Cu prilejul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor desfășurată în perioada 18-25 ianuarie 2024, pe teritoriul Diecezei de Timișoara s-au organizat mai multe întâlniri și rugăciuni interconfesionale, la care au participat atât conducători ai diferitelor Biserici, cât și preoți și credincioși. Duminică, 21 ianuarie 2024 – în Biserica Romano-Catolică fiind marcată Duminica Sf. Scripturi – începând cu ora 17.00, în biserica evanghelică-lutherană din Timişoara a avut loc o rugăciune ecumenică la care au participat: Înaltpreasfinţia Sa dr. Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara, Excelența Sa Ioan Călin Bot, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, din partea Parohiei Evanghelice-Lutherane Pr. Zsombor Kovács, din partea Comunității Reformate-Calvine Pr. Sándor Demeter, din partea Comunității Adventiste de Ziua a Șaptea pastorul Vasile Burleanu, din partea Comunității Penticostale pastorul Ticu Leontescu, din partea Comunității Baptiste pastorul Samuel Tuțac. Totodată, conform deja vechii tradiții din Timișoara, ce s-a dezvoltat după 1990, la rugăciunea ecumenică pentru unitatea creștinilor sunt invitați și membrii Comunității Evreiești din oraș. Astfel, la întâlnire au participat rabinul Zvika Kfir și d-na dr. Luciana Friedmann, președintele Comunității Evreiești din oraș. La eveniment a fost prezent Msgr. Johann Dirschl, vicar general romano-catolic, Pr. Răzvan Oprișa protopop și paroh greco-catolic și Pr. Zaharia Pereș, protopop și paroh ortodox român de Timișoara. La rugăciune a participat doamna Regina Lochner, consul al Republicii Federale Germania la Timișoara. Au fost prezente și multe coruri ale diferitelor confesiuni (romano-catolic, greco-catolic, din comunitatea mozaică, ortodox român, reformat, adventist), care au slujit prin cântece în cadrul serii de rugăciune.
În cuvântul său introductiv, Pr. Zsombor Kovács i-a salutat în limbile germană, română, engleză și maghiară pe cei prezenți și a menționat: „Materialul octavei ecumenice de rugăciune din acest an a fost redactat de către o echipă ecumenică din Burkina Faso, și are ca motto: «Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Ne-am adunat astăzi aici în spiritul iubirii lui Dumnezeu, care pe de o parte ne unește, pe de altă parte ne obligă. Ne obligă să-l purtăm în inima noastră pe celălalt cu aceeași dragoste cu care Dumnezeu ne iubește pe toți.“ În continuare, conform programului, a fost invitat la microfon Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara, care a menționat: „Motto-ul octavei de rugăciune reprezintă esența vieții creștine. Prima parte a acestei porunci este: «a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, cu toată puterea noastră». Cum îi arătăm Lui Dumnezeu iubirea noastră? – iubind pe semenii noștri de dragul Lui Dumnezeu și spre slava Lui. Nevoia și suferința nu au confesiune. Dar devenim mai uniți, oameni de diferite confesiuni, dacă ne vom strădui împreună să alinăm suferințele oamenilor și să construim pacea.
Excelența Sa Ioan Călin Bot, episcop de Lugoj, a citat din Sf. Evanghelie după evanghelistul Ioan, capitolul 13, versetele care ne vorbesc despre cum Isus le-a spălat picioarele apostolilor, după care a rostit: „Dă-ne, Doamne Isuse Cristoase, sentimentele pe care ucenicii Tăi le-au avut, când la cina de pe urmă au ascultat aceste cuvinte, înainte de frângerea pâinii, Trupul Tău pentru ei și pentru noi. Dă-ne, Doamne Isuse, puterea, determinarea pe care le-ai dăruit-o, când, după învierea Ta glorioasă, le-ai trimis pe Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Dă-ne, Doamne Isuse, puterea, determinarea, convingerea Rusaliilor.“
Rabinul Zvika Kfir s-a adresat celor prezenți în limba engleză, cuvintele lui fiind traduse de d-na președinte dr. Luciana Friedmann. „Cuvântul «iubire, a iubi» este greu de definit, vorbim despre un lucru foarte simplu, dar totodată extrem de complicat. Obligația noastră, a diferitelor Biserici este de a lucra împreună“ – a spus rabinul. La finalul mesajului, rabinul Zvika Kfir a rostit binecuvântarea în limba ebraică. „Oseh shalom bimromav / Hu ya’aseh shalom aleinu/ V’al kol V’al kol Yisrael / V’imru, amen.“ – a intonat, la final, corul acestei comunități binecunoscuta rugăciune pentru pace.
Pastorul reformat Sándor Demeter de la Parohia reformată din Timișoara-Cetate s-a adresat celor prezenți în limba maghiară: „Dragi frați și surori, aș dori să citesc un singur verset din Scrisoarea către Romani, capitolul 5: «Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi [prin faptul] că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.» Cred că nu putem vorbi despre iubire fără Isus Cristos, fără Calvar, fără cruce. Să fim sinceri, noi nu știm să iubim. Nici măcar unii pe alții. În fiecare an avem această întâlnire frumoasă, dar de multe ori nu reușim să îi iubim nici măcar pe cei care sunt foarte aproape de noi. Să ne rugăm ca dragostea lui Dumnezeu să ne umple inimile.“
Pastorul Samuel Tuțac, din partea Comunității Baptiste, a subliniat: „Este așa de minunat, să fim aici împreună. Cine este aproapele meu? Cine este semenul meu? Cred întrebarea corectă ar fi: Sunt eu un semen bun? Vedem că un semen bun este milos. Apoi această milă trebuie pusă în acțiune. Este extraordinar, să simțim ceva unii pentru alții, dar trebuie să și facem ceva unii pentru alții.“

Reprezentând Comunitatea Adventistă de Ziua a Șaptea, pastorul Vasile Burleanu a împărtășit o experiență proprie de viață, după care a citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, care descrie cum, după Înviere, Isus se arată discipolilor și apostolului Toma, care la început a dorit să vadă în mâinile lui Isus semnul cuielor şi să pună mâna în coasta Mântuitorului pentru a crede. „Iubirea lasă urme“ – și-a încheiat discursul pastorul Vasile Burleanu.
Din partea Comunității Penticostale, pastorul Ticu Leontescu a transmis salutul pastorului senior Constantin Leontiuc, și a menționat: „Cine este aproapele meu? Aproapele meu este oricine care ajunge în apropierea mea, sau în apropierea căruia ajung eu și are nevoi în care eu pot să îl slujesc. Ca să pot să îl slujesc pe aproapele, trebuie să mă smeresc, și ca să mă pot smeri, trebuie să îl iubesc.“
În continuare ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului le-a transmis celor prezenți câteva cuvinte de învățătură. „Întâi de toate aș vrea să dau un răspuns rabinului Kfir, care a mărturisit că nu știe ce este iubirea. Domnule rabin, nici eu nu știu, ce este iubirea, dar pot să v-o arăt“ – a spus la început Mitropolitul Banatului, îmbrățișându-l frățește pe rabin. „Eu m-aș bucura, dacă aș auzi vreodată, trecând pe ulițele acestei cetăți, să spună cineva despre mine, nu neapărat să zică: trece drumul mitropolitul, ci trece pe drum aproapele meu. Acest om mi-a întins o dată o mână de ajutor. Pr. Kovács, vă mulțumim pentru găzduire“ – a menționat ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului.
Rugăciunea fundamentală a tuturor creștinilor, „Tatăl nostru“, a fost rostită de toți credincioșii prezenți în limbile română, maghiară și germană. Binecuvântarea a fost acordată celor prezenți, pe rând, de către preoții și oficianții confesiunilor prezente.
La final, pastorul Zsombor Kovács, paroh evanghelic-lutheran în Timișoara i-a invitat pe toți cei prezenți la festivitățile organizate în data de 4 octombrie a.c. cu prilejul aniversării a 200 de ani de la întemeierea acestei comunități. Totodată pastorul a amintit de sosirea dumnealui în urmă cu aproape 30 de ani în orașul de pe Bega și de „lecția de ecumenism“ oferită de către ÎPS Nicolae Corneanu, pe atunci Mitropolit al Banatului, de Excelența Sa Sebastian Kräuter, pe atunci episcop romano-catolic și de dr. Ernest Neumann, pe atunci prim-rabin al comunității evreiești din Timișoara. În încheiere, credincioșii prezenți au fost invitați la un ceai cald și cozonac.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara