Centrul Diecezan de Tineret

Centrul Diecezan de Tineret2019-02-21T20:12:04+03:00

Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, prin epsicopul său diecezan a recunoscut importanţa activităţii cu tineretul, oferind un loc prioritar tuturor iniţiativelor în această direcţie.
În anul 2000 a fost înfiinţat Centrul Diecezan pentru Tineret, cu sediu şi personal propriu, care are menirea de a coordona şi sprijini activitatea cu tineretul în toate comunităţile diecezei de Timişoara.
Funcţionând sub directa îndrumare şi cu susţinerea Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, acest Centru are preocupări diverse după cum urmează:
– animarea tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţilor locale,
– pregatirea tinerilor pentru a deveni animatori şi mobilizatori ai grupelor din parohii,
– elaborarea unui plan pastoral şi coordonarea activităţilor cuprinse în acest plan,
– încurajarea actiunilor locale din grupele parohiale,
– pregătirea de activităţi cu caracter zonal sau diecezan,
– promovarea cunoaşterii reciproce şi a unităţii între tinerii aparţinători ai diferitelor etnii,
– realizarea şi aprofundarea de legături cu alte grupuri de tineri care aparţin de alte confesiuni,
– susţinerea unui program permanent de formare spirituală,
– implicarea în acţiuni cu caracter social-caritativ,
– organizarea Întâlnirii Diecezane de Tineret, cu implicarea cât mai largă a grupelor din teritoriu,
– sensibilizarea tinerilor faţă de varietatea tradiţiilor care se regăsesc în dieceza noastră şi faţă de trecutul acestei dieceze.

Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara este coordonat de Pr. Tibor Szabó, responsabil diecezan pentru pastoraţia tineretului. Alături de Pr. Szabó, activitatea Centrului este susţinută şi sprijinită de numeroşi tineri din parohiile Timişoarei şi din Dieceză.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre activitatea tinerilor din Dieceza de Timişoara, accesaţi
www.facebook.com/tineretcatolictm

Contact

Pr. SZABÓ Tiberiu responsabil diecezan pentru tineret
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com
Sr. Erika-Mária BUKOVICS
referentă
Colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret

Pr. DUMITRU Daniel, Paroh de Oravița
Pr. IRIMICIUC Emil-Alin, Administrator Parohial de Bocșa

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

„Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” (Lc 1,38)

„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!“ (Lk 1,38)


Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Octombrie / Október 2018

18 – Adorație Euharistică în Timişoara, Biserica Piaristă ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesváron a Piarista templomban, 19:00 óra

Noiembrie / November 2018

4 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timişoara-Iosefin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

9-11 – Curs de animatori la Salvatorieni
Csoportvezető képzés a szalvatoriánusoknál

15 – Adorație Euharistică în Timişoara-Elisabetin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Erszébetvárosban, 19:00 óra

16-18 – Curs de animatori în Timișoara la  casa Marienheim
Csoportvezető képzés Temesváron a Marienheim otthonban

Decembrie / December 2018

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa după cum urmează

Roráté szentmise szerdán, 6:00 órai keydettel

Săpt. I Advent Miercuri de la 06:00 – Timișoara – Cetate
Első Adventi hét szerdán, 6:00 óra – Temesvár-Belváros

Săpt. II Advent
– Timişoara, Biserica Piarista
Második Adventi hét – Temesvár, Piarista templom

Săpt. III Advent
– Timişoara-Fabric
Harmadik Adventi hét – Temesvár-Gyárváros

1 – Aprinderea primei lumânări de Advent la Carașova
Az első adventi gyertya meggyújtása Krassóváron

7 – Aprinderea celei de a doua lumânare de Advent la Arad
A második adventi gyertya meggyújtása Aradon

14-16 – Exerciții spirituale în Timişoara la casa Marienheim
Lelkigyakorlat Temesváron, Marienheim otthonban

Ianuarie / Január 2019

17 – Adorație Euharistică în Timişoara-Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban, 19:00 óra

22-27 – Ziua mondială a tinerilor în Timişoara – Elisabetin
Világifjúsági nap Temesvár-Erzsébetvárosban

Februarie / Február 2019

3 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timișoara-Fabric ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

21 – Adorație euharistică în Biserica din Timișoara – Cetate ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Belvárosban, 19:00 óra

Martie / Március 2019

2 – Carnaval  –  Farsang

3 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timişoara-Iosefin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

8 – Carnaval la Arad / Farsang Aradon

21 – Adorație euharistică în Timișoara–Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban,19:00 óra

22 -24 – Exercitii Spirituale pentru tineri la casa Marienheim
Lelkigyakorlat fiataloknak a Marienheim otthonban

Aprilie / Április 2019

13 – Calea Crucii organizată de decanatul de Arad la Maria – Radna
Keresztúti ájtatosság Radnán

17 – Calea Crucii în curtea Liceului Gerhardinum Timişoara
Keresztúti ájtatosság a temesvári Gerhardinum líceum udvarában

18 – Joia Mare – Adorație Euharistică
Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás

Mai / Május 2019

4 – Campionatul de Fotbal Timişoara
Foci bajnokság Temesváron

10 -12  – Curs de animatori
Csoportvezető képző

16 – Adorație Euharistică în Biserica Piaristă ora 19:00
Ifjusági szentségimádás a Piarista templomban, 19:00 óra

24-26 – Întâlnirea Diecezană de Tineret în Timișoara
Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

Iunie / Június 2019

2 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timișoara-Elisabetin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

15 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna
Ministránsok zarándoklata Mária Radnára

20 – Adorație euharistică în Timişoara-Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban,19:00 óra

Iulie / Július 2019

8-12 – Tabără pentru tineri în Brebu – Nou
Ifjúsági tábor Temesfőn

Septembrie / Szeptember 2019

7-8 Pelerinajul pe jos al tinerilor la Maria Radna
Gyalogos ifjúsági zarándoklat Mária Radnára