, Domul „Sf. Gheorghe” din Timișoara este închis, în aceste zile serviciile religioase se vor celebra după un program special, conform timpului liturgic:
În DUMINICA FLORIILOR (14 aprilie 2019), Sf. Liturghie pontificală va fi celebrată în biserica parohială din Timișoara VII Freidorf. Liturghia acestei duminici începe la ora 9.30 în curtea bisericii cu sfinţirea ramurilor şi cu procesiunea tradițională de Florii. După procesiune începe Liturghia propriu zisă în care se evocă „Patimile Domnului nostru Isus Cristos” după Evanghelistul Luca. Această Liturghie va fi celebrată de către Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara.

În zilele de luni, marţi şi miercuri din Săptămâna Mare, Sfintele Liturghii se vor celebra după programul obişnuit, în toate parohiile fiind oferite ocazii de spovadă, urmând ca începând de joi să se celebreze Liturghiile specifice acestei perioade.

JOI, 18 aprilie 2019, JOIA MARE, la ora 10.00, în biserica parohială ”Millennium” din Timișoara II Fabric se va celebra Liturghia Crismei, în cadrul căreia se vor sfinţi Uleiurile folosite la administrarea sacramentelor: Uleiul Catehumenilor – la botez, Uleiul Bolnavilor – la maslu, Sfânta Crizmă – la botez, mir şi preoţie.
Această Liturghie este unică în tot Anul Liturgic, aici participând toţi preoţii Diecezei – în semnul colegialităţii şi unităţii. În cadrul acestei Liturghii, preoţii îşi vor reînnoi în faţa episcopului lor promisiunile făcute la hirotonirea sacerdotală. Celebrantul principal al Sf. Liturghii este Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara.
Tot în JOIA MARE, în biserica parohială din Timișoara IV Iosefin la ora 18.00 va fi celebrată Liturghia în amintirea CINEI CELEI DE TAINĂ. În cadrul acestei Sf. Liturghii se sărbătoreşte întemeierea sacramentelor Euharistiei şi Preoţiei. În cadrul acestei Sfinte Liturghii, amintindu-ne de porunca iubirii aproapelui, poruncă primită de la Isus, ca semn al acestei iubiri şi a umilinţei în care Mântuitorul ne este pildă, episcopul va spăla picioarele a doisprezece bărbaţi. După această Jertfă Euharistică se va rămâne în rugăciune, în linişte, momentul marcând clipele suferinţelor lui Cristos pe Muntele Măslinilor.
Sfânta Liturghie va fi celebrată de Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara.

VINERI, 19 aprilie 2019, VINEREA MARE
Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan va oficia Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos începând cu ora 15.00 în biserica parohială din Timișoara VI Fratelia. În cadrul acestei celebrări se citesc „Patimile şi Moartea Domnului nostru Isus Cristos” după Sfântul Evanghelist Ioan, va avea loc dezvelirea Sfintei Cruci, iar după celebrare, ulterior, programul în biserică va continua printr-o Adoraţie Euharistică ce va dura până la orele 21.00.

SÂMBĂTĂ, 20 aprilie 2019, SÂMBĂTA MARE
Celebrarea VIGILIEI PASCALE (ÎNVIEREA) va începe la ora 20.00, în biserica parohială ”Millennium” din Timișoara II Fabric cu ritualul Sfinţii Focului. Poporul va intra cu lumina nouă, binecuvântată, în biserică unde se va intona Praeconium-ul Pascal (Imnul bucuriei pascale). Va urma Liturghia Cuvântului, formată din mai multe lecturi şi Pasalmi din Vechiul şi Noul Testament, apoi Sfinţirea Apei de Botez, înnoirea Promisiunilor de la Botez şi apoi Liturghia Euharistică. La sfârşitul acesteia se va desfăşura Procesiunea de Înviere. Celebrant principal va fi Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara.

DUMINICĂ, 21 aprilie 2019, SOLEMNITATEA ÎNVIERII DOMNULUI, SFINTELE PAŞTI.
Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara va celebra în biserica parohială din Timișoara III Elisabetin începând cu ora 10.00 Sf. Liturghie în limba maghiară.

LUNI, 22 aprilie 2019, LUNIA  SFINTELOR PAŞTI
Sfintele Liturghii se vor celebra după programul duminical al fiecărei parohii, în parte.