La invitația Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara și a Centrului Diecezan de Tineret, în biserica romano-catolică Millennium din Timișoara II. Fabric tinerii aparținând de cinci confesiuni și comunități creștine din orașul nostru, alături de preoții și reprezentanții acestor culte, s-au rugat împreună în seara de 19 ianuarie a.c. Bunului Dumnezeu pentru a putea îndeplini voia Sa, ca „toți să fie una“ (cf. Ioan 17,21). Organizată în cadrul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, această întâlnire a fost condusă de motto-ul: „Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm“ (Mt 2, 2).
La rugăciunea ecumenică au fost prezenți tineri și preoți din Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Evanghelică-Lutherană, Biserica Reformată și Biserica Unitariană, care s-au rugat împreună pentru unitate. La invitația organizatorilor au răspuns prin prezență Excelența Sa Călin Ioan Bot, episcop auxiliar greco-catolic de Lugoj, Pr. Dr. Zaharia Pereş, protopop ortodox al Timişoarei, Pr. Răzvan Oprișa, vicar foraneu/ protopop greco-catolic de Timișoara, Pr. Zsombor Kovács, pastor evanghelic-lutheran și Pr. Sándor Demeter, pastor al bisericii reformate Timișioara-Cetate. Participanții din fiecare confesiune s-au organizat și au citit câte un pasaj din Sf. Scriptură, iar Evanghelia a fost rostită de Excelența Sa Călin Ioan Bot, episcop auxiliar greco-catolic de Lugoj.
În omilia sa Excelența Sa Iosif Csaba Pál a vorbit despre dezbinarea din zilele noastre, și a subliniat: „Isus Cristos ne-a lăsat un Testament: ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine! Asta dorim: să ne reîntoarcem acolo unde a început istoria noastră cu Dumnezeu.“ Adresându-se tinerilor i-a încurajat astfel: „Voi tinerii trebuie să transmiteți mai departe mărturia despre Dumnezeu, voi trebuie să transmiteți lumina lui Dumnezeu! Să îndrăznim să ne întoarcem la momentul când ne-a chemat Dumnezeu.“
Episcopul Diecezan a subliniat de asemenea importanța de a construi unitatea, „Să nu fim cei care cauzăm dezbinarea; să fie unitate în familie, între religii, între etnii, să fie unitate și slujire acolo unde sunt ca Isus să se simtă bine în mijlocul nostru“. Iar la finalul omiliei i-a îndemnat pe toți cei prezenți ca să se roage pentru unitate. În rugăciunile universale tinerii s-au rugat ca Biserica să fie una, să fie înfloritoare și să știe mereu să-l urmeze pe Isus Cristos.
La finalul serii de rugăciune fiecare reprezentant al confesiunilor a împărtășit binecuvântarea celor prezenți, iar tinerii au mulțumit fiecăruia pentru prezență și pentru că s-au putut ruga împreună pentru unitatea în credință.

Biroul de presă al Episcopiei Timișoara