Tatăl nostru ceresc,
izvorul oricărei vieți!
Trimite Duhul tău cel Sfânt,
ca să-l putem recunoaște pe Cristos,
care s-a jertfit pentru noi
și este prezent în mijlocul nostru
în Sfântul Sacrament al Altarului,
și să-l putem iubi din ce în ce mai mult!
El este Domnul și Învățătorul nostru, prietenul și hrana,
tămăduitorul și pacea noastră.
Dă-ne curaj, Doamne, ca să putem duce
puterea și bucuria lui la toți oamenii!
Dă-ne, ca timpul de pregătire și
celebrarea Congresului Euharistic
să fie spre înnoirea sufletească
a întregii noastre comunități de credincioși,
a capitalei, a poporului nostru, a Europei și a lumii!
Amin.

(Sursa: www.iec2020.hu)