Misterele de bucurie
(se recită lunea şi sâmbăta)

Vestea îngerului adusă Mariei.
Vizita Mariei la Elisabeta.
Naşterea lui Isus la Betleem.
Prezentarea lui Isus la templu.
Regăsirea lui Isus în templu.

Misterele de lumină
(se recită joia)

Botezul lui Isus în Iordan.
Autorevelarea lui Isus la nunta din Cana.
Vestirea împărăţiei lui Dumnezeu
cu invitaţia la convertire.
Schimbarea la faţă a lui Isus pe Tabor.
Instituirea Euharistiei.

Misterele de durere
(se recită marţea şi vinerea)

Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor.
Biciuirea lui Isus.
Încoronarea lui Isus cu spini.
Purtarea crucii.
Răstignirea şi moartea lui Isus pe cruce.

Misterele de slavă
(se recită miercurea şi duminica)

Învierea lui Isus.
Înălţarea lui Isus la cer.
Coborârea Duhului Sfânt.
Ridicarea Mariei la cer.
Încoronarea Mariei în cer.

Rugăciune la sfârşitul sfântului Rozariu
– Roagă-te pentru noi,
sfântă Născătoare de Dumnezeu
– Ca să ne facem vrednici de
făgăduinţele lui Cristos

Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut, prin
viaţa, moartea şi învierea sa, ne-a pregătit
răsplata mântuirii veşnice, dă-ne
te rugăm harul ca, cinstind aceste mistere,
prin Rozariul preasfintei Fecioare
Maria, să imităm ceea ce ele cuprind
şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.