Mesajul semnat de Președinții Conferințelor Episcopilor din UE, printre care și IPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Președintele Conferinței Episcopilor din România către instituțiile UE și statele membre

Președinții Conferințelor Episcopale ale tuturor statelor membre UE au adresat miercuri, 18 noiembrie 2020, un mesaj de speranță și un apel la solidaritate către instituțiile UE și statele membre în acest moment istoric dureros și incert marcat de pandemia Covid-19. Conferințele Episcopale ale UE afirmă: „Ne străduim să construim o fraternitate universală care să nu lase pe nimeni exclus”.
În lumina scrisorii recent publicate a Papei Francisc despre Europa, mesajul „Regăsind speranța și solidaritatea” scris de președinții Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană abordează în principal lupta împotriva Covid-19 și eforturile comune pe care toți suntem chemați să le facem pentru a asigura o recuperare corectă, justă și centrată pe persoană.
Prin acest mesaj, Biserica Catolică din Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul deplin față de construcția Europei. Împreună cu valorile sale fundamentale: „solidaritatea, libertatea, inviolabilitatea demnității umane, democrația, statul de drept, egalitatea și apărarea și promovarea drepturilor omului – declară episcopii – [proiectul european] a adus pace și prosperitate continentului nostru” .
Împreună cu alte Biserici și comunități ecleziale surori, cu membrii din alte tradiții religioase și persoane de bunăvoință – continuă mesajul – Biserica Catolică din Europa se străduiește să construiască o fraternitate universală care să nu lase pe nimeni exclus”.
În acest moment dificil și dureros, Biserica Catolică ne invită pe noi toți, inclusiv instituțiile UE și guvernele naționale, să acționeze în solidaritate și speranță, unitate și dialog, încredere și responsabilitate. „Credința – spun președinții – ne cheamă să ieșim din noi înșine și să vedem în celălalt, mai ales în cel care suferă și stă la marginea străzilor noastre, un frate și o soră și să fim dispuși chiar să ne dăm viața pentru ei”.
Declarația a fost elaborată la inițiativa Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE), pornind de la ședința convocată la 30 septembrie 2020, adunând pentru prima dată pe toți președinții episcopatelor UE.
(Sursa: Secretariat CER, http://www.comece.eu)

COMECE_Regăsind_speranta_si_solidaritatea